Nahradí umelá inteligencia lekárov?

Medicínske zobrazovanie a umelá inteligencia. Spojenie týchto dvoch trendov prináša významný benefit nielen pre lekárov, ale najmä pre pacientov. Výrazne totiž zlepšia rýchlosť a presnosť diagnostiky, ktorá je v medicíne kľúčová.

Nahradí umelá inteligencia lekárov?
Zdroj: Dreamstime

Už dnes existujú v medicíne oblasti, kde umelá inteligencia (AI) pomáha pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hoci sa jej potenciál ešte nevyužíva naplno, umelá inteligencia dokáže už dnes vyhodnocovať zdravotné snímky na úrovni človeka či dokonca vyššej. Napríklad pri rádiologických snímkach dokáže spoľahlivo identifikovať patologické anomálie rôzneho druhu. Ďalšou oblasťou je štúdium medicínskych informácií, ktoré rastú obrovským tempom. Kým čas zdvojnásobenia lekárskych vedomostí bol roku 1950 približne v 49 rokoch, v súčasnosti sa počet zdvojnásobí za 70 dní. Také nové množstvo informácií nedokáže ani pri dobrej vôli absorbovať žiaden lekár na svete. Vzniká potreba vyvíjať technológie, ktoré nám z týchto informácií urobia „extrakt“. Táto oblasť je však ešte len na začiatku, podobne ako iné inovatívne aplikácie umelej inteligencie, avšak má veľký potenciál aj v zdravotníctve, ktorý aj spoločnosť Siemens Healthineers chápe a podporuje.

Digital Twin
Zdroj: Siemens Healthineers

Digitálne dvojča v zdravotníctve

Jedným z konceptov, ktorý môže pomôcť, je koncept digitálneho dvojčaťa. Ten nie je nový, v priemysle sa úspešne používa už niekoľko rokov na pomoc pri optimalizácii podnikového výkonu prostredníctvom nasadenia virtuálnych replík fyzických objektov takmer v reálnom čase, ktoré dokážu skôr odhaliť problémy, presnejšie predpovedať výsledky a pomôcť navrhnúť a vytvoriť lepšie produkty.

Už aj zdravotníctvo začína ťažiť z tohto výkonného digitálneho nástroja. V zdravotníctve možno digitálne dvojča definovať ako celoživotný a na informácie bohatý záznam údajov o osobe (prípadne len o niektorom jej orgáne) v kombinácii s modelmi prepojenými na AI, ktoré môžu údaje získavať, spracovávať a vďaka nim navrhovať a poskytovať odpovede na celý rad klinických otázok.

A práve na predpovedanie výsledku konkrétnych postupov je možné použiť digitálne dvojča. Môže poskytnúť pomoc pri určení správnej možnosti aj odhadu výsledku zvolenej terapie pre konkrétneho pacienta. Alebo ak sú integrované aj údaje o správaní a sociálne determinanty, digitálne dvojčatá môžu pomôcť lepšie zvládať chronické choroby a zdravie populácie.

Predikcia výsledku

Digitálne dvojča môže hrať rozhodujúcu úlohu pri predpovedaní výsledku zákroku. Ako príklad si môžeme uviesť pacienta so srdcovým zlyhaním, u ktorého sa vyvinula arytmia a je kandidátom na srdcovú resynchronizačnú terapiu (CRT). Táto terapia resynchronizuje srdce pacienta zavedením malého kardiostimulátora pod kľúčnu kosť. Pre rôzne charakteristiky srdca niektorí kandidáti na CRT nereagujú. Pre tých, pre ktorých je CRT možnou nádejou, musí byť umiestnenie tohto zariadenia a jeho vývodov do srdca mimoriadne presné. V množstve prípadov, žiaľ, nie je 100 % úspešná. Digitálne dvojča srdca pacienta, ktoré využíva údaje z magnetickej rezonancie, EKG a krvného tlaku, môže kardiológom umožniť presnejšie umiestnenie elektród, ktoré by u tohto konkrétneho pacienta fungovali najlepšie, a to virtuálnym experimentovaním s rôznymi polohami umiestnenia – to všetko ešte pred skutočným reálnym chirurgickým zákrokom. A práve toto sú hlavné zámery v oblasti vývoja umelej inteligencie, na ktoré sa sústreďujú aj tímy špecialistov zo Siemens Healthineers Slovensko v tesnej spolupráci s medicínskymi odborníkmi.

Spoločnosť Siemens Health­ineers sa môže na globálnej úrovni pochváliť 9 000 zamestnancami, ktorí pracujú v oblasti výskumu a vývoja, a viac ako 18 500 patentmi a aplikáciami. Kontinuálne investuje do tejto oblasti a v roku 2019 predstavovala investícia 1,3 milióna eur.

Siemens Healthineers Slovensko taktiež vynakladá nemalé finančné prostriedky na školenia a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov, keďže to považuje za jeden z kľúčových faktorov dlhodobého úspechu. V obchodnom roku 2019 to bolo až 367-tisíc eur. Na Slovensku v oblasti vývoja softvéru pre zdravotníctvo pracuje tím takmer 400 špecialistov.

Podpora rozhodovania o terapii

V súlade s týmto zámerom môže digitálne dvojča poskytnúť pomoc pri určení správnej možnosti terapie pre konkrétneho pacienta. Napríklad aj pri rakovine prostaty sa možnosti liečby pohybujú od chirurgického zákroku a rádioterapie až po menej invazívnu liečbu, ako je hormonálna terapia. Digitálne dvojča, ktoré obsahuje obrazové záznamy, laboratórne výsledky a genetické údaje pacienta, v kombinácii s modelom klinického vývoja rakoviny prostaty pomáha zabezpečiť optimálne rozhodovanie o najvhodnejšej liečbe konkrétneho pacienta.

