StoryEditor

Transpetrol sa stáva otázkou stratégie

16.12.2001, 23:00

Popri rozpočte, škandálnej exekúcii vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a znepokojivých správach o problémoch v ďalšej banke boli a sú hlavnou ekonomickou udalosťou na Slovensku diskusie okolo privatizácie Transpetrolu a rozhodnutia privatizačnej komisie. Tá pod vedením ministerky Márie Machovej, po zvážení ponúk oboch uchádzačov, odporučila vláde nedať Transpetrol Slovnaftu, ale ruskej spoločnosti Yukos. A senzácia bola na stole. Naozaj málokto veril, že sa členovia komisie "dopracujú" k takémuto verdiktu. Je to prvé privatizačné rozhodnutie, kde sa transparentne víťazom stala ruská firma. Netreba poukazovať na senzitívnosť tohto kroku. Táto "rúra", ako radi prezývajú v Slovnafte svoj ropovod, cez ktorý k nám prichádza z Ruska ropa, nesie v stále platných kontraktoch s bývalým Sovietskym zväzom charakteristický názov Družba. Slovnaft sa cítil vnútorne naozaj jej vlastníkom. Bola to "jeho rúra" a veril si, že ju teraz dostane aj právne -- získaním 49 percent akcií v štátnej spoločnosti Transpetrol. Nečudo, že sa prezident Slovnaftu cíti dotknutý, šokovaný a aj tak trochu urazený. V krátkom čase je to už druhé k. o. , ktoré on a jeho Slovnaft utŕžili, keď rakúska spoločnosť OMV vyhrala nad ním boj o čerpacie stanice. Odmyslime si dojemnú mediálnu "oporu", akej sa hatinovcom dostalo zo strany niektorých jeho médií a novinárov, a skúsme sa zamyslieť nad holým faktom bez emócií a slovnaftársko-hatinovských nostalgií a pocitov. Predovšetkým by sa najmä v Slovnafte, ak chcú argumentovať, mali zamyslieť nad tým, ako sa správajú na slovenskom trhu ako rozhodujúci dodávateľ pohonných látok, či naozaj transparentne nakupujú ropu, aké sú ich výrobné náklady, ako určujú ceny a či sa vôbec naozaj správajú tak transparentne, ako by to spotrebiteľská spoločnosť očakávala. Podstatnejšie však je, že je ropovod napojený na ruskú ropu a asi by ťažko Slovnaft ako jeho vlastník niečo na tom menil. Problém diverzifikácie dodávok ropy, o ktorom sa v súvislosti s privatizáciou Transpetrolu dnes tak dôrazne hovorí, je síce správny, ale o tom sa mohlo rozhodnúť na úrovni vlády aj bez jeho privatizácie. Dodnes sú totiž kontrakty na dodávky ropy z Ruska štátnym tajomstvom rezortov hospodárstva a financií. A mnohí poukazujú neraz na tiché spoločenstvo panujúce medzi rezortmi a Slovnaftom, pokiaľ ide aj o cenovú politiku s olejmi a palivami na domácom trhu. Občania sa v tejto fáze privatizácie Transpetrolu legitímne pýtajú, ako vláda zabezpečí strategické záujmy krajiny a ako sa nový vlastník 49 percent akcií Transpetrolu bude správať práve voči slovenskému trhu a podnikom. Pretože Transpetrol nie je len ropovod, ale okrem iného aj jeho akcie vo VSŽ. To všetko by malo byť ošetrené v akcionárskej zmluve. To, že sa komisia rozhodla pre Yukos, by mohlo byť signálom, že sa vo vláde uvažuje naozaj s iným zmyslom pre stratégiu v privatizácii takého dôležitého sektora, ako je ropa. Štát zostáva akcionárom v doprave ropy do krajiny. Ak sa rozhodne pre silného ruského partnera v tomto druhu podnikania, netreba v tom hneď vidieť div že nie ohrozenie štátnych záujmov z hľadiska integrácie do EÚ a NATO. Skôr naopak. V krajinách Európy sa vedú veľké diskusie o účasti na ruskom ťažobnom priemysle a jeho ropných zdrojoch. Možno práve ruský podnikateľ, ktorý hľadá cestu, ako investovať do bezpečného ekonomického prostredia krajiny smerujúcej do EÚ a NATO, do krajiny, ktorá spája silné ekonomické prostredie strednej Európy s ložiskami Ruskej a Strednej Ázie, bude mať väčší záujem o rozvoj spoločnosti, ktorá vlastní túto "rúru -- ropovod" než domáci, ale stále závislý majiteľ "rúry". Táto vláda už má svoje skúsenosti z privatizácie "strategického podniku" , akým sú telekomunikácie.
--------------------------------
Bolo by dobré a prospešné pre krajinu a jej občanov, spotrebiteľov, keby tentoraz lepšie pripravila privatizáciu Transpetrolu. A predovšetkým pokiaľ ide o politiku, mala by jasne povedať, či o Yukose rozhodli transparentné podmienky a ponuky uchádzačov, či chce privatizovať smerom na Východ, alebo či o privatizácii Transpetrolu rozhodli len traja členovia maďarskej koalície v komisii.
---------------------------------

17. máj 2022 13:44