StoryEditor

Využite "peniaze zadarmo"

30.04.2009, 00:00

Bratislava - Tisíce projektov by u nás len ťažko uzreli svetlo sveta, nebyť európskych peňazí. Sú to v podstate "peniaze zadarmo“, teda príležitosti aj pre podnikateľov, aké sa už nezopakujú. V terajšom programovacom období 2007 - 2013 má Slovensko k dispozícii vyše 11,5 miliardy eur zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu. Ďalšie miliardy poskytuje Program rozvoja vidieka. Prvé výzvy odštartovali ešte koncom roka 2007, podľa harmonogramu priebežne pribúdajú nové, niektoré rezorty však od začiatku obdobia s výzvami meškajú.

Menej je známe, že okrem eurofondov sú pre podniky a organizácie každoročne k dispozícii i granty Európskej komisie a možno sa zapojiť aj do verejných obstarávaní na tovary a služby pre EK.

Schválené projekty
Otvorené výzvy, na ktoré môže reagovať aj podnikateľská sféra, má v súčasnosti ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (operačné programy: Informatizácia spoločnosti pre súkromný sektor a Inovácie a technologické transfery), ministerstvo životného prostredia (opatrenie: Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, opatrenia: Podpora aktivít separovaného zberu, Podpora aktivít zhodnocovania odpadov), ako aj ministerstvo pôdohospodárstva.

Poľnohospodársky rezort oznámil práve v týchto dňoch, že záujemcovia môžu od mája začať predkladať žiadosti o priame podpory z fondov. Ide napríklad o platbu na opatrenie Životné podmienky zvierat, o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie Chov a udržanie ohrozených druhov, ako aj ďalšie. Rovnako môžu odštarovať žiadosti o platby napríklad na pestovanie energetických plodín, o osobitnú platbu na cukor, na ovocie a zeleninu, o prechodnú platbu na rajčiaky a podobne. Farmári nesmú zabudnúť, že treba dodržať termín do 15. mája.

Slovenská inovačná a energetická agentúra v týchto dňoch predĺžila termín podania žiadosti - s uzávierkou až 4. mája - pre opatrenie Inovácie a technologické transfery - Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách. Táto agentúra už stihla vyhlásiť aj nasledujúcu výzvu - s termínom prijímania žiadostí od 4. mája priebežne - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Ako sa dajú získať peniaze z Európy

1. Aktuálne výzvy na čerpanie eurofondov, ktoré môžu byť zaujímavé pre podnikateľov:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
- Operačný program Informatizácia spoločnosti - pre súkromný sektor (uzávierka 1. 10.)
- Operačný program Inovácie a technologické transfery (uzávierka 1. 10.)

Ministerstvo životného prostredia - Operačný program Životné prostredie, opatrenie Odvádzanie a čistenie komunálnych a odpadových vôd (uzávierka 27. 5.)
- opatrenie Podpora aktivít separovaného zberu a Podpora aktivít zhodnocovania odpadov (uzávierky 11. 5.)

Slovenská inovačná a energetická agentúra
- operačný program a opatrenie Inovácie a technologické transfery (priebežne)

Poľnohospodárska platobná agentúra - farmári si môžu začať od 1. 5. podávať žiadosti o priame podpory na viaceré opatrenia (Životné podmienky zvierat, Chov a udržanie ohrozených druhov - a ďalšie), ďalej žiadosti o platby napríklad na pestovanie energetických plodín, na cukor, na ovocie a zeleninu atď. (uzávierky 15. 5.)

2. Verejné obstarávania na tovary a služby pre Európsku komisiu
- môžu sa do nich zapojiť aj slovenské podniky a organizácie
- tendre sa neustále zverejňujú - priebežné prehľady sú na stránke http://ec.europa.eu/slovensko/calls/procurement/index_sk.htm
- uchádzač musí splniť veľmi presne zadefinované podmienky

Tendre Európskej komisie
O grantoch a tendroch Európskej komisie sa podnikatelia môžu informovať na stránkach http://ec.europa.eu/slovensko/calls/grants/index_sk.htm alebo http://ec.europa.eu/slovensko/calls/procurement/index_sk.htm. Kým na Slovensku zatiaľ na tento rok nie sú vyhlásené žiadne granty tohto typu, tendre na služby a tovary v najrôznejších sférach sú otvorené. Subjekt, ktorý sa chce o ne uchádzať, musí splniť veľmi presne zadefinované podmienky. Takže je na ňom, aby si zadanie poriadne preštudoval a zistil, či je vhodným kandidátom. Európska komisia takýmto spôsobom kupuje služby a tovary potrebné na svoje fungovanie a na spravovanie projektov či iných aktivít únie. Z verejného obstarávania tak Brusel zabezpečuje uhrádzanie konzultácií, technickej asistencie, štúdií, informačných a komunikačných kampaní, analýzy databáz, organizovania konferencií či školení, nákupov publikácií, ale aj vybavenia pre úradnícke kancelárie.

Prečítajte si aj:
Dajte si pozor na chyby v projektoch

Ak príjemca podpory z eurofondov už realizuje svoj projekt, aj vtedy môže dochádzať k obrovskému množstvu chýb. Ich dôsledkom sa môže stať pozastavenie platieb, odstúpenie od zmluvy alebo príkaz na vrátenie príspevku.

Celý článok >>

Vynechajte nič nehovoriace ukazovatele

Práve dnes hľadajú výkonnostne orientované organizácie cesty, ako dosiahnuť vyššiu flexibilnosť, aby mohli reagovať rýchlejšie a efektívnejšie na meniace sa podmienky. Stratégia a exekúcia sú hlavné faktory firemnej výkonnosti. Lídri na trhu sa usilujú o čo najvyššiu výkonnosť a hľadajú riešenia, ktoré im pomôžu zaviesť opakovateľné a transparentné procesy pre riadenie výkonnosti. V súčasnosti je možné prvýkrát úplne spojiť príslušné metodológie, progresívnu technológiu a proces riadenia a umožniť tak riadenie výkonnosti ako koordinovaný a ucelený firemný proces.

Celý článok >>

Krízová poradňa

Zamestnávateľ prechádza na 4-dňový pracovný týždeň. Môže mi znížiť mzdu, alebo mi musí jeden deň doplatiť?

Celý článok >>

Anketa: Obmedzili ste pre krízu svoje výdavky?

Jozef Iľko, meteorológ:
Neobmedzil som, lebo moje výdavky nie sú nejaké veľké. Správal som sa a správam vždy šetrne, okrem toho nehýrim financiami, takže ja som nemusel obmedziť výdavky.

Celý článok >>
01 - Modified: 2003-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: V Čunove svetová vodácka špička 02 - Modified: 2003-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Real vyvolal v Hongkongu hystériu 03 - Modified: 2003-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Slováci chcú zo Stuttgartu medailu 04 - Modified: 2003-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Jánoš manažérom a šéftrénerom Trenčína 05 - Modified: 2003-07-29 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Finančnoprávne inštitúty
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/ako-zvladnut-krizu, menuAlias = ako-zvladnut-krizu, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
04. júl 2022 11:35