Liečba chronických chorôb

To, ako žijete, kde žijete a ako sa o seba staráte, do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu vášho života a tiež riziko chronického ochorenia. Pri tomto scenári je potrebné, aby digitálne dvojča obsahovalo fyziologické údaje aj údaje o správaní, aby bolo možné pomôcť pacientovi a lekárovi efektívne zvládnuť toto ochorenie. Napríklad ochorenie obličiek. Prevalencia tohto ochorenia stúpa, podľa niektorých odhadov dnes trpí niektorým typom ochorenia obličiek 10 – 15 % svetovej populácie. Ak sa ochorenie obličiek nezvládne, môže viesť k oveľa závažnejšiemu zlyhaniu obličiek, ktoré si vyžaduje transplantáciu obličky alebo celoživotnú dialýzu s veľmi vysokými nákladmi. Digitálne dvojča by mohlo podľa odborníkov Siemens Healthineers pomôcť zvládnuť ochorenie obličiek v počiatočných štádiách, a tak zabrániť vážnejším následkom.

Corindus
Zdroj: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers uskutočnil operácie na diaľku

Dnes sa veľa postupov, ktoré boli kedysi vysoko invazívne, vykonáva pomocou minimálnych invazívnych techník, s robotickou presnosťou a radiačnou ochranou. Za posledných 40 rokov došlo v technológiách a zariadeniach použitých pri zákroku k ohromnému pokroku, ale spôsob vykonávania zákroku zostal prakticky nezmenený. Teraz má robotika potenciál prekonať niektoré zo súčasných obmedzení tradičného manuálneho prístupu k vaskulárnym intervenciám.

To je aj prípad revolučného robotického systému Corindus, ktorý je určený pre endovaskulárne koronárne a periférne vaskulárne intervencie. Pomáha lekárom presne kontrolovať vodiace katétre, vodiace drôty, balónik alebo implantáty stentu pomocou integrovaného zobrazovania. Lekár tak nemusí stáť priamo pri angiografickom stole, ako je to dnes, ale môže tento zákrok kontrolovať pomocou samostatného kontrolného modulu, vďaka čomu je vystavený menšiemu, prípadne žiadnemu žiareniu.

Minimálne invazívne postupy s robotickou pomocou majú potenciál skrátiť časy liečby, zvýšiť presnosť liečby, zvýšiť úroveň štandardizácie v klinických postupoch a v konečnom dôsledku zlepšiť klinické výsledky. Corindus je súčasťou Siemens Health­ineers, ktorá sa jeho akvizíciou stala popredným predstaviteľom platformy pre robotické ošetrenie so zameraním na vaskulárne terapeutické zákroky.

Viac vyšetrení

V medicíne je čoraz väčší objem spracúvaných údajov. Pre lekárov, napríklad rádiológov je čoraz ťažšie využívať dostupné technológie bez pomoci v podobe počítačového digitálneho spracovania. Klinická diagnostika sa nezaobíde bez analýzy všetkých dát. Inovátori Siemens Healthineers už dnes získali štyristo patentov a patentových prihlášok, ktoré sa týkajú automatizovaného strojového učenia. Vyvíjajú aj revolučný softvér syngo.via, ktorý vďaka prvkom umelej inteligencie podstatne zvyšuje kvalitu diagnostiky. Ide o sofistikovaný zobrazovací softvér schopný trojrozmerne čítať snímky vyhotovené pomocou počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MR).

čom je výnimočnosť tohto softvéru?

Ak napríklad pacient navštívi lekára s bolesťami v hrudníku, výstupom CT vyšetrenia bude vyše dvetisíc snímok. Samozrejme, prístroj sa nedokáže samostatne zamerať len na tú časť tela, ktorú lekár potrebuje. Softvér Siemens Healthineers mnohé z týchto krokov automatizuje, čím skracuje čas potrebný na vyšetrenie a eliminuje nepotrebné ožarovanie. Štúdie dokladujú, že pomocou syngo.via možno urobiť diagnostiku o 75 % rýchlejšie. Vďaka tomu sa s liečbou môže začať skôr. Softvér navyše vďaka prvkom umelej inteligencie „rozumie“ ľudskej anatómii. Využíva pritom vyspelé technológie počítačového videnia. „Dokáže rozpoznať ramená, chrbticu, panvu a iné časti tela. Zároveň optimalizuje spôsob, ako ich zobraziť v anatomickom prostredí. Napríklad chrbtica prirodzene nie je rovná, ale zakrivená, náš softvér dokáže zreteľne zobraziť paralelne každý stavec“, vysvetľuje vedúci Development Centra Siemens Healthineers Slovensko Ing. Luboš Iro.

Siemens Healthineers má desiatky vývojárskych tímov v Bratislave, Žiline a Košiciach. Na projekte syngo.via sa podieľa aj tím 70 odborníkov zo Slovenska. Tento softvér s prvkami umelej inteligencie využívajú aj mnohé slovenské nemocnice a z jeho výsledkov benefitujú pacienti diagnostikovaní na zariadeniach Siemens Healthineers.

