StoryEditor

Outsourcing podnikateľom vyhovuje

19.08.2004, 00:00
Viac ako tri štvrtiny riadiacich pracovníkov vo veľkých severoamerických a európskych firmách, ktoré v súčasnosti outsourcujú jednu alebo viac hlavných funkcií ľudských zdrojov, tvrdia, že by tak urobili opäť.

Vyplýva to z prieskumu The Conference Board, ktorý podporila spoločnosť Accenture. Štúdia s názvom HR Outsourcing: prínosy, výzvy a trendy, je v poradí druhým prieskumom organizácie The Conference Board, ktorý sa zameriava na prínosy outsourcingu ľudských zdrojov (HR) a sleduje zmeny na trhu HR.
Z výsledkov štúdie, na ktorej sa podieľali riadiaci pracovníci z viac ako 120 firiem zo Severnej Ameriky a z Európy s ročným obratom minimálne 1 mld. USD, vyplýva, že outsourcing je v súčasnosti už pevnou súčasťou dodávania HR služieb.

Regionálne rozdiely
Približne 76 % respondentov prieskumu uviedlo, že ich organizácia v súčasnosti outsourcuje jednu alebo viac hlavných funkcií ľudských zdrojov a 80 % z nich tvrdí, že by tak urobili opäť. Takmer tri štvrtiny (71 %) skúmaných spoločností, ktoré v súčasnosti outsourcujú HR, plánujú rozšíriť alebo opätovne prerokovať uzavreté zmluvy s ich súčasnými poskytovateľmi outsourcingových služieb a 29 % spoločností vyhlási pre súčasné outsourcované služby novú súťaž - avšak žiadna spoločnosť neplánuje tieto služby znovu zabezpečovať interne. Navyše, 91 % respondentov uviedlo, že dosiahlo, resp. čiastočne dosiahlo, svoje ciele v oblasti outsourcingu ľudských zdrojov. Iba 9 % respondentov - v porovnaní s 23 % v minulom prieskume - tvrdí, že sú úplne proti externému zabezpečovaniu niektorých alebo všetkých významných funkcií ľudských zdrojov.
Prieskum odhalil viditeľné regionálne rozdiely týkajúce sa akceptovania outsourcingu ľudských zdrojov, pričom spoločnosti z USA ho akceptovali v najvyššej miere. Napríklad 87 % riadiacich pracovníkov z firiem z USA tvrdí, že v súčasnosti outsourcujú významné funkcie ľudských zdrojov. V Kanade je to 71 % a v Európe iba 57 %. Na druhej strane európske firmy vedú v outsourcingu funkcií z iných oblastí ako HR, 70 % európskych respondentov uviedlo, že outsourcujú iný významný podnikový proces, v porovnaní so 65 % v Kanade a s 52 % v USA.

Zefektívnenie nákladov
"Existuje väčšia pravdepodobnosť, že európske firmy budú konfrontované s výzvami spojenými so štandardizáciou medzinárodných HR procesov z dôvodu rozdielnych legislatívnych požiadaviek jednotlivých krajín," povedal David Dell, autor štúdie a bývalý Research Director v organizácii The Conference Board. "Stále existuje relatívne málo dodávateľov schopných ponúknuť medzinárodné spôsobilosti. Severoamerické spoločnosti nemusia čeliť týmto legislatívnym výzvam a je väčšia pravdepodobnosť, že budú využívať outsourcing ľudských zdrojov na zefektívnenie svojich nákladov, zlepšenia kvality služieb a využitia prínosov nových technológií bez potreby veľkých kapitálových investícií."
"V súčasnosti mnohé firmy vnímajú outsourcing ľudských zdrojov ako jednu z najrealizovateľnejších možností úspory financií a zlepšenia služieb a zároveň strategicky podporiť svoje podnikanie," povedal David Clinton, prezident Accenture HR Services, divízie Accenture, ktorá poskytuje služby v oblasti ľudských zdrojov na outsourcingovej báze. "Najpresvedčivejším ukazovateľom vysokej úrovne obľúbenosti tohto druhu outsourcingu je fakt, že žiadny z respondentov prieskumu neuvažuje o opätovnom internom zabezpečovaní týchto aktivít."
Medzi najčastejšie oblasti HR, ktoré respondenti uviedli ako plne externe zabezpečované, patria: doplnkové dôchodkové poistenie (53 % respondentov), dôchodky/benefity (30 %), správa zamestnaneckých akcií (30 %) a zdravotná starostlivosť (29 %). Na čele zoznamu čiastočne outsourcovaných služieb sú zdravotná starostlivosť (50 %), školenie a rozvoj zamestnancov (48 %) a mzdová agenda (40 %). Štúdia taktiež zistila, že zatiaľ čo väčšina firiem plne outsourcuje niektoré oblasti ľudských zdrojov, často dodávajú svoje HR služby aj prostredníctvom kombinovaného riešenia, využívajúc tak interné, ako aj externé spôsobilosti od viacerých dodávateľov.

