13.01.2010, 23:00
Autor:
HNHN

Investiční controlling
Jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice
Hana Schollerová, www.grada.sk, 17,16 eura
Kniha je určená finančným špecialistom a manažérom, pracovníkom finančného controllingu a všetkým, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní o podnikových investíciách a ich financovaní. Oboznámite sa s nástrojmi a metódami investičného controllingu, ktoré si budete vedieť zvoliť vzhľadom na účel, ciele a kritériá investičného procesu. Dozviete sa, akým spôsobom získavať, spracúvať vstupné informácie tak, aby bol zohľadnený faktor likvidity, času a rizika. Rozhodovanie o investíciách nie je riešením základného problému, či investovať alebo nie, ale aj otázkou vhodného načasovania, voľby medzi rôznymi investíciami, sledovania celého investičného procesu a následného postauditu.

Podniky v časech krize
Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží
Eva Kislingerová, www.grada.sk, 12,81 eura
Kniha je prvým zhodnotením vývoja rokov 2007 až 2009 z hľadiska firiem, hodnotenia ich správania a reakcií na ekonomický vývoj. Autorka vyzbrojená na jednej strane rozsiahlym teoretickým zázemím, na druhej strane štatistickými výsledkami a najmä dátami z množstva skúmaní, ktoré uskutočnili rôzne inštitúcie, okrem iných VŠE v Prahe, v texte nielen analyzuje krízové obdobie svetového hospodárstva, ale predovšetkým vyvodzuje niektoré závery o správaní podniku v takýchto zlomových obdobiach. Séria týchto záverov ostro polemizuje nielen s tradičnými, ale s ešte viac aktuálne preferovanými teóriami a prístupmi manažmentu, keď autorka do veľkej miery kritizuje veľa metód používaných vedením domácich firiem.

Adobe Photoshop Lightroom 2
Mojmír Král, www.grada.sk, 8,56 eura
Fotografujete často digitálnym fotoaparátom a chceli by ste robiť zložitejšie úpravy svojich fotografií a mať ich správu pod kontrolou? Digitálna tmavá komora Adobe Lightroom 2 to všetko umožňuje. Program vyhovie najnáročnejším profesionálom aj náruživým amatérom. V tejto knihe si postupne preberieme všetky fázy spracovania fotografií. Začneme importom jednotlivých záberov a ich usporiadaním do kolekcií. Najrozsiahlejšia časť knihy je venovaná farebným úpravám a retušovaniu. Dozviete sa, ako porozumieť histogramu, ako robiť základné aj pokročilejšie farebné korekcie, retušovanie nečistôt a ďalšie potrebné úpravy. Na záver si predvedieme, ako z upravených fotografií vytvoriť slideshow, webovú galériu a ako najlepšie snímky vytlačiť.

18. máj 2022 10:07