Cinematic_Rendering
Zdroj: Siemens Healthineers

​Za zmienku stojí aj jedinečná technológia Cinematic Volume Rendering, ktorá umožňuje vytvárať 3D fotorealistické snímky vnútra ľudského tela. Zjednodušene by sa dala táto technologická inovácia predstaviť tak, že základom sú hrubé dáta získané z CT alebo MR. Z nich sa vytvoria 3D modely vyšetrovaných orgánov pacienta, ktoré sa podobne ako vo filme „oživia“ tak, aby vyzerali čo najviac realisticky. Lekári si potom môžu pozrieť a preskúmať takto zobrazený orgán z viacerých uhlov a následne dospieť k presnejšej diagnostike ochorenia.

Náhrada lekárov? Určite nie

Môže teda časom nahradiť umelá inteligencia lekárov, napríklad rádiológov? Iste nie, umelá inteligencia však môže pomôcť s prácou, ktorú lekár vykonáva, ale konečné rozhodnutie o liečbe pre pacienta ostane na lekárovi. A to sa nezmení.

Je na to viacero dôvodov. Prvý je legislatívny. Lekár svojimi rozhodnutiami zodpovedá za stav pacienta. V prípade „AI doktora“ by nebolo jasné, kto je zodpovedný. Firma, ktorá „AI doktora“ učila, konkrétni programátori, ktorí ho programovali, alebo zdravotnícke zariadenie, ktoré ho používa? Ďalej, lekár, rozmýšľa pri liečbe v celkovom kontexte, keďže je sám človekom. Je empatický a sociálne inteligentný, také niečo strojom chýba. Takže nie. Technológie nenahradia lekárov. Nahradia iba lekárov, ktorí ich nebudú používať. Títo lekári budú totiž oveľa menej produktívni než tí využívajúci technológie – zhodujú sa v diskusiách aj odborníci na oblasť umelej inteligencie. 

Biograph Vision
Zdroj: Siemens Healthineers

Aktuálnym trendom je liečba presne na mieru

Aktuálnym trendom v oblasti zdravotnej starostlivosti je liečba presne na mieru pacienta – precízna medicína. Siemens Healthineers prináša na Slovensko najmodernejšiu medicínsku techniku v súlade s týmto trendom.

V týchto dňoch sa úspešne spustila prevádzka unikátneho PET/CT skenera Biograph Vision, ktorá má veľký význam z viacerých dôvodov. Jednak ide o prvú inštaláciu digitálneho PET/CT systému na Slovensku, navyše predstavuje najmodernejší prístroj v tejto oblasti a poskytne lepšiu, presnejšiu aj šetrnejšiu starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska.

Ako spresnila RNDr. Anežka Požgayová, expertka na molekulárne zobrazovanie zo Siemens Health­ineers, ktorá sa venuje oblasti molekulárne zobrazovanie už 15 rokov, PET/CT zariadenie Biograph Vision vďaka jedinečnej digitálnej polovodičovej detekčnej technológii SiPM detektorov predstavuje revolučný prístroj s najdetailnejším zobrazením na trhu a s najvyššou účinnou senzitivitou. „Pomáha skrátiť čas skenovania, znížiť aplikovanú dávku rádiofarmaka, a tým znižuje nielen náklady na vyšetrenie, ale predovšetkým znižuje čas vystavenia pacienta radiačnej záťaži a zároveň umožňuje zobraziť menšie lézie v tele pacienta,“ uviedla. Ako dodala, tento unikátny digitálny prístroj PET/CT Biograph Vision sa stal súčasťou vybavenia spoločnosti Biont, a. s., v Bratislave, ktorá je orientovaná na oblasť nukleárnej medicíny, s užším zameraním na pozitrónovú emisnú tomografiu (PET).

Čo je to PET – Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia, tiež nazývaná PET vyšetrenie, je nebolestivá diagnostická metóda, ktorá zobrazuje ľudské tkanivá na základe ich rozdielneho metabolizmu. „Zjednodušene povedané, cez žilu sa vpraví pacientovi do tela malé množstvo rádioaktívnej látky, ktorá má schopnosť akumulovať sa v určitých orgánoch a tkanivách postihnutých chorobným procesom. Takto akumulovaná rádioaktívna látka v tele pacienta sa následne pri vyšetrení sníma detektormi PET. Táto metóda sa využíva najmä na odhalenie onkologických ochorení a tiež pri zápalových ochoreniach,“ spresnila odborníčka.

Kombinácia PET (pozitrónová emisná tomografia) a CT (počítačová tomografia) je využívaná na diagnostikovanie a určenie priebehu a štádia ochorenia v tele. Vďaka kombinácii PET a CT môžu lekári oveľa presnejšie diagnostikovať a hodnotiť ochorenia. PET vyšetrenie hovorí o biologickej funkcii tela ešte pred vznikom anatomických zmien a CT poskytuje informácie o anatomických údajoch tela, ako sú veľkosť, tvar a lokalizácia.

Novinky molekulárnej medicíny

PET/CT diagnostika využíva detekciu žiarenia z rádiofarmák. Táto metóda sa posunula z oblasti používania fotonásobičových trubíc do využitia polovodičových detektorov a vďaka tomu výrazne zvyšuje senzitivitu systému vyšetrenia a zlepšuje diagnostiku malých lézií. Zjednodušene povedané, podstata spočíva v podaní rádioaktívnej látky pacientovi a v následnom získaní obrazu s vysvietenými bodmi v tele, ktoré nám symbolizujú ochorenie. V reálnom živote si to môžeme predstaviť ako pohľad do tmavého lesa, kde vidíme svietiace svätojánske mušky.

