StoryEditor

Spoločne na trhy tretích krajín

28.10.2003, 23:00

Do spoločných projektov v rámci EÚ a ďalšieho prepojenia ekonomík v rámci cezhraničnej spolupráce má vyústiť zmluva medzi Hospodárskou komorou Viedeň a Bratislavskou regionálnou komorou, ktorú včera podpísali vo Viedni. Firmy nového regiónu budú spoločne vstupovať na trhy tretích krajín.
Zmluva kladie dôraz najmä na budovanie spoločného hospodárskeho priestoru, ktorý je základom tzv. zlatého trojuholníka s veľkou perspektívou rozvoja a má podstatne zjednodušiť spoluprácu najmä malých a stredných podnikov. Tento hospodársky priestor sa rozvinie, ak bude postarané o optimálnu osobnú a nákladnú dopravu medzi oboma mestami a ich napojenie na medzinárodné dopravné spojenia. Preto hospodárske komory obidvoch krajín využijú všetky dostupné možnosti na urýchlenie výstavby dopravnej siete.
Viedenské firmy exportovali vlani na Slovensko tovary za 283 miliónov eur, vývoz Slovenska dosiahol 350 miliónov eur, pripomenul prezident Viedenskej obchodnej komory Walter Netting, ktorý vidí veľké možnosti pre viedenské malé a stredné podniky ako dodávateľov pre elektrotechnický a automobilový priemysel na Slovensku, či už pre Volkswagen alebo čoskoro aj pre PSA Peugeot-Citroen.

25. máj 2022 06:22