StoryEditor

Obavy z dovozu elektriny sú neopodstatnené

23.05.2002, 00:00
Na jednomyseľný včerajší súhlas členov vlády pri hlasovaní o predaji podielov v distribučných a. s. Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE) podľa ministerky privatizácie Márie Machovej mali priaznivý vplyv predchádzajúce stretnutia členov vlády s odborníkmi.
"Ešte v pondelok sme sa stretli na našom ministerstve s predstaviteľmi SDĽ, kde vzniklo fórum, aby sme si vyjasnili otázky," povedala Machová. "Personálne zastúpenie štátu v predstavenstve a v dozornej rade distribučných spoločností, ako je uvedené v transakčných dokumentoch, dáva zástupcom štátu do rúk nástroj na presadzovanie jeho záujmov, a tým aj Slovenských elektrární (SE), a. s., ktoré sú v jeho vlastníctve," doplnila Machová.

obr
Minister a obavy z dovozu

Aj minister hospodárstva Ľubomír Harach včera zareagoval na obavy energetických záujmových skupín, podľa ktorých privatizácia hlavných zákazníkov Slovenských elektrární - distribučných a. s. - spôsobí dovozy elektriny zo zahraničia, slovami: "Vonkajšia liberalizácia na trhu s elektrinou bude postupovať pomalšie ako vnútorná. Pripravujeme novelizáciu vyhlášky o podmienkach nákupu elektriny pre tzv. oprávnených odberateľov (tí spĺňajú podmienku množstva odobratej elektriny za rok, na tento rok je to 100 GWh). Vo vyhláške uvažujeme, že na budúci rok umožníme oprávneným odberateľom doviezť iba 10- až 30-percentný podiel elektriny z ich spotreby. Liberalizácia sa dokončí v roku 2005, keď sa stanú oprávnenými odberateľmi subjekty s ročným odberom nad 9 GWh. Predpokladám, že vtedy SE už budú dávno v takej situácii, že budú konkurencieschopné na trhu s elektrinou, ktorý sa medzitým rozvinie." Pri regulácii dovozu sa - podľa Haracha - bude dbať na záujmy priemyslu, aby nerástli jeho vstupy v dôsledku príliš drahej elektriny.

Aj financovanie rekvalifikácie

Na základe odporúčania tripartity vláda v roku 2000 prijala uznesenie, aby negatívne dosahy z reštrukturalizácie a privatizácie energetiky spočívajúce aj v uvoľňovaní pracovníkov riešila ich rekvalifikáciou. Podľa tohto uznesenia sa mali využiť financie z výnosov privatizácie energetiky. "Bohužiaľ, materiál, ktorý by detailne, t. j. podľa počtu dotknutých zamestnancov a ich profesijnej štruktúry, hodnotil dosahy privatizácie, bol až včera predložený štátnou tajomníčkou Ministerstva práce a sociálnych vecí (MPSV) SR) Edit Bauerovou. Podľa neho od roku 2002 do roku 2006 by v celom energetickom sektore - okrem troch distribučiek v SE, SEPS (prenosová sústava), teplárňach - malo byť uvoľnených 2 900 zamestnancov. Preto MPSV navrhuje pre Národný úrad práce (NÚP) na ich rekvalifikáciu uvoľniť spolu 430 mil. Sk," informovala ministerka Machová. Podľa tohto návrhu sa tiež uvažuje, aby sa uvoľnenému zamestnancovi poskytol príspevok na samozamestnanie (ak sa rozhodne podnikať) vo výške 200 tis. Sk. Vláda ho prerokuje na budúcom zasadaní. Minister Harach pripomenul, že nedávno aj generálny riaditeľ SE Vincent Pillár priznal, že v SE je určitá prezamestnanosť. Harach odmietol údaje v niektorých materiáloch, že pri privatizácii energetiky a tzv. neuváženom otvorení trhu prídu o prácu desaťtisíce ľudí.

VSE je spokojná s investorom

"Nemecká spoločnosť RWE plus - investor vo VSE - spĺňa predstavy vedenia o strategickom partnerovi," informoval predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ VSE Jozef Böjtös. VSE očakáva od nového strategického investora najmä zúročenie skúseností z liberalizovaného trhového prostredia. Podľa Böjtösa blízkou budúcnosťou bude boj o zákazníkov - spotrebiteľov elektriny. Očakáva cielené investície do oblasti rozvoja elektrickej siete, obslužných centier pre zákazníkov, informačných systémov, programov strategického partnerstva s veľkými zákazníkmi.

16. máj 2022 01:13