Situácia vo svete a na Slovensku

Prvé hybridné PET/CT kamery sa začali využívať vo svete až v roku 2003. To znamená, že ide o metódy s pomerne krátkou históriou. Na Slovensku sa táto metóda začala využívať v roku 2005. V súčasnosti máme na Slovensku k dispozícii celkovo 8 prístrojov.

Najmodernejším prístrojom v tejto nenahraditeľnej diagnostike, vzhľadom na globálny vývoj nárastu počtu onkologických ochorení, je práve digitálny PET/CT prístroj. V skutočnosti je úloha PET/CT kľúčová v prípade stanovenia štádia rakoviny a terapeutických odpovedí na personalizovanú liečbu, ktorá je v súčasnosti trendom pri liečbe. Táto diagnostická metóda je nevyhnutná nielen v onkológii, ale aj v neurológii a taktiež vo všetkých aplikáciách molekulárneho zobrazovania.

V posledných rokoch došlo v PET/CT skeneroch k niekoľkým pokrokom: nový hardvér, softvér a metódy získavania na zlepšenie kvality obrázkov. Detektory PET však boli doteraz založené hlavne na fotonásobičových trubiciach, ktoré majú dobre známe výhody, ale tiež niekoľko obmedzení, ktoré ovplyvňujú najmä detekciu malých lézií. Hodilo by sa prirovnanie k analógovej, resp. digitálnej technológii ako pri prenose TV signálu, keď sa zlepší kvalita zobrazenia pri prechode na „digitál“.

Práve zavedenie inovatívnych digitálnych detektorov v PET/CT skeneroch predstavuje dôležité zlepšenie v tejto diagnostickej technológii v citlivosti, objemovom rozlíšení a kvantitatívnej presnosti. Tieto pokrokové inovácie ponúkajú príležitosť manažovania radiačnej záťaže pacienta, skrátenie času skenovania a aj presnejšie detegovanie malých lézií.

Pre pacientov na Slovensku je dobrou správou aj to, že PET/CT vyšetrenie je v plnej miere preplácané zdravotnou poisťovňou.

„Snažíme sa prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne na Slovensku. Aj vďaka spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zároveň nadšenými inovátormi a oceňujú najmodernejšiu medicínsku techniku, predstavuje prvý digitálny PET/CT skener Biograph Vision naplnenie tohto zámeru,“ uzavrela expertka na molekulárne zobrazovanie zo Siemens Health­ineers Slovensko.

Artis Icono
Zdroj: Siemens Healthineers
 

Inovácie nezastavila ani pandémia

Jedným zo zdravotníckych zariadení, ktoré sa môže pochváliť špičkovou medicínskou technológiou je Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby CINRE v Bratislave. Inovácie nezastavila ani pandémia a koncom júna pribudla v zariadení pre pacientov nová sála, ktorá je vybavená jedinečným prístrojom.

Angiografický systém ARTIS icono umožní vďaka pokrokovej technológii a umelej inteligencii vyšetriť viac pacientov za kratší čas. CINRE je prvé zdravotnícke zariadenie v strednej Európe, v ktorom tento prístroj slúži pacientom.

Ochorenia srdca a obehovej sústavy patria medzi najsmrteľnejšie civilizačné ochorenia. Na Slovensku na ne každý mesiac umrie okolo 2 500 ľudí. Mnohým pacientom by pritom vedeli pomôcť špecialisti z najmodernejších medicínskych odborov, akým je aj intervenčná rádiológia. Umožňuje operovať pacienta cez malé vpichy v koži a cez cievy sa dostať na potrebné miesto v tele. Lekári sledujú operáciu počas zákroku na virtuálnom obraze, ktorý snímajú medicínske prístroje. Práve kvalita zobrazenia je vo veľkej miere faktorom úspešnosti a rýchlosti operačného zákroku.

„V našom centre ročne zoperujeme viac ako 4 000 pacientov, z ktorých približne polovicu tvoria kardiointervencie, teda operácie na srdci a jeho tepnách. Mnohokrát ide o časovo náročné výkony, ktoré si vyžadujú používanie najmodernejšej zobrazovacej techniky. Aby sme mohli zvýšiť počet výkonov, ale aj ich kvalitu, rozhodli sme sa rozšíriť naše vybavenie o high-tech zariadenie ARTIS icono, ktoré predstavuje súčasnú špičku v zobrazovacích technológiách potrebných pre najnáročnejšie srdcové intervencie,“ uviedol priekopník intervenčnej rádiológie na Slovensku MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, ktorý vedie tím odborníkov v spoločnosti CINRE.

Prístroj na záchranu životov

Angiograf ARTIS icono predstavila spoločnosť Siemens Health­ineers iba začiatkom minulého roka a CINRE je prvé pracovisko v strednej Európe, ktoré ho začína používať. Prístroj je jedinečný najmä tým, že začal využívať umelú inteligenciu na stanovenie pracovných postupov pri terapeutických výkonoch. Lekárom umožňuje intuitívny pracovný postup a poskytuje im vysokú kvalitu zobrazenia. Je vybavený nadčasovými softvérovými riešeniami na komplexnú diagnostiku a terapeutické výkony srdca. „Medzi jeho výhody patrí aj jeho výnimočný výkon a univerzálnosť. Prispieva k rýchlemu a spoľahlivému určeniu diagnózy a rozhodnutiu o následnom ošetrení a liečbe,“ povedal produktový špecialista Siemens Healthineers na Slovensku Štefan Takács.