Ďalšie zistenia prieskumu:
- Viac ako tri štvrtiny (77 %) firiem neplánujú v blízkom čase konsolidovať svoje HR služby výhradne
pod jedného dodávateľa. Na druhej strane, takmer jedna tretina (23 %) skúmaných spoločností tak
už urobila alebo tak plánuje urobiť v nasledujúcich troch rokoch.
- Tri najčastejšie využívané kritériá hodnotenia úspešnosti outsourcingových vzťahov sú úspora
finančných prostriedkov, zlepšenie úrovne služieb a prieskumy spokojnosti medzi zamestnancami,
ktoré využíva 77 %, 59 %, respektíve 56 % respondentov
- Takmer dve tretiny (60 %) respondentov naznačili, že buď vytvorili alebo sú v štádiu vytvárania
kľúčových kompetencií na riadenie outsourcingových poskytovateľov v rámci ľudských zdrojov.

"Počiatočné rastúce ťažkosti outsourcingu ľudských zdrojov sa postupne jasne menia na vyspelé odvetvie," povedal David Clinton. "Tým, že sa spoločnosti poučili z predchádzajúcich skúseností, nachádzajú lepšie spôsoby riadenia svojich outsourcingových vzťahov a svoj úspech merajú prostredníctvom zlepšeného riadenia a kritérií. Tým, že spoločnosti sú pod neustálym tlakom ´robiť viac za menej peňazí´, sa outsourcing ľudských zdrojov rýchlo stáva najlepším spôsobom znižovania nákladov, zlepšovania služieb pre zamestnancov a maximalizovania dostupnosti zdrojov v rámci organizácie. Otázka už v súčasnosti nestojí tak, či outsourcovať alebo nie, ale ako sa v tejto oblasti zlepšiť."

Informácie o prieskume
Štúdia vychádza z výsledkov prieskumu zo septembra 2003, na ktorom sa zúčastnilo 122 spoločností s ročnými príjmami presahujúcimi 1 mld. USD. Tri štvrtiny (76 %) respondentov boli zo Severnej Ameriky a zvyšok z Európy. Dve tretiny (66 %) zo 66 % respondentov, ktorí pracujú v oblasti ľudských zdrojov, sú viceprezidenti alebo pracujú na vyšších pozíciách a 24 % boli riaditelia.

The Conference Board
vytvára a šíri poznatky o riadení a trhu, aby pomohla firmám posilniť ich výkonnosť a lepšie slúžiť spoločnosti. Ako globálna nezávislá členská organizácia pôsobiaca vo verejnom záujme organizuje konferencie, zostavuje prognózy a hodnotí trendy, publikuje informácie a analýzy a spája riadiacich pracovníkov, aby sa mohli učiť jeden od druhého. www.conference-board.org

Spoločnosť Accenture
je globálnou spoločnosťou poskytujúcou odborné služby v oblasti manažérskeho poradenstva, systémovej integrácie a outsourcingu. V rámci svojho poslania dodávať inovácie a inovatívne riešenia spolupracuje spoločnosť Accenture so svojimi klientmi, aby im pomohla stať sa vysoko výkonnými podnikmi a administratívami. Prostredníctvom využitia rozsiahlych znalostí priemyselných odvetví a podnikových procesov, globálnych zdrojov a osvedčených skúseností dokáže Accenture zmobilizovať vhodných ľudí, zručnosti a technológie, aby pomohla svojim klientom zlepšiť ich výkonnosť. S viac ako 95 000 pracovníkmi v 48 krajinách dosiahli príjmy spoločnosti 11,8 mld. USD za fiškálny rok končiaci sa 31. augusta 2003. http://www.accenture.com

01 - Modified: 2002-12-05 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Podniky žiadajú odstúpenie šéfa NBH
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/moja-kariera, menuAlias = moja-kariera, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
09. august 2022 15:46