StoryEditor

Pre účinnosť kontroly a exekúcie daní

04.01.2005, 23:00
V rámci racionalizačno-systémových procesov v daňových orgánoch SR od roku 2004 uviedlo Daňové riaditeľstvo SR v októbri do užívania dva nové vlastné softvérové jednoduché produkty Kontrolsoft a Exekutorsoft.

V rámci racionalizačno-systémových procesov v daňových orgánoch SR uviedlo Daňové riaditeľstvo SR do užívania dva nové vlastné softvérové jednoduché produkty Kontrolsoft a Exekutorsoft. Sú určené najmä na podporu, urýchlenie a uľahčenia práce asi 2 100 ľudí, až jednej tretiny z celkovej šesťtisícovej kapacity zamestnancov DR SR. Tieto produkty vo vlastnej réžii vyvinul útvar kontroly daní a daňovej exekúcie. Majú dva ciele -- vytvoriť priateľské softvéry k zlepšeniu vzťahu k PC technike na báze triviálne jednoduchej užívateľskej platformy a dať know-how k rýchlejšiemu a ľahšiemu riešeniu problémových modelových situácií praxe daňovej kontroly i daňovej exekúcie v nadväznosti na ich hlavné hmotnoprocesné daňové normy.
Oko v logu ikony oboch softvérov na obrazovke PC symbolizuje pozornú vnímavosť a obozretnosť profesionála z daňovej kontroly a daňovej exekúcie -- oko, ktorému by nič nemalo uniknúť.
Predstavuje lepšiu možnosť orientácie daňových kontrolórov v novej daňovej legislatíve a k nej priradenej databáze metodických usmernení. Vhodnou štruktúrou vnáša do metodických usmernení prehľad. Súčasne poskytuje informácie o znení ustanovení vybraných daňových zákonov a chronológii uskutočnených zmien. Je dostupný len pre interné potreby daňových orgánov, t. j. nie pre verejnosť. Má charakter živého systému. Už sú dve verzie a postupne sa budú precizovať a vzniknú ďalšie inovačné verzie na báze vyššej pridanej hodnoty. Do spracovaného základného stromu vetvenia sa budú postupne dopĺňať nové zmeny zákonných ustanovení, novovydané metodiky a ďalšie, zatiaľ ešte nezapracované nové typy dokumentov (napr. informácie nutné na špecializáciu kontrolóra daní z aspektu jednotlivej štruktúry daní, resp. sektorovej špecializácie, atď.). Kontrolsoft I. je ľahko dostupný na intranete prístupnom pre interné prostredie a určenom na vnútornú komunikáciu pracovníkov Daňovej správy SR.
Základom Exekutorsoftu sú nutné a využiteľné informácie pre 350 exekútorov daňovej správy. Je tam napr. legislatíva a metodika, vzory judikatúry daňovej i exekučnej, užitočné adresy a kontakty na súvisiace databázy, interný elektronický časopis Daňový exekútor a manuály daňového exekútora (doteraz boli vydané štyri zborníky -- počnúc letom 2003). V programe sú dve základné právne normy -- zákon číslo 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a zákon číslo 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Podstatnou črtou aj tohto programu je jednoduchosť a prehľadnosť, nutné prvky na rýchlu a dobrú orientáciu v takých zložitých právnych konštrukciách, akou je zložitý jazyk v oblasti daňovej exekúcie. Rovnako je to živý systém -- predpokladá sa priebežný inovačný proces.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
10. august 2022 04:41