StoryEditor

Zisk v hutníctve sa vlani strojnásoboval

15.01.2002, 23:00

Hutnícky priemysel na Slovensku v minulom roku vykázal rast tržieb (medziročne za 10 mesiacov o 15,6 %), no najmä výrazné zvýšenie pridanej hodnoty (+57 %) a zisku (viac než trojnásobne). Dokonca aj pri zvyšujúcom sa počte pracovníkov (z 26, 5 tis. v roku 1998 na vlaňajších 30,3 tis.) v znižujúcom sa počte (zo 45 na 41) hutníckych podnikov. Hutnícke výrobky zmierňujú nepriaznivé saldo slovenského zahraničného obchodu, keď sa ich zhruba dvojnásobný objem zo SR vyváža ako dováža.
"Vývoj v odvetví špecificky poznamenáva silný záujem EÚ o primeranosť jeho rastu, lebo konkurenční výrobcovia si kontrolujú trh v EÚ, sledujú výrobu a predaj surovej ocele," hovorí riaditeľ odboru strojárstva, hutníctva a elektrotechniky Ministerstva hospodárstva SR Ing. Michal Širica. "Napádajú nás za rast výroby surovej ocele, no pritom U.S. Steel v košických oceliarňach iba nabieha na kapacitu výroby 3,5 mil. ton, akú mali v rokoch pred krízami z tzv. "rezešovského obdobia" a svetovou degresiou hutníctva. Investície do modernizácie majú zvýšiť výrobu na tradičných 4,5 mil. ton ročne, ktoré sa v Košiciach produkovali už roku 1989," dodáva špecialista MH SR na hutníctvo Ing. Miloslav Ševčík. Kým oceliarne v Európe čelia problémom, orientácia U.S. Steel Košice na produkty s vyššou pridanou hodnotou im umožnila dosahovať aj počas svetovej recesie priaznivé hospodárske výsledky.
Celkovo hospodárenie v odvetví znásobilo zisk pred zdanením -- za tri štvrťroky vytvorilo 9,5 mld. Sk (oproti 3 mld. spred roka), čo bolo viac, než za to isté vlaňajšie obdobie dosiahlo celé strojárstvo (7,8 mld. Sk). Hutníci ho investujú do modernizácie a minimalizácie vplyvov na životné prostredie, nie do budovania a rozširovania nových kapacít. Napríklad dlhodobo ziskové Železiarne Podbrezová -- exportujúce 85 % z predaja -- vlani preinvestovali 400 mil. Sk. Podľa predbežných údajov pritom dosiahli zisk 494,2 mil. Sk -- dvojnásobok toho, čo plánovali.
V začínajúcom sa roku slovenské hutníctvo, ani pri svetovej recesii, nepredpokladá podstatné zmeny v rastúcom trende. Výhodou je, že obidve oceliarske fabriky sa sústreďujú na konvertovanie zo šrotu a znižujú podiel dovozu železnej rudy do SR. Po 51 mil. USD, ktoré už vlani spoločnosť U.S. Steel investovala, by mala tohto roku investovať ďalších 105 mil. USD. "Pre vývoj hutníctva a spracovania kovov je príznačný boj o medzinárodné trhy pri nasýtenosti domáceho trhu. Na domácom by mu prospel predovšetkým rozvoj strojárskej výroby, na presadenie sa na svetových trhoch je potrebný príchod zahraničných investorov a zmena výrobkovej štruktúry v prospech výrobkov s vyšším rastom pridanej hodnoty, zdôrazňuje Miloslav Ševčík. Podľa neho tak môžu naplniť rozvojové zámery, orientované na rozšírenie výroby povrchovo zušľachtených plechov, lakoplastových plechov pre automobilový priemysel i na modernizáciu výroby oceľových rúr a oceľových profilov.
Nejde iba o hutníctvo železa a ocele. Medzi najväčších slovenských exportérov s produktmi z neželezných kovov patrí výrobca primárneho hliníka, Slovalco, a. s., Žiar nad Hronom. Vlani v prvom štvrťroku v tejto spoločnosti stratil majoritu Závod SNP (ZSNP) a predajom akcií získal financie na úhradu bankových úverov vložených do modernizácie výroby. Slovalco prešlo do zahraničného vlastníctva: po 40 % majú HydroNorsk a Európska banka pre obnovu a rozvoj. ZSNP si organizačnou a finančnou reštrukturalizáciou vytvoril predpoklady, aby bol tento rok prvým rokom, keď ZSNP začne dlhodobo vytvárať zisk. Reštrukturalizácia by mala priniesť rast finalizácie hliníkových výrobkov a ich pridanej hodnoty, zavedenie výroby kontinuálne liatych hliníkových drôtov pre energetiku a prebiehajúca štrukturálna prestavba sa má odraziť v znižovaní dovoznej náročnosti. V žiarskom areáli už pôsobí firma v 100-percentnom nemeckom vlastníctve Rautenbach Slovakia, s. r. o., výrobca tlakovo liatych odliatkov z hliníkových zliatin najmä pre Volkswagen s obratom už vyše 1 mld. Sk ročne. Zásadným príspevkom k rozvoju ďalšej hutníckej dominanty v SR -- výrobcu medi a medených výrobkov -- by mal byť v tomto roku strategický vstup zahraničných investorov do Kovohút Krompachy, o ktoré sa intenzívne zaujímajú štyri spoločnosti.

21. jún 2022 08:03