StoryEditor

Družstvá stavili na spoločný odbyt

08.11.2004, 23:00
Levická Novochema rozbehla nový model spolupráce v oblasti marketingu a podpory predaja spotrebných chemických výrobkov. Oslovila podniky podobného zamerania na celom Slovensku a ponúkla im možnosť spoločného odbytu prostredníctvom špecializovanej veľkoobchodnej organizácie.

Levická Novochema rozbehla nový model spolupráce v oblasti marketingu a podpory predaja spotrebných chemických výrobkov. Výrobné družstvo, ktoré sa špecializuje najmä na produkciu náterových látok, oslovilo podniky podobného zamerania na celom Slovensku a ponúklo im možnosť spoločného odbytu prostredníctvom špecializovanej veľkoobchodnej organizácie.
Podľa predsedníčky družstva Ivety Chmelovej tuzemské výrobné družstvá produkujú širokú škálu zaujímavých a na trhu žiadaných produktov. Ich spoločným problémom je však nízka úroveň podpory predaja a marketingu, ktorá spôsobuje, že väčšina týchto výrobkov má zastúpenie len v obchodnej sieti na miestnej a regionálnej úrovni. Novochema sa rozhodla tieto nedostatky eliminovať vytvorením spoločného odbytového centra v Leviciach. V priestoroch, ktoré pôvodne slúžili ako výrobná hala, odberatelia nájdu desiatky druhov chemických a spotrebných výrobkov z celého Slovenska.
Do projektu sa v prvej fáze zapojili výrobné družstvá Elektroplast, Technoplast , Združena, Rimavan, Pokrok, Podtatran a postupne pribúdajú ďalšie. Novochema stavila najmä na systematickú propagáciu, v rámci ktorej sa so spoločnou ponukou snažia osloviť čo najširší okruh malých a stredných podnikateľov. Družstvo už nadviazalo spoluprácu s Cechom maliarov, ktorý združuje vyše 500 živnostníkov v tomto odbore podnikania. Podľa vzoru levického výrobného družstva podobný model odbytovej spolupráce začína fungovať aj na strednom Slovensku, kde veľkoobchodné centrum zriaďuje martinský Druvos.

25. máj 2022 02:20