StoryEditor

Úspech vďaka modernizácii

10.07.2002, 00:00

Distributér liečiv a zdravotníckeho materiálu SANITAS-SR, a. s., Nové Mesto nad Váhom zvýšil v roku 2001 obchodný obrat oproti predchádzajúcemu roku o 24,8 % a obrat na lekárne o 31 %. Rast obchodného obratu spoločnosti je tak už druhý rok vyšší ako medziročný nárast spotreby liekov a zdravotníckeho materiálu v SR. Podarilo sa to najmä vďaka predĺženej splatnosti faktúr z 90 na 120 dní, postupovaniu pohľadávok voči zdravotným poisťovaniam (ZP), nočnému zásobovaniu lekární (zlepšenému o chladiace boxy) a rozšíreniu sortimentu.
Celkový obrat spoločnosti bol 1,1 mld. Sk. Dosiahnutý hospodársky výsledok 15, 4 mil. Sk výrazne ovplyvnili investície do strediska Sliač, technického vybavenia spoločnosti a modernizácie a rozšírenia autoparku. Tým sa vytvorili dodatočné kapacity aj pre ďalší rast. Odberateľom vyšiel SANITAS-SR v ústrety aj internetovým obchodovaním. Program PharmNet I používa od roku 2000 a v spolupráci s firmou NRSYS Nitra pripravuje PharmNet II.
Vlani ponúkol SANITAS-SR lekárňam možnosť postúpenia pohľadávok voči ZP vo výške ceny dodaných liekov. Výška postupovaných pohľadávok dosiahla 30 % z aktuálneho obratu. Okrem Nového Mesta nad Váhom, kde je sídlo firmy, sú od júla v prevádzke aj pracoviská na Sliači a v Prešove. Spoločnosť zamestnáva 141 pracovníkov, čo je o 53 viac ako v roku 2000. Hospodárske výsledky za rok 2001 sú zároveň zhodnotením prvého roku vlastníctva tejto spoločnosti finančnou skupinou Penta.

20. máj 2022 12:50