StoryEditor

Slnečné kolektory pre bytové domy

17.12.2003, 23:00
Autor:
SITASITA

Prvý projekt využitia slnečných kolektorov pre bytové domy zrealizovala spoločnosť Thermo/solar Žiar Žiar nad Hronom na sídlisku v Žiline, kde je nainštalovaných 132 solárnych panelov v hodnote približne 2,5 mil. Sk. Slnečné kolektory sú umiestnené na výmenníkovej stanici, kde od novembra slúžia na prípravu teplej úžitkovej vody pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu. "Ide o dlhodobo návratné investície. Doba návratnosti sa znižuje spolu so stúpajúcimi cenami za energie," uviedol riaditeľ spoločnosti Milan Novák. V súčasnosti je doba návratnosti vynaložených prostriedkov 7 až 10 rokov pri neexistencii akejkoľvek podpory zo strany štátu. Po vstupe SR do EÚ by sa táto situácia mala podľa Nováka vzhľadom na existujúcu možnosť čerpania podpôr zo štrukturálnych fondov zlepšiť.

19. máj 2022 23:21