StoryEditor

Osem veľkých zmien v daniach, ktoré schválili poslanci

03.12.2013, 10:47
Autor:
turturrunrun
Poslanci odklepli daňové licencie. Pozrite si aj ďalšie zmeny, ktoré pripravil pre firmy minister financií Peter Kažimír.

Nová daň aj zjednodušenie administrácie pre firmy. Poslanci dnes schválili novelu zákona o dani z príjmov z dielne ministerstva financií. Prinášame vám prehľad najväčších zmien.

1. Daňové licencie

Ide o minimálne dane. Po prvý raz ich bude firma platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014. Výška minimálnych daní je 480 eur, 960 eur a 2 880 eur. Platiť ich budú aj podniky, ktoré si dane neoptimalizujú, teda nepodvádzajú, ale napriek tomu sú v strate a ich daň je nulová, alebo nižšia ako licencia.

Najnižšiu licenciu budú štátu odvádzať spoločnosti, ktoré neplatia DPH a ich ročné tržby sú do 500-tisíc eur. Dvojnásobok, teda 960 eur sa vzťahuje na platiteľov DPH s tržbami do 500-tisíc eur a najvyššiu minimálnu daň zaplatia spoločnosti s ročnou tržbou nad 500-tisíc eur.

Od licencií budú oslobodené v prvom zdaňovacom období začínajúce firmy. Ak podnik vznikne napríklad 1. novembra 2014, licenciu nebude platiť len za posledné dva mesiace. Štát tak chce v roku 2015 zarobiť na daniach 112 miliónov eur.

2. Odpisovanie daňových strát

Štát od januára mení firmám dĺžku odpisovania strát zo siedmich na štyri roky. Stanovuje pritom aj podmienku, že v jednotlivých rokoch si môžu zo základu dane odpočítať len štvrtinu straty, pričom doteraz si o výške odpisov rozhodovali sami. Táto zmena pripraví spoločnosti, ktoré sú dva a viac rokov v strate o možnosť odpísania časti strát, čím sa im zvýšia dane.
Ak si podnikateľ odpíše stratu a jeho výsledná daň je nižšia ako licencia, tak musí zaplatiť licenciu. Zmena v odpisovaní sa vzťahuje aj na straty, ktoré mali firmy v rokoch 2010 až 2013. Odborníci preto túto pasáž novely zákona o dani z príjmov považujú za retroaktívnu. Zmena v odpisovaní strát má v budúcom roku priniesť štátnej kase 35,1 milióna eur.

3. Nižšia daň pre firmy

Zníženie o jedno percento (z 23 na 22 percent) dane z právnických osôb pomôže hlavne veľkým firmám, ktoré majú vysoký obrat. Malé a stredné podniky to príliš nepocítia. Nižšia daň z príjmov im nekompenzuje rast daňového zaťaženia, ktoré im hrozí z platenia licencií a z nového nastavenia odpisovania strát.
Tieto a ďalšie zmeny mnohé firmy neprežijú. Daňoví experti odhadujú, že môže zaniknúť okolo 30-tisíc menších podnikov.

4. Tvrdšie zdanenie dlhov

Ak máte dlh voči obchodnému partnerovi a nezaplatíte ho podľa dohody, vyjde vás to oveľa drahšie než dnes. Teraz ste mohli zdaniť svoj dlh až po uplynutí troch rokov od doby, keď ste ho mali pôvodne uhradiť. Od roku 2014 sa bude musieť dodaniť omnoho skôr. Štát chce totiž  „zrovnoprávniť“ zdanenie dlhov na strane veriteľa aj dlžníka. Po novom by tak malo platiť,  že ak prejde rok od splatnosti dlhu, budete si musieť svoj základ dane zvýšiť o 20 percent hodnoty dlhu, ak prejdú viac ako dva roky, bude to plus 50 percent, a ak prejdú viac než tri roky, základ dane si zvýšite o 100 percent hodnoty dlhu. Stále však bude platiť, že ak dlžník zaplatí čo i len časť dlhu, o túto výšku si bude môcť v nasledujúcom období  základ dane znížiť.

5. Drahší biznis s daňovými rajmi

Štát uvalil na platby smerujúce do off shore krajín vyššiu zrážkovú daň, až 35 percent. Znamená to, že štát zdaní vyššou sadzbou, než je štandardná, tie platby, ktoré si firmy optimalizujú prostredníctvom off shore krajín. Dnes platí prax, že takéto odchádzajúce platby sa zdaňujú len bežnou sadzbou 19 percent.

6. Služobné auto sa zdaní výhodnejšie

Ak si kúpite do firmy auto a umožníte svojmu zamestnancovi, aby ho využíval aj na súkromné účely, jeho zdanenie budevýhodnejšie, než doteraz. Inak povedané, po prvom roku používania takéhoto auta sa bude pri výpočte nepeňažného príjmu každý rok jeho vstupná cena znižovať o 12,5 percenta. Zruší sa tým prax zdaňovania „ojazdených“ áut nespravodlivo vysokou daňou. Zároveň bude platiť prax, že auto sa môže dodaňovať zamestnancom najviac 8 rokov. Doteraz sa pri zdanení áut využívaných zo strany zamestnancov vo voľnom čase vychádzalo z pôvodnej kúpnej ceny.

7. Jednoduhšia daňová evidencia

Všetci podnikatelia, ktorí majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale aj daňovníci, ktorí majú príjmy z použitia diela či umeleckého výkonu, si budú môcť uplatniť výdavky tak, že im bude postačovať viesť si len zjednodušenú formu účtovníctva – daňovú evidenciu. Doteraz to nemohli, ak mali zamestnancov alebo ak mali príjem nad 170-tisíc eur. Zároveň sa má zrušiť druhá forma vedenia evidencie výdavkov, a to pri príjmoch z prenájmu. Tá sa má tiež nahradiť jednotnou daňovou  evidenciou. Po novom by si tak všetci spomínaní podnikatelia aj daňovníci, ktorí si uplatňujú výdavky, mohli podľa seba vybrať, či budú viesť: a) jednoduché účtovníctvo, b) podvojné účtovníctvo alebo c) daňovú evidenciu. V súčasnosti môžu daňovníci s príjmami z podnikania, zo samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela či umeleckého výkonu využívať daňovú evidenciu, len ak nemajú zamestnancov a ich príjmy v predchádzajúcom období nepresiahli 170-tisíc eur.

8. Zjednotenie preddavkov

Od roku 2014 by sa mala zjednotiť spodná hranica pri platení štvrťročných preddavkov medzi právnickými a fyzickými osobami, a to na úrovni 2 500 eur. V súčasnosti je táto hranica v prípade právnickej osoby na úrovní 1 659,80 eura, zatiaľ čo pri fyzických osobách 2 500 eur.

 

26. máj 2022 18:33