StoryEditor

Spravodajské služby zastreší jeden zákon

18.11.2003, 23:00
Členovia parlamentného výboru pre kontrolu SIS konštatovali, že spolupráca spravodajských služieb nemá na Slovensku štandardnú úroveň. Navyše tohtoročné kauzy otriasli dôverou verejnosti v spravodajské i bezpečnostné zložky a potvrdili, že v spravodajskej komunite panuje silná rivalita a malá ochota spolupracovať.
Začiatkom roka malo negatívny vývoj zvrátiť vytvorenie výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb. Jeho členmi sa okrem predsedu vlády, riaditeľov SIS a vojenských spravodajských služieb a prezidenta Policajného zboru stali ešte traja ministri. Kreovanie výboru, ktorý za desať mesiacov existencie nevyvinul takmer žiadnu aktivitu, však bolo len pokusom vytvoriť reprezentačnú platformu služieb bez ambície riešiť odborné problémy. Podobne neúspešne dopadla na jeseň v roku 2001 iniciatíva zriadiť spravodajskú radu. Výmene informácií medzi službami bráni žiarlivá ochrana ich zdrojov. Vyspelé demokratické krajiny podobné prekážky súčinnosti služieb riešia obsadením koordinačných orgánov profesionálmi. Úpravu si vyžiada aj "úkolovanie" služieb. Ich strategické zameranie dnes formuluje Bezpečnostná rada.

Problematická kontrola
Spravodajskú činnosť na Slovensku v rôznej miere vyvíjala SIS, Vojenské obranné spravodajstvo, Vojenská spravodajská služba, Kriminálne spravodajstvo a špeciálne útvary Policajného zboru a Colnej správy. Súčasťou spravodajskej komunity je však aj Národný bezpečnostný úrad. Všetky zložky podliehajú formálnej kontrole či už osobitných výborov parlamentu pre SIS a vojenské spravodajstvo, premiérovi alebo rezortným kontrolným útvarom. Návrh na vyčlenenie spravodajskej agendy osobitnému ministrovi sa v minulom volebnom období neujal. SIS a vojenské spravodajstvo každoročne parlamentu predkladajú správu o činnosti za predchádzajúci rok. Po roku 1998 sa stalo dobrým zvykom, že SIS podstatnú časť správy odtajňuje. Vojaci nezverejnili svoj odpočet zatiaľ ani raz. Viacerí poslanci však uvádzajú, že správy vojakov nezvyknú obsahovať podstatné informácie. Špecifické postavenie na Slovensku má Národný bezpečnostný ústav. V oblasti ochrany utajovaných skutočností totiž plní kontrolné úlohy. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady SR ho má kontrolovať výbor pre obranu a bezpečnosť, riaditeľ úradu personálne podlieha vláde.

Legislatívne pokusy
Prvý neúspešný pokus o rozsiahlu novelu zákona o SIS inicioval v roku 1998 vtedajší riaditeľ SIS Vladimír Mitro. Do Výboru NR SR pre kontrolu SIS sa dostala na prelome rokov 2001 a 2002. Členovia výboru však pre veľký rozsah navrhovaných zmien žiadali, aby zákon predložila prostredníctvom vtedajšieho ministra vnútra Ladislava Pittnera vláda. V predvolebnom roku však nezískal takýto návrh dostatočnú podporu. K problému sa vrátilo až programové vyhlásenie druhej Dzurindovej vlády, ktoré konštatovalo, že v boji proti organizovanému zločinu a medzinárodnému terorizmu by mali zohrať významnejšiu úlohu aj spravodajské služby. Kabinet plánuje posúdiť kompetencie Policajného zboru, SIS, Železničnej polície, Vojenskej polície, armády, Zboru väzenskej a justičnej stráže a obecných polícií. Zákony, ktoré sa týkajú týchto zložiek, sa majú obsahovo zjednotiť. Plán legislatívnych úloh na tento rok počítal s prípravou novelizáciou zákona o vojenskom spravodajstve.

Predstavy spravodajcov
Právomoci a spoluprácu v spravodajskej komunite by mal podľa SIS v budúcnosti definovať zákon o spravodajských službách, ktorý by zastrešil pôsobenie SIS i vojenských spravodajských služieb. V súlade s požiadavkami NATO a EÚ majú byť upravené kompetencie spravodajských služieb pri plnení úloh a prostriedky, aké pri tom môžu použiť. Medzi osobitnými prostriedkami získavania informácií by sa mali objaviť otvorenie listovej zásielky a spravodajská kontrola objektov. Dnes súd nepovažuje informácie a veci získané spravodajskou činnosťou za dôkazy. SIS preto požaduje prehodnotenie tohto obmedzenia v súvislosti s tzv. neopakovateľnými dôkazmi, ide najmä o nahrávky telefonických rozhovorov. Repertoár spravodajských možností by mali rozšíriť aj niektoré vyšetrovacie kompetencie, napr. kontrola finančných tokov či oprávnenia agenta provokatéra. Používanie informačno-operatívnych prostriedkov, ako sledovanie osôb a vecí, manipulovanie s legalizačnými dokumentmi a využívanie osôb konajúcich v prospech informačnej služby, by mali doplniť inštitúty operatívno-pátracej činnosti ako agent, príslušník v legalizácii, spravodajský krycí subjekt a spravodajská legenda. Okrem toho by pri odhaľovaní trestnej činnosti nelegálneho obchodu so zbraňami, s drogami a ľuďmi mohol pomôcť predstieraný prevod vecí.
Kontrolné výbory parlamentu môžu podľa SIS získať možnosť nahliadnuť aj do tzv. živých spisov. Zároveň majú mať právo požadovať od riaditeľov služieb vysvetlenie v konkrétnej veci. Takéto zmeny sú podmienené preverovaním členov kontrolného výboru parlamentu v NBÚ, na čo Národná rada SR nemá politickú vôľu. SIS pripúšťa, že súčasťou výročnej správy o jej činnosti by mohlo byť zverejnenie počtu príslušníkov služby, aktuálnych prípadov, výsledkov súčinnosti so zahraničnými partnerskými organizáciami, výsledky vyšetrovania vnútornej inšpekcie, štatistiky previerok bezpečnostného úradu SIS a okrem prípadov nasadenia odpočúvania aj počet prípadov nasadenia iných informačno-technických prostriedkov (ITP). Transparentnosť pôsobenia SIS a vojenského spravodajstva môže zvýšiť aj zavedenie tzv. holandského modelu kontroly použitia ITP, keď by služby záujmovú osobu museli informovať o negatívnych výsledkoch jej odpočúvania. Nový zákon by sa podľa dohody ministerstva obrany a SIS mal dostať do parlamentu do konca januára 2004.

Spravodajské služby v paragrafoch
1993 - zákon č. 46/1993 Z. z. o SIS
1994 - zákon č. 198/1994 Z. z. o vojenskom spravodajstve
1995 - novela - riaditeľa SIS už nevymenúva prezident, ale vláda
1999 - novela - riaditeľa opäť vymenuje a odvoláva prezident
- pôsobnosť v boji proti organizovanému zločinu
- zavedenie evidencie použitia osobitných prostriedkov
- zabránenie ničeniu evidencií
2001 - neúspešný návrh rozsiahlej novely zákona o SIS
2002 - zákon o sprístupnení dokumentov ŠtB
2003 - príprava zákona o spravodajských službách
29. máj 2022 00:31