StoryEditor

J. Macejko: Chceme tretieho mobilného operátora

11.03.2002, 23:00

Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Milan Luknár minulý týždeň zrušil pôvodnú a následne vyhlásil novú výzvu na podávanie žiadostí na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS. Spravil tak na základe upozornenia právnej kancelárie na rozpor výzvy so súčasným znením Telekomunikačného zákona. V konečnej podobe návrhu podmienok licencie, ktorý bude zverejnený 25. marca, však podľa informácií HN zatiaľ nie je komplexne zahrnutá ani jedna z požiadavok dvoch predbežných záujemcov o licenciu -- kanadského investičného konzorcia TIW a nórskej telekomunikačnej spoločnosti Telenor. Tí požadovali najmä národný roaming -- povinné zdieľanie infraštruktúry existujúceho operátora na určitý čas -- a prenositeľnosť mobilného čísla. Ako táto skutočnosť môže ovplyvniť prebiehajúci tender sa HN spýtali ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozefa Macejka:
- Podľa názoru ministerstva by na Slovensko tretí operátor mal rozhodne prísť. Aj keď nie z krátkodobého hľadiska -- očakávaný príjem za UMTS licencie by dokázali zaplatiť aj dvaja súčasní operátori -- ale najmä z dlhodobého. V súčasnosti je na slovenskom trhu mobilných telefónov dostatočná konkurencia -- obaja operátori sa snažia získať voľných zákazníkov. Po dosiahnutí určitej penetrácie by mohlo prísť k určitej dohode medzi EuroTelom a Globtelom, čo by mohlo viesť k stagnácii na trhu. Práve tu vidím priestor pre tretieho hráča na trhu. Tretí operátor príde na trh posledný v pomerne nevýhodnej pozícii a mal by mať preto poskytnuté určité výhody, ktoré by však mali byť založené na komerčnej báze.
o Práve niektoré časti tohto problému by mohla riešiť novela telekomunikačného zákona. Kedy môže byť schválená?
- V najbližších dňoch by ju mala prerokovať legislatívna rada a následne vláda. V prípade hladkej priechodnosti by ju mohol prerokovať parlament už na marcovej schôdzi. Novela okrem prípravy na liberalizáciu telekomunikačného trhu v roku 2003 významne posilní právomoci TÚ SR pri vymáhaní svojich rozhodnutí. V našom prípade to znamená, že keby sa napríklad tretí operátor nedohodol na obchodných podmienkach prenájmu infraštruktúry s existujúcim operátorom, úrad bude musieť zasiahnuť do priebehu rokovaní -- nemožno však znevýhodňovať existujúcich operátorov. Problém súčasného zákona vidím napríklad pri kauze UPC -- úrad dokáže uložiť a vymôcť pokutu, nedokáže však presadiť dohodu medzi UPC a jeho klientami. Aj tento rozpor rieši navrhovaná novela.
o V novele sa však podľa našich informácií nespomína napríklad prenositeľnosť čísla...
- To je pravda, ale opakujem -- hlavným účelom novely je posilnenie právomocí TÚ SR a legislatívna príprava na liberalizáciu trhu. V roku 2003 bude pripravovaný nový Telekomunikačný zákona, ktorý bude plne kompatibilný s direktívami EÚ.
o EÚ však pri prístupových rokovaniach odporúča vytvoriť tretiemu operátorovi čo najlepšie podmienky -- tie sú však v existujúcej novele zahrnuté len čiastočne.
- Prenositeľnosť mobilného čísla v novele riešená nie je a ani nebude. Ministerstvo balansuje medzi záujmami existujúcich operátorov a záujmami ministerstva a úradu rozšíriť konkurenčné prostredie. Existujúci operátori nás dokonca nabádajú k tomu, že žiadnu novelu zákona vlastne nepotrebujeme, že je vyložene škodlivá. Úlohou ministerstva preto bude zladiť všetky záujmy do kompaktného celku, v každom prípade si nemyslím, že tender môže byť ohrozený.

16. máj 2022 07:44