Moderná technológia umožňuje robiť zákroky za kratší čas, a tak pomáha viacerým pacientom. „Jeho vynikajúcou vlastnosťou je možné prepínanie medzi 2D a 3D zobrazovaním, kvalita obrazu a znížená požadovaná dávka žiarenia. Vďaka tomu, že C-rameno môže vykonávať nové trajektórie pohybu, vyšetrované oblasti môžu byť teraz zobrazované prakticky bez artefaktov v 3D vizualizácii,“ dodal MUDr. Ivan Vulev.

Spoločnosti Siemens Health­ineers sa podarilo dodať a nainštalovať nový angiografický systém aj napriek opatreniam, ktoré vyvolala koronakríza. „Sme radi, že inštalácia aj súvisiace dodávky prebehli podľa plánu a prístroj môže slúžiť nielen lekárom, ale hlavne pacientom v CINRE. Toto bude zatiaľ jediné referenčné pracovisko na Slovensku a zároveň bude aj prvé v strednej Európe. Spoločnosť Siemens Healthineers tvorí budúcnosť zdravotníctva a táto jedinečná inštalácia prispieva k napĺňaniu nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,“ potvrdil Vladimír Šolík, riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Presnejšia diagnostika pre onkologických pacientov

Novinky má aj oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach. K dispozícii má nový prístroj Siemens Healthineers Symbia Intevo Excel, ktorý niekoľkonásobne zlepší diagnostické metódy pri niektorých ochoreniach. Výhodou nového SPECT/CT je spojenie scintigrafického vyšetrenia SPECT s nízkodávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska.

Oddelenie Nukleárnej medicíny využívalo doteraz SPECT gamakameru. Nový prístroj Symbia Intevo Excel a konkrétne jeho SPECT časť – gamakamera, je pre niektoré ochorenia nenahraditeľnou diagnostickou metódou. Kľúčové je napríklad pri špeciálnych endokrinných nádoroch, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytovať v oblasti tenkého čreva, pankreasu alebo žalúdka. Na rozdiel od RTG alebo klasického CT je možné vidieť pomocou SPECT/CT skoré začínajúce metastázy, skryté či únavové zlomeniny alebo začínajúce zápaly kostí.

„Vyšetrenie SPECT je založené na rádioaktívnej látke a umožňuje spoľahlivo odhaliť nádor alebo zápal v tele, hoci ho nedokáže presne lokalizovať. CT vyšetrenie síce neodhalí ochorenie, ale umožňuje lokalizovať nádor. Pomocou kombinovanej metódy SPECT/CT dokážeme veľmi presne určiť, kde sa choré tkanivo nachádza. Ide o spojenie dvoch diagnostických metód s niekoľkonásobne vyššou účinnosťou pre stanovenie diagnózy oproti minulosti,“ spresnila expertka Siemens Healthineers na molekulárnu medicínu RNDr. Anežka Požgayová.

Symbia Intevo Excel je najmodernejším prístrojom s najvyššou senzitivitou na trhu, ktorý spája výhody metód nukleárnej medicíny a rádiodiagnostických metód. SPECT je vyšetrovacou metódou v nukleárnej medicíne. Je založená na snímaní žiarenia vychádzajúceho z tela z rádiofarmaka, ktoré sú podané pacientovi vnútrožilne alebo inhalačne, a získavame trojrozmerný obraz vyšetrovanej časti tela. Pri hybridnom zobrazovaní je súčasne uskutočnené aj CT vyšetrenie. Kombinované vyšetrenie umožňuje lepšie priestorové zobrazenie nálezu, využívajúce senzitivity SPECT vyšetrení a špecificity CT vyšetrení. Prístroj je vybavený moderným hardvérom a softvérom pre najmodernejšiu diagnostiku a zníženie radiačnej záťaže. Prístroj sa bude využívať pri onkologickej diagnostike, ale aj v diagnostike urologických a ortopedických ochorení, traumatických zmien a v neurológii. Jednoznačná výhoda pre vyšetrovaného pacienta je v tom, že na jedinom prístroji absolvuje dve vyšetrenia, ktoré umožnia presnú diagnostiku.

„Ambíciou našej spoločnosti je prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne a prístroj Symbia Intevo Excel predstavuje aj naplnenie nášho prísľubu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Veríme, že tento inovatívny prístroj prispeje aj k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov nielen z Michaloviec,“ dodal riaditeľ Siemens Healthineers Slovakia Ing. Vladimír Šolík.

Artificial Intelligence
Zdroj: Siemens Healthineers

Röntgenové snímky vďaka Artificial Intelligence

I napriek pandémii ochorenia COVID-19 sa aj tento rok konal prestížny rádiologický kongres European Congress of Radiology 2020, i keď tento rok prebiehal online. V rámci neho spoločnosť Siemens Healthineers predstavila novinky zamerané na digitálnu transformáciu diagnostického zobrazovania a terapie s cieľom zlepšenia starostlivosti o pacienta v rádiológii, a to najmä rozšírené portfólio AI-Rad Companion produktov, prvé synchronizované zobrazovacie rozhranie pre MRI, aj nový röntgenový prístroj na báze umelej inteligencie – YSIO X.pree. Ide o jednu z hlavných noviniek, ktorá sa na tohtoročnom ECR objavila. YSIO X.pree s integrovanou umelou inteligenciou pomáha zefektívniť postupy pri generovaní obrazu aj pri čítaní. Jeho podporné, intuitívne a ergonomické funkcie oceňujú medicínski pracovníci aj pacienti.

