StoryEditor

Veľa kriku pre jednu správu

07.06.2002, 00:00
Zverejnenie správy Národnej banky Slovenska o makroekonomickom vývoji spôsobilo dosť veľký rozruch. NBS je v tom nevinne, správu si pred dvoma mesiacmi vyžiadala vláda a varovný tón, ktorý zvolili jej analytici, jej nemožno vyčítať. Správa odštartovala dosť povrchnú mediálnu a politickú kampaň o "katastrofálnych" dôsledkoch hospodárenia tejto vlády.

Pritom ide len o kvalifikovanú analýzu doterajšieho vývoja a návrh opatrení, o ktorých sa už neraz hovorilo i na zasadnutiach vlády a odborných fórach. Iná vec je, že hoci materiály niektorých ministrov a guvernéra NBS mali byť predložené do konca mája, doteraz sa o nich vo vláde nerokovalo a neprijali sa zásadnejšie opatrenia. Chuť na to nebola ani v stredu. Vláda k rozpočtovým rizikám pristupuje laxne a s účinnou kritikou sa nestretávajú ani viaceré zákony, ktoré zakladajú napätie vo verejných financiách v tomto a najmä v budúcom roku. Minister financií František Hajnovič to komentoval, že možnosti na zabránenie rastu tohtoročného deficitu sú už obmedzené. Možno dodať, že prípadný lepší výber daní veci podstatne nezmení a veľké nádeje sa v tomto období nedajú vkladať ani do sprísnenia a zadresnenia sociálnych dávok miestnymi a krajskými úradmi. Na tvrdšie kroky nie je vhodná klíma. Boj o kreslá sa zostruje - a nie ani tak medzi koalíciou a opozíciou, ale v rámci koalície a vo vnútri jednotlivých strán. Niektoré majú toľko krídel, že by sa mohli vznášať.
Guvernér NBS Marián Jusko označil reakciu médií za preexponovanú. Menová kríza podľa neho nehrozí. Situácia skutočne nie je taká zlá, ako by vyplývalo z mechanického porovnania niektorých parametrov roku 1998 a 2002. Predovšetkým, dnes tu nie je pnutie medzi reálnym a formálne udržiavaných výmenným kurzom koruny, čo sa vypuklo ukázalo pri prechode na floating, či napätie na finančnom trhu, ktoré sa prejavovalo až 30-percentnými úrokovými mierami. Ďalšia vec: rast je udržateľný, nie je nadopovaný krátkodobými pôžičkami na dlhodobé projekty, ani problémovými úvermi štátnych bánk. Hoci je pomerne nízky, je predpoklad jeho trvalosti.
Krátkodobé opatrenia, ktoré navrhuje národná banka, sa v predloženom rozsahu a možno vôbec neprijmú. Jednak na to nie je vôľa, ale ak by aj bola, pri všetkej úcte k NBS ide o dosť zúžený pohľad, nezohľadňujúci všetky aspekty hospodárskej a sociálnej politiky vlády, technickú zložitosť a politickú únosnosť. Ba niektoré z nich, ako zastavenie poskytovania štátnych záruk či redukovanie kapitálových výdavkov, sú v logickom rozpore s odporúčanými opatreniami z dlhodobého hľadiska. To však určite nie je dôvod na to, aby sa novej vláde nechali verejné financie v stave, ktorý si bude vyžadovať tvrdé opatrenia.

19. máj 2022 05:35