StoryEditor

Farská republika?

15.08.2003, 00:00

Keď sa minú argumenty, oslovíme podvedomie. V diskusii totiž nie je nič ľahšie ako použiť namiesto racionálneho zdôvodnenia svojho postoja lacnú nálepku. Tá, aj keď nie je pravdivá, sa po dostatočnom počte opakovaní ľahko zapíše do mysle menej kritických divákov či čitateľov. V správnej chvíli sa opäť objaví a začína žiť svoj vlastný život ako niečo, čo je predsa každému jasné. A tak už vieme a stále opakujeme: západná Európa je duchovne vyprázdnená, ekológovia sú militantní, kresťanskí demokrati chcú návrat farskej republiky.
Zastavme sa pri poslednom tvrdení, ktoré je populárne najmä v posledných týždňoch. Etiketu túžby po dobe temna či farskej republike si KDH vyslúžilo najmä svojím negatívnym postojom k interrupciám, ale tiež odmietaním zrovnoprávnenia homosexuálnych partnerstiev či snahou zaviesť vyučovanie náboženstva na školách. Sú to témy, ktoré sú pre túto stranu zásadné a je legitímne, že na ne reaguje, podobne ako iné strany, z pozícií svojich hodnôt a ideológie. V prípade KDH ideológie katolíckej cirkvi. Napriek tomu, spájať túto stranu s pojmami doba temna alebo farská republika je neférové. Doba temna, nastolená po bitke na Bielej hore, znamenala najmä násilnú rekatolizáciu a nútenú emigráciu českej protestantskej šľachty a obyvateľstva. Farská republika je synonymom pre vojnový slovenský štát s totalitnými praktikami, systémom jednej strany a perzekúciou politických oponentov.
Kresťanských demokratov je naproti tomu len ťažké usvedčiť z nedemokratických praktík. Jeho predstavitelia pomáhali pri demontáži komunistického režimu, protestovali proti autoritatívnemu štýlu Vladimíra Mečiara a stoja pri prijímaní reformných krokov. Porovnávať ich s nedemokratickými režimami na základe spojenia s cirkvou je nemiestne a zavádzajúce.

20. máj 2022 19:40