Za vyzdvihnutie stoja aj ďalšie technológie predstavené na kongrese, a to nové CT prístroje s prvkami umelej inteligencie SOMATOM go.Sim a SOMATOM go.Open Pro. Tie dokonca nesú slovenskú programátorskú stopu. Za úspechom integrovania laserov do týchto CT prístrojov stoja zástupcovia Development Centra Siemens Health­ineers v Košiciach.

Význam tejto prelomovej inovácie, najmä v prípade onkologických pacientov, spočíva v tom, že počas vyšetrenia na CT prístroji je zároveň možná presná lokalizácia nádorom napadnutého miesta v tele a práve integrovaný laser umožňuje veľmi presné označenie bodov na tele pacienta pre následnú rádioterapiu. Vďaka tejto inovácii je proces rádioterapie, t. j. ožarovanie lepšie cielené a predchádza nežiaducemu ožiareniu zdravého tkaniva pacienta. Ďalšou výhodou, ktorú ocenia nielen pacienti, ale aj lekári, je kratší čas potrebný na vyšetrenie a menší počet pracovných úkonov.

Slováci programovali softvér na boj s COVID-19

Aj v oblasti Artificial Intelligence, napr. pri vývoji softvéru AI-Rad Companion produktového portfólia, zohráva Development Centrum na Slovensku významnú úlohu, keďže s veľkým nasadením a úspešne vytvára a integruje nové algoritmy do prototypov a overuje ich funkcionalitu pred použitím na klinické účely.

Aplikácia CT Pneumonia Analysis je prototyp určený zatiaľ pre vedecké použitie. Využíva sa najmä v Brazílii, kde je masívny výskyt COVID-19 a vykonala rádovo desaťtisíce vyšetrení, ako aj zber štatistických údajov.

Prvým prototypom, ktorý AI Rad Research team na Slovensku implementoval, bola aplikácia CT Lung Lesion Follow up určená na skríning onkologických ochorení pľúc. Aplikácia automaticky nájde zodpovedajúce zmeny anatómie z dvoch vyšetrení pacienta v rôznom čase a stave ochorenia, spáruje ich, nájde a následne vyhodnotí zmeny. V súčasnosti je prototyp u zákazníkov v USA a vo Švajčiarsku a je veľmi potešujúce, že získava vynikajúcu spätnú väzbu.

 

Prístroje Siemens Healthineers prinavracajú zdravie slovenským pacientom

Špičkoví odborníci, moderné technológie a kontinuálne nadšenie. Toto sú základné piliere úspechu každej spoločnosti. „Práve vďaka tomuto spojeniu sme schopní poskytovať našim zákazníkom najvyššiu kvalitu,“ tvrdí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Jeho slová potvrdzujú aj fakty, v rámci Slovenska bolo nainštalovaných doteraz už viac ako 750 modalít. „Počet prístrojov pod značkou Siemens Health­ineers, ktoré slúžia pacientom v slovenských nemocniciach, sa zvýšil. Mnohé zdravotnícke zariadenia po celom Slovensku tak získali nové špičkové technológie, ktoré im pomôžu zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacientov,“ doplnil Šolík.

Tento rok sa spoločnosť môže pochváliť viacerými unikátnymi prvenstvami. Je ním napríklad prvá inštalácia najmodernejšieho angiografického systému ARTIS icono v rámci strednej Európy. V bratislavskom Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby CINRE pribudla pre pacientov nová sála, ktorá je vybavená jedinečným prístrojom. Angiografický systém ARTIS icono umožní vďaka špičkovej technológii a umelej inteligencii vyšetriť viac pacientov za kratší čas.

Ďalšie prvenstvo v kategórii prístrojov slúžiacich na diagnostiku pacientov patrí inštalácii digitálneho PET/CT skenera Biograhp Vision v špičkovom zariadení nukleárnej medicíny Biont, a. s., v Bratislave. Prístroj je vybavený najmodernejším hardvérom a softvérom s dôrazom na precízne zobrazenie umožňujúce excelentnú diagnostickú spoľahlivosť pri nízkej radiačnej záťaži pacienta. Spojením detailného rozlíšenia a účinnej senzitivity umožňuje včas skontrolovať účinnosť liečby.

V slovenských nemocniciach nedávno pribudli aj ďalšie jedinečné prístroje, ako napríklad inovatívny robotický angiografický systém ARTIS pheno, ktorý sa stal súčasťou novej hybridnej operačnej sály vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. „Prístroj ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu pri veľmi nízkych dávkach žiarenia. Výrazne tak znižuje radiačnú záťaž pre pacienta, ako aj pre samotný personál. Pracovisko výrazne postúpilo v modernizácii a vzrástol aj jeho celoslovenský význam,“ dodal riaditeľ Siemens ineers Slovensko.

Medzi ďalšie novinky posúvajúce kvalitu diagnostiky na vyššiu úroveň patrí tiež najnovší digitálny röntgenový prístroj MULTIX Impact. Prístroj umožňuje skúseným rádiológom kvalitnejšie a rýchlejšie vyšetriť väčšie množstvo pacientov ako doteraz, a to pri nižšej radiačnej záťaži. Slovenským pacientom tiež slúži špičkový ultrazvuk ACUSON Sequoia. „Na vývoji softvéru pre tento prístroj pracoval 45-členný slovenský vývojársky tím Siemens Healthineers viac ako 5 rokov,“ uviedol výkonný riaditeľ.

