StoryEditor

Európa? A kde to vlastne je?

30.04.2004, 00:00
Britský historik Davies upozorňuje, že mnoho prehľadov "západnej civilizácie" sa obmedzuje na témy, ktoré sa vzťahujú iba k ich vyvoleným zlomkom polostrova.

Ak na knižnom trhu hľadáme najrozsiahlejšie dielo venované Európe, bude to popri sérii integračných príručiek aj práca britského historika Normana Daviesa. Vo vyše tisícstránkovej publikácii Európa upozorňuje, že samotný pojem Európy je pomerne mladý, do popredia sa dostal až v časoch, keď sa začala vytrácať nadvláda kresťanstva. V ranej fáze osvietenstva na začiatku 18. storočia sa pre rozdelené spoločenstvo národov pripomínanie spoločnej kresťanskej identity stalo čímsi nepohodlným, čo otvorilo priestor pre neutrálnejšie pomenovanie Európa.
Davies nie je celkom typickým predstaviteľom západných historikov, jeho manželka je Poľka a mnohé z jeho prác sú venované práve východnej Európe. Možno aj vďaka tomu je citlivejší na rôzne stereotypy pri určovaní toho, čím a kde vlastne Európa je. Popritom, že je vlastne iba subkontinentom eurázijskej pevninskej masy, sú problémy aj s vymedzením jej hraníc, a to predovšetkým na východe. Posunúť hranice Európy od Donu k pohoriu Ural a rieke Ural navrhol až v roku 1730 švédsky dôstojník v ruských službách Strahlenberg. Zásadným problémom pri definícii pojmu Európa viac ako päť storočí bola otázka, či zahrnúť alebo vylúčiť Rusko. Aj keď sa Davies prihovára skôr za prvú možnosť, uvádza ako civilizačnú výnimku obdobie vlády Stalina, počas ktorej sa Sovietsky zväz rozhodol duchovne dištancovať od európskych záležitostí.
Britský historik upozorňuje, že mnoho prehľadov "západnej civilizácie" sa obmedzuje na témy, ktoré sa vzťahujú iba k ich vyvoleným zlomkom polostrova -- v mnohých takýchto dielach nie je žiadne Portugalsko, žiadne Írsko, Škótsko ani Wales či Škandinávia, rovnako ako žiadne Poľsko, Uhry, Česko a tak ďalej. "Keby učebnice anatómie venovali štruktúre rovnakú pozornosť, videli by sme v nich tvora s jedným mozgovým lalokom, jedným okom, jednou rukou, polovicou pľúc a jednou nohou."
Za zvlášť zákerný považuje anachronizmus. Ak sa stane dočasné dobové delenie typu železnej opony trvalou definíciou Západu alebo Východu, skreslí sa tým akýkoľvek opis Európy v predchádzajúcich obdobiach. Ako uvádza Davies, rozdelenie Východ -- Západ nikdy nebolo stále ani trvalé. Upozorňuje aj na ďalšie možné delenia; často sa zabúda na silné a historicky zreteľné rozdelenie medzi severom a juhom. Každý kompetentný historik alebo zemepisec musí podľa neho prísť k záveru, že Európu musíme deliť nie na dve, ale na päť alebo šesť oblastí, ktoré vystihujú spoločné prvky jednotlivých regiónov. Napriek tomu si v rozhlasovom rozhovore pre BBC neodpustil bonmot, že Európa sa bude o sto rokov volať Veľká Británia. Na kontinente zrejme nebudú existovať hranice a spoločným jazykom bude angličtina...

19. máj 2022 23:16