StoryEditor

Chcete pôdu? Vyrovnajte dlhy

07.06.2010, 00:00
Chcete podnikať na štátnych pozemkoch? Nevyhnete sa komunikácii so Slovenským pozemkovým fondom.

Ten má v správe pôdu štátu, ale aj nezistených vlastníkov. Od júna mu vláda stanovila nové podmienky, za akých ju môže predať, prenajať či zameniť.


Záujem o pôdu
Ľudovít Nemky pôsobí v akciovej spoločnosti Hybrav, ktorá má prenajaté pozemky od pozemkového fondu, "Prenajímame si ich len na poľnohospodársky účel - máme živočíšnu výrobu.“ Výška nájomného, ktoré hradia fondu, je rovnaká ako nájomné, ktoré platia súkromníkom. Administratíva okolo prenajímania podľa neho nie je vôbec náročná. Pozemky od fondu, ale aj od súkromníkov by si však Hybrav chcel odkúpiť. "Pokúšali sme sa o ne, no neúspešne. Cenu Slovenského pozemkového fondu neovplyvníme. Ak by sme si ich chceli odkúpiť od súkromníkov, závisí od dohody.“

Podmienky v zákone
Nájomca si môže pozemok kúpiť od fondu, len ak spĺňa podmienky. "Musí existovať niektorý z titulov, ktoré sú stanovené zákonom,“ informuje Ľudovít Kavjak, hovorca Slovenského pozemkového fondu. Ide predovšetkým o zákon o pozemkových úpravách a taktiež o zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva. "Pokiaľ sa splní niektorá z podmienok, kúpa pozemkov nájomcom je možná. Ale ak nie, kúpa je vylúčená.“

Najčastejšie sa predávajú pozemky, ktoré spĺňajú podmienku, že sú určené na výstavbu alebo ťažbu. Ďalej na výstavbu vo verejnom záujme, napríklad na diaľnice, rýchlostné komunikácie, železnice či priemyselné parky.

Podklady a cena
Jedným z podkladov ku každému prevodu vlastníctva, ktorý fond robí, je stanovisko obvodného pozