StoryEditor

Zmeny v podpore nájomných bytov

20.04.2004, 00:00
Autor:
SITASITA

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania rozšíri okruh žiadateľov pre možnosť získania podpory na výstavbu nájomných bytov. Zároveň upraví limit podlahovej plochy podporovaných bytov a výkon kontroly čerpania prostriedkov u fyzických osôb. Novelu pripravilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Napriek úvahám o zrušení nenávratných druhov podpory zo ŠFRB v aktualizovanej koncepcii rozvoja bytovej výstavby sa navrhuje ponechanie tohto druhu podpory. Možno ho totiž poskytnúť len na podporu obstarania bytu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

25. máj 2022 05:15