StoryEditor

Mince v hodnote 10 a 20 halierov končia

09.11.2003, 23:00
Autor:
TASRTASR

Parlament už schválil zákon o cenách, ktorý rieši problematiku zaokrúhľovania cien po zrušení mincí v nominálnej hodnote 10 a 20 halierov. Zaokrúhľovať sa bude matematicky nahor aj nadol na najbližších 50 halierov alebo celú korunu.
Napríklad, ak bude výsledná hodnota nákupu 155,10 Sk, zákazník zaplatí len 155 Sk. V prípade, že nakúpi za 155,30 Sk, naúčtujú mu 155,50 Sk. Pri sume 155,60 Sk zákazník zaplatí 155,50 Sk, a ak bude výsledná hodnota predstavovať 155,80 Sk, zaokrúhli sa na rovných 156 Sk. "Predpokladám, že ak sa nevyskytne nečakaná komplikácia, tak ešte v priebehu novembra Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS) vyhlášku o ukončení platnosti halierových mincí schváli, aby mohla vyjsť v dostatočnom predstihu v Zbierke zákonov," uviedol hovorca centrálnej banky Igor Barát. Dvoma mincami s najmenšou nominálnou hodnotou by sa tak malo dať platiť už len do konca tohto roka.
Národná banka odôvodňuje návrh zrušenia halierových mincí každoročne sa zvyšujúcimi nákladmi na ich razbu a spracovanie, ktoré prevyšujú ich nominálnu hodnotu. Dôvodom bol tiež vysoký výdaj do obehu len pri 50-percentnej návratnosti a nízka hodnota reálnych peňažných zostatkov. Cieľom je tiež snaha NBS o celkovú racionalizáciu hotovostného peňažného obehu, najmä v oblasti zníženia nákladov na razbu a spracovanie mincí.
Rušené mince sa budú dať od začiatku budúceho roka bezodplatne vymieňať v NBS, komerčných bankách a pobočkách zahraničných bánk. Od 1. januára 2005 do konca decembra 2008 ich bude vymieňať už len centrálna banka. Výmena mincí sa bude vykonávať v hotovosti alebo vložením na účet vedený v NBS alebo v príslušnej banke, alebo pobočke zahraničnej banky. V hotovosti sa budú vymieňať mince, ktorých úhrnná suma nominálnych hodnôt je deliteľná číslom 50 bez zvyšku. Pri vklade mincí na účet sa celá suma pripíše na účet v plnej výške.

23. máj 2022 13:45