Ako dodal, nie je to nič výnimočné, keďže vo väčšine prístrojov Siemens Healthineers je možné nájsť programátorskú stopu slovenských kolegov. „Tím Siemens Healthineers na Slovensku sa aj v uplynulom roku rozrástol o množstvo kvalifikovaných ľudí a dnes už máme v Bratislave, Košiciach a Žiline viac ako 500 pracovníkov,“ doplnil Vladimír Šolík.

Poskytujeme prémiovú kvalitu

Výnimočnú kvalitu našich prístrojov potvrdzuje celosvetovo vedúce postavenie značky Siemens Healthineers na trhoch počítačovej tomografie aj magnetickej rezonancie, nehovoriac o angiografických, röntgenových a iných, nielen diagnostických zariadeniach.

Významné miesto v portfóliu našich medicínskych prístrojov zohrávajú aj revolučné softvérové riešenia s prvkami umelej inteligencie, ktoré sa vyvíjajú v súlade so zameraním našej spoločnosti na precíznu medicínu.

Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach pred časom pribudol aj najmodernejší CT prístroj 3. generácie tzv. typu dual source – SOMATOM Force. Ponúka individualizovanú diagnostiku a funkčne 4D dynamické angiografické zobrazenia v rozsahu do 70 cm. Na základe unikátneho dizajnu 2 RTG lámp a 2 detektorov v gantry dosahuje SOMATOM Force pri vyšetrení srdca natívne temporálne rozlíšenie 66 ms. V bežnej klinickej praxi umožňuje najrýchlejšie špirálové vyšetrenie s rýchlosťou 73 cm/s. Vďaka vysokému rozlíšeniu na úrovni 0,3 mm poskytuje detailné informácie pre rozhodnutia o následnej terapii. Ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu pri veľmi nízkych dávkach žiarenia.

Novinky z našej ponuky unikátnej medicínskej techniky sú inštalované aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Medicínski špecialisti NÚSCH oceňujú angiografický systém Artis Q.zen floor. Tento výnimočný prístroj umožňuje pomocou jedinečnej technológie kryštalických detektorov a RTG žiariča GIGALIX znázorniť aj detaily, ako napríklad malé cievy pri nezmenenej kvalite obrazu s ultranízkou dávkou žiarenia. Žiarenie je možné znížiť až o 75 %, čo má veľký prínos pre pacienta, ako aj pre lekársky personál. Artis Q.zen floor je určený na nízkoinvazívnu liečbu napríklad pri ischemickej chorobe srdca či cievnych príhodách.

Počítačový tomograf SOMATOM go.Up bol prvýkrát inštalovaný v súkromnom pracovisku KK Med, s. r. o., v Žiline. Tento prístroj sa používa nielen pri vyšetrovaní ciev, ale využitie nájde aj pri diagnostike ochorení hrubého čreva či pri ostatných rutinných CT vyšetreniach. Pri jednom otočení dokáže počas skenovania pacienta generovať až 64 plnohodnotných vyšetrovaných rezov. Výrazne skracuje čas i radiačnú záťaž pacienta v porovnaní s pôvodným CT prístrojom. Súčasťou vybavenia CT SOMATOM go.Up je kamera a mikrofón, aby bol pacient počas celého vyšetrenia pod kontrolou a v kontakte s laborantom, ktorý vyšetrenie vykonáva. Prístroj je mimoriadne kompaktný a nenáročný na priestor.

Zdravotná starostlivosť i samotná medicína sa mení. Prispôsobiť sa musia všetci. Moderné technológie umožňujú, aby vyšetrenie trvalo kratšie, bolo pre pacienta príjemnejšie a výsledok vyšetrenia poskytoval viac údajov, na základe ktorých sa odborník bude vedieť lepšie a presnejšie rozhodnúť. Chápe to aj Siemens Health­ineers a prispôsobuje tomu aj výskum a vývoj. „Vstupujeme tu na pôdu precíznej medicíny, ktorá bude schopná pripraviť liečbu ,na mieru‘ konkrétneho pacienta. Analýza veľkého množstva údajov na molekulárnej úrovni sa nezaobíde bez technológie na báze umelej inteligencie, ktorá v rukách kvalifikovaných lekárov bude predstavovať nádej pre mnohých pacientov na celom svete. Siemens Health­ineers má ambíciu prostredníctvom svojich produktov a služieb meniť zdravotníctvo a úroveň poskytovania zdravotníckych služieb, a tým pomáhať udržovať a prinavracať zdravie,“ dodal výkonný riaditeľ Siemens Health­ineers Slovensko Vladimír Šolík.

Sieť servisnej podpory

Silné lokálne zastúpenie dáva zákazníkom istotu nielen rozsiahlej obchodnej, ale aj servisnej podpory aj v tomto náročnom pandemickom období. Okrem toho prináša aj špičkové konzultačné služby a odbornú pomoc v každej fáze životného cyklu zobrazovacích diagnostických prístrojov.

„Naša spoločnosť postupuje zodpovedne a môžeme skonštatovať, že napriek zavedeniu bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu najmä v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je náš tím technických špecialistov neustále k dispozícii našim zákazníkom a promptne poskytuje technickú podporu,“ uviedol vedúci oddelenia servisu Siemens Health­ineers Ing. Peter Brezina.

Spoločnosť tak využíva svoj potenciál, ktorým je jedinečná výhoda vo forme najväčšieho servisného tímu odborníkov pre medicínsku techniku na Slovensku.

