StoryEditor

Každá skupina aspoň s jedným nárastom

Z otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností sa minulý týždeň darilo hlavne konzervatívnym skupinám. Zhodnotili sa všetky fondy peňažného trhu a takmer všetky dlhopisové fondy. Nárasty hodnôt zaznamenala aj akciová skupina fondov. Zo zmiešanej skupiny zhodnocovali iba slovenské fondy. Nárast hodnoty podielu dosiahol aj jeden strešný fond. Do fondov klienti investovali necelých 128 mil. Sk, pri 31 mil. Sk redemáciách. Do fondov sa k minulému týždňu investovalo 9,86 mld. Sk.
Americký akciový index Dow Jones za uplynulý týždeň stúpol o 3,1 %, čím sa udržal nad hranicou 8 000 bodov. Technologický Nasdaq klesol o 4,1 % a ukončil týždeň na hodnote 1 262 bodov. Nemecký Dax 30 sa prepadol o 8 %.
Fondy peňažného trhu ukončili týždeň s nárastmi hodnôt. Najvyšší nárast hodnoty podielu zaznamenal fond Tatra Asset Management. Do peňažnej skupiny fondov smerovalo minulý týždeň vyše 54 mil. Sk, z čoho najvyšší podiel mal fond Sporo AM.
Dvom dlhopisovým fondom poklesli za minulý týždeň hodnoty podielov. Pokles o 0,1 % v slovenskej korune zaznamenal Eurofond spoločnosti VÚB AM. Najvyšší nárast v tejto mene dosiahol fond Dolárový dlhopisový spoločnosti Tatra AM. Jediný pokles v euromene zaznamenal fond Volksbanken Corporate Bond. Najvyšší nárast v euromene dosiahol výnosový fond Capital Invest Global Bond. Najvyššie zhodnotenie v americkom dolári zaznamenal fond WIOF USD International Bond. Do dlhopisovej skupiny fondov smerovalo za týždeň vyše 50 mil. Sk, pričom najvyššie predaje nastali pri fonde Korunový dlhopisový spoločnosti Tatra AM.
Akciová skupina fondov zažila minulý týždeň osem nárastov hodnôt podielov. Ako jediný slovenský akciový fond zhodnotil Renta globálny akciový spoločnosti J&T AM. Najvyšší nárast v EUR dosiahol fond KBC Equity Fund Pharma, ktorý zhodnotil o viac ako 7 %. Takmer o 1,2 % v USD vzrástol fond KBC Equity Fund Biotechnology.
Zo zmiešaných fondov zhodnocovali iba slovenské fondy. Nárast o 4,71 % dosiahol fond Programinvest spoločnosti J&T AM, čo znamenalo najvyšší nárast spomedzi všetkých zmiešaných fondov.
Medzi najlepšie otvorené akciové podielové fondy patrili v hodnotení CRA Rating Agency Tatra Asset Management (TAM) -- Európsky akciový a TAM -- Americký akciový fond. V tzv. CRA Fond Scoringu dostali za výsledky v prvom polroku päť hviezdičiek, čo je v hodnotiacom rebríčku najvyššie ocenenie. Medzi dlhopisovými sa najviac darilo Korunovému fondu od VÚB Asset Management a Korunovému fondu TAM. Skupinu zmiešaných fondov CRA prvýkrát hodnotila koncom marca a zatiaľ obsahuje iba minimálny počet piatich subjektov, ktoré vyžaduje metodika CRA Fond Scoringu. Dominujú tu fondy Prvej penzijnej -- Eurofond a Bonus. CRA Fond Scoring vychádza z historického dát jednotlivých fondov. Nehodnotí budúci stav a vývoj jednotlivých fondov. Výsledky hodnotenia nepredstavujú žiadne investičné odporúčanie. CRA sa nimi iba snaží pomôcť v orientácii na trhu kolektívneho investovania.

24. jún 2022 06:55