StoryEditor

Premeny finančných skupín

19.09.2003, 00:00

Finančná skupina J & T nedávno ohlásila odchod z trhu podielových fondov. "Bolo by neefektívne a naivné snažiť sa konkurovať bankám a správcovským spoločnostiam, ktoré majú vybudovanú rozsiahlu distribučnú sieť po celom Slovensku," uviedol vtedy Boris Procik, predseda Predstavenstva J & T Asset Management. Fondy J & T preberá Prvá penzijná, ktorá však podobne ako J & T nemá vybudovanú rozsiahlu distribučnú sieť. Záujem o vstup do jej akcionárskej štruktúry však zvažuje Poštová banka a iste je aj záujmom Prvej penzijnej získať sieť pobočiek. Pritom finančné skupiny J & T, Prvá penzijná, Investičná a Dôchodková boli v čase vzniku podielových fondov na Slovensku aktívnejšie ako väčšina bánk. Z tých im vtedy efektívne konkurovala len Tatra banka. Dnes, keď rastie záujem investorov o podielové fondy, ukazuje sa výhoda siete pobočiek pri získavaní klientov, a tak banky ťažia z výhody väčšieho počtu miest pre styk s klientom. A finančné skupiny túto oblasť finančného biznisu -- aj keď jej potenciál rastie -- opúšťajú alebo budú musieť zmeniť svoj prístup ku klientovi.
K zaujímavému posunu v podnikaní došlo aj vo finančnej skupine Penta. Tá pre HN nedávno potvrdila svoj záujem uchádzať sa o podiely vo vodárenských spoločnostiach v Česku. "Táto investičná príležitosť zodpovedá štandardnému investičnému profilu Penty. Preto sme sa prihlásili do tendra na predaj podielov vodárenských spoločností, pričom Penta ako finančný investor väčšinou realizuje svoje projekty približne s horizontom 3 -- 5 rokov," uviedol vtedy Marek Dospiva z Penty. Ak v prípade odchodu J & T z biznisu v podielových fondoch je príčina zrejmá v konkurenčnom prostredí, v prípade Penty jej záujem o strategické podiely vo vodárenských spoločnostiach nemá jednoznačné vysvetlenie. V Pente buď vidia príležitosť finančného zisku aj v takom chúlostivom druhu podnikania, za aké je na celom svete považovaný trh s vodou, alebo sa našla nejaká "Pretty Woman", ktorá vedenie tejto finančnej skupiny presvedčila, aby začali podnikať aj pre všeobecný prospech. Pri analýze doterajších projektov a výsledkov Penty je však oveľa pravdepodobnejšia prvá možnosť.

15. máj 2022 23:33