Partneri sekcie:
Obsah vzniká s podporou:

Sekcia Globálne je súčasťou vzdelávacieho projektu s názvom Svet medzi riadkami, ktorý umožňuje budúcim novinárom z rôznych študijných odborov získať know-how, ako sa vo svojich novinárskych príspevkoch vyvarovať stereotypov, podsúvaniu či skresľovaniu reality.

Korona spomalila ekonomiky, ale s klimatickou zmenou nepohla

Drevená maringotka, malá piecka, dvojplatnička. Bezdomovec Tibor našiel domov na kolesách