StoryEditor

Katarské kolo sa roztočilo

03.08.2004, 00:00
V Dohe sa v roku 2001 prijali kompromisné závery, ako liberalizovať svetový obchod. Nasledujúce tri roky boli v znamení tvrdohlavých postojov najvyspelejších krajín, radu podmienok a zámienok, aby sa neodstránila najväčšia prekážka v obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi -- dotovanie produkcie a subvencovanie exportu v USA, Európe a ďalších vyspelých krajinách.

V Dohe sa v roku 2001 prijali kompromisné závery, ako liberalizovať svetový obchod. Nasledujúce tri roky boli v znamení tvrdohlavých postojov predovšetkým najvyspelejších krajín, radu podmienok a zámienok, aby sa neodstránila najväčšia prekážka v obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktmi - dotovanie produkcie a subvencovanie exportu v USA, Európe a Japonsku.
Titulky oznamujú zdar ženevských rokovaní. Po Cancúne 2003 je to úspech absolútny, pretože vtedy zavládla úplná beznádej. Zdá sa, že mocní tohto sveta dostávajú rozum a chcú upraviť svetový ekonomický poriadok do prijateľnejšej formy. Veď dotácie na poľnohospodársku produkciu vo vyspelých krajinách sú ročne 300 miliárd dolárov, mimochodom, je to šesťkrát viac, ako z týchto krajín plynie rozvojová pomoc. Experti odhadujú, že úspešné dotiahnutie Katarského kola prinesie ročne 500 miliárd dolárov a z biedy vytrhne najmenej 140 miliónov ľudí.
Pragmatickým procedurálnym krokom, ktorý umožnil posun, bolo vyradenie najspornejších bodov, tzv. singapurských tém. Patria sem pracovné a sociálne štandardy, záväzné pravidlá pre ochranu priamych zahraničných investícií, jednotné štandardy pre hospodársku súťaž a rovný prístup k verejným objednávkam. Nie sú to otázky nevýznamné, ale oproti odstraňovaniu dotácií a colnej ochrany druhoradé.
Istým impulzom na kompromisy je poznanie, že súčasná úroveň dotovania produkcie a subvencovania vývozu nie je trvalo udržateľná. Zaťažuje rozpočty krajín a spoločenstiev a núti hľadať riešenia. Pochopiteľne, odbúravanie podpôr nebude jednorazové, ale kroky budú postupné. Na druhej strane sa pre vyspelé krajiny pootvoria agrárne i priemyselné trhy rozvojových krajín i ich terciárny sektor.
Ženevské rokovania WTO vytvorili rámce pre konkrétne dohody. Tie nebudú jednoduché ani rýchle - obe strany si vyhradzujú dosť priestoru na citlivé komodity a optimistický výhľad ukončenia katarského kola je koncom budúceho roka. Pesimisti upozorňujú na kritický rok 2007, keď sa skončia zákonné právomoci amerického prezidenta promptne rozhodovať v obchodných veciach. Cez Kongres cesta k dohodám nevedie.
Rámce nielenže vyjadrujú, ale i konkretizujú dobrú vôľu na liberalizáciu. Jedno je isté - posledný víkend dlhodobé výhľady svetového hospodárstva zlepšili. A rozvojový svet dostáva cez slobodu obchodu nádej.

25. máj 2022 05:10