StoryEditor

Napriek nízkej inflácii reálne mzdy aj klesajú

13.08.2002, 00:00
Napriek rekordne nízkej inflácii počas prvého polroka nemohli si zamestnanci všetkých odvetví za svoje mzdy kúpiť viac ako vlani. V stavebníctve a pri predaji a údržbe vozidiel reálna mesačná mzda bola v prvom polroku o vyše percento nižšia ako vo vlaňajšom, zamestnancom poštových a doručovateľských služieb klesla takmer o 3 percentá. Najviac - o 8,9% - vzrástla v odbore nehnuteľností, prenajímaní a ostatných verejných službách. Najvyššie mzdy mali v prvom polroku naďalej v telekomunikáciách (22 956 Sk), v júni dokonca 30 442 Sk. V telekomunikáciách aj najviac klesla zamestnanosť - o 5,4 % za pol roka a o 7,7 % v júni. Vyplýva to z údajov, ktoré o zamestnanosti a priemerných mzdách vo vybraných odvetviach zverejnil v piatok Štatistický úrad SR.

Kde zarábajú najviac

V priemere za 1. polrok najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali po zamestnancoch v telekomunikáciách (22 956 Sk) vo výrobe a v rozvode elektriny, plynu a vody (18 282 Sk) a v ťažbe nerastných surovín (14 977 Sk). V priemysle dosiahla 13 784 Sk. Najnižšia mzda bola v hoteloch a reštauráciách 7 706 Sk a v maloobchode 9 093 Sk.

Mzdy vo vybraných odvietviach
Po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien sa reálna mzda medziročne zvýšila v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 9,6 %, vo veľkoobchode o 9,4 %, v telekomunikáciách o 7,2 %, v maloobchode o 6,4 %, doprave o 5 % a priemysle o 3,8 %. Klesla v stavebníctve o 1,7 %.

Za pol roka reálna priemerná mesačná mzda bola medziročne vyššia v nehnuteľnostiach, prenajímaní a ostatných verejných službách o 8,9 %, telekomunikáciách o 6,3 %, vo veľkoobchode o 4,7 %, v priemysle o 4 % a doprave o 3,8 %. Klesla v poštových a doručovateľských činnostiach o 2,8 % a v stavebníctve o 1,1 %.

Pokles zamestnanosti aj v priemysle

Okrem telekomunikácií a pošty, kde klesla v júni zamestnanosť o 7,2 %, pokračoval pokles zamestnanosti vo veľkoobchode (o 7,7 %), hoteloch a reštauráciách (o 5,4 %), doprave (o 2,1 %) a priemysle (o 1,2 %). Medziročne vzrástol počet zamestnancov iba v maloobchode (o 3,7 %) a stavebníctve (o 2,4 %).

Za prvý polrok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku klesla zamestnanosť vo veľkoobchode o 6,1 %, v pošte a telekomunikáciách o 5,4 %, hoteloch a reštauráciách o 3,2 %, doprave o 1,8 % a priemysle o 1,7 %. Vzrástla zamestnanosť v predaji a údržbe motorových vozidiel o 2,7 % a stavebníctve o 2,2 %. Najvyšší počet osôb zamestnával priemysel - 545,2 tis.

16. máj 2022 01:08