Servis_LifeNet
Zdroj: Siemens Healthineers

Novinka pre efektívne riadenie nemocnice – LifeNet

Novinka v oblasti služieb zákazníkom, ktorú spoločnosť Siemens Healthineers prináša aj na Slovensko, je služba LifeNet. Ide o online portál s mobilnou aplikáciou a veľmi prehľadnú platformu, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi nemocnice 24 hodín denne, 7 dní v týždni spravovať výkon a údržbu zariadení Siemens Healthineers, ktoré má inštalované. LifeNet poskytuje neustále úplnú manažérsku kontrolu a je navrhnutý tak, aby pomohol v čoraz väčšej digitalizácii aj v oblasti zdravotníctva. Jeho nasadenie potvrdzuje jeho účel, a tým je zvýšenie efektivity a zjednodušenie pracovných postupov, napr. pri plánovaní vyťaženosti medicínskej techniky na oddeleniach alebo plánovanie profilaktických prehliadok. Prináša operatívne informácie priamo používateľovi a uľahčuje jeho rozhodovanie podporené analýzami a aj grafickým zobrazením pre ekonomickejšiu prevádzku.

LifeNet ponúka jednoduché plánovanie a správu servisných požiadaviek. Umožňuje monitorovať stav a dostupnosť zariadenia Siemens Healthineers a jeho servisné požiadavky z ľubovoľného prístupového zariadenia. Je unikátnym zdrojom informácií pre manažment nemocníc v oblasti efektívnej prevádzky a znižovania nákladov.

Siemens Healthineers a jeho rola v boji s COVID-19

Spoločnosť Siemens Health­ineers promptne zareagovala aj na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 a oznámila spustenie celosvetových dodávok širokého spektra testov pre diagnostiku COVID-19 v rámci rozšírených výrobných kapacít.

„Uviedli sme na trh širokú škálu testov pre diagnostiku COVID-19: PCR SARS-CoV-2 test, sérologické testy SARS-CoV-2 Total a IgG pre najrozšírenejšie analytické platformy, ako aj rýchlotest OnSite COVID-19 IgG/IgM vhodný na testovanie mimo laboratória. V súčasnosti je možné konštatovať, že všetky tieto testy sú v rutinnom používaní a slúžia na akútne a dlhodobé testovanie umožňujúce efektívny manažment pacientov,“ vysvetľuje situáciu Ing. Peter Znášik, vedúci divízie Laboratórnej diagnostiky, Siemens Healthineers na Slovensku.

Laboratorna_diagnostika
Zdroj: Siemens Healthineers

Sérologické testy najvyššej kvality

Test na detekciu prítomnosti IgM a IgG protilátok SARS-CoV-2 Total v krvi dosahuje 100 % senzitivitu a 99,8 % špecificitu. Deteguje prítomnosť protilátok na koronavírus SARS-CoV-2 a poskytuje informáciu, či organizmus pacienta vytvoril adaptívnu imunitnú odpoveď, ktorá indikuje momentálnu infekciu alebo už skôr prekonané ochorenie.

Dôležitou charakteristikou testu je výber antigénu S1RBD pre detekciu protilátok, ktoré blokujú preniknutie vírusu do buniek. Výber antigénu S1RBD je v súlade s vývojom vakcín proti COVID-19.

„Kľúčovou podmienkou vysokokvalitného testu je výber správneho proteínu, ktorý sa vyznačuje značnou mierou škálovateľnosti, je nevyhnutný pre testovanie protilátok a zároveň predstavuje významnú pomoc pri zabezpečení efektívneho riadenia hrozby COVID-19,“ uviedol Peter Znášik. „Naším cieľom bolo vytvoriť vysoko presný test na protilátky, ktorý by mohol osloviť milióny ľudí pri riešení súčasnej potreby identifikovať imunitnú reakciu, a tiež by nám poskytol dlhodobé informácie z hľadiska imunity a očkovania,“ dodal.

Ďalším zo skupiny sérologických testov je SARS-CoV-2 IgG – kvalitatívny aj semikvantitatívny test na SARS-CoV-2 IgG protilátky. Poskytnutím číselného výsledku indexu môže test pomôcť klinickým pracovníkom sledovať dlhodobý priebeh imunitnej odpovede jednotlivca. Táto skutočnosť hrá dôležitú úlohu pri posúdení rizika opakovanej infekcie u jednotlivcov, ktorí už ochorenie prekonali, a bude hrať významnú úlohu pri posúdení dlhodobej ochrany pred infekciou po zaočkovaní. Test SARS-CoV-2 IgG sa vyznačuje vysokou senzitivitou 100 % a špecificitou 99,9 %.

Spoločnosť Siemens Health­ineers je na globálnej úrovni pripravená zvýšiť výrobu na kapacitu presahujúcu 50 miliónov testov mesačne.

Na Slovensku bola divízia Laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers schopná zabezpečiť podporu svojim zákazníkom – laboratóriám, aj napriek zníženému počtu návštev na ich pracoviskách v dôsledku obmedzení vyplývajúcich z pandémie koronavírusu. „Vzdialená správa analyzátorov Siemens Health­ineers v laboratóriách nám umožnila vykonanie mnohých potrebných servisných a aplikačných zásahov aj na diaľku, bez našej prítomnosti v laboratóriách. Táto funkcionalita bola veľkou technologickou výhodou, ktorú naši zákazníci využili a aj pozitívne ocenili,“ uzavrel Znášik.

(Špeciálny projekt)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.