StoryEditor

Štipendiá

05.03.2003, 23:00

Quality School International Bratislava ponúka štyri štipendiá na dvojročný program International Baccalaureate Diploma Programm. Štipendium môžu získať šestnásť- a sedemnásťroční študenti stredných škôl s dobrými študijnými výsledkami a dobrou znalosťou angličtiny, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí. Štipendium pokryje 85 % školného na QSI Bratislava. Uzávierka prihlášok je 15. marca 2003. Bližšie informácie získajú záujemcovia na stránke www.qsi.sk

19. máj 2022 05:00