16.07.2009, 00:00

Nikto neplatí rád dane. Lenže všetko niečo stojí a ak niekto tvrdí opak, zaváňa to populizmom. Domnievam sa, že sa vyšším daniam v rozpočte nevyhneme - budú sprevádzať návrat dobrých hospodárskych časov a možno nás prinútia, aby sme sa viac zaujímali o verejné výdavky. Nezaujímať sa o politiku je totiž síce pohodlné, ale rovnako múdre ako nezaujímať sa o svoj domáci rozpočet.

Slovensko je z hľadiska výšky verejných výdavkov chudobnou krajinou - sú najnižšie v EÚ, a podobne nízke výdavky mali len pobaltské štáty, ktorých vysoký hospodársky rast prinášal do štátnej kasy každý rok reálne o dobrých desať percent viac peňazí, a Írsko, ktoré však od roku 2000 svoje výdavky zvýšilo o 4 percentá HDP. Je potom samozrejmé, že míňame takmer na každú oblasť menej, ako je európsky priemer - najvýraznejší je rozdiel vo výdavkoch na všeobecné verejné služby, sociálne zabezpečenie a vzdelanie. Tesne nad priemerom sme len v zdravotníctve (kvôli malému podielu súkromných výdavkov) a vo verejnom poriadku a v bezpečnosti.

Daňovo-odvodovú záťaž máme takisto najnižšiu v Európe a žiaden iný európsky štát neprešiel medzi rokmi 2000 a 2008 takým jej radikálnym znížením ako Slovensko - až o 5 % HDP. V reálnych číslach to znamená, že v minulom roku bola daňovo-odvodová záťaž na Slovensku 29 % HDP, kým v susednom Česku 36 %, Poľsku 34 %, Maďarsku 40 % a Rakúsku 44 % HDP. Mimochodom, v Česku študuje (za české peniaze) veľká časť budúcej slovenskej inteligencie, čo môže z našej strany vyzerať ako riadne huncútstvo, ale v skutočnosti ide o pochabosť, lebo ignorovaním potreby rozvoja vlastného školstva prichádzame o mozgy.

Niečo sa dá ušetriť: náš daňový systém zaradili zamestnávatelia na 126. miesto na svete - je komplikovaný, a preto časovo náročný - a OECD ho pokladalo za najdrahší z hľadiska vybraného objemu peňazí. Jeho výrazným zjednodušením by ušetril verejný aj súkromný sektor, a spokojní by boli aj štátni úradníci, aj súkromníci. Niečo sa dá získať lepšou účinnosťou výberu - stíhaním tých, ktorí sa plateniu daní vyhýbajú, a tak získavajú podnikateľskú výhodu oproti ostatným. Ale niečo bude treba získať vyššími daňami - ale nemyslím si, že má zmysel zvyšovať daň z príjmu fyzických osôb, aj keď obce by boli za, lebo je to hlavne ich príjem.

Anton Marcinčin (1968)

ekonóm. Publikuje texty o hospodárskej politike počas reforiem i jej súčasnej transformácie.

24. máj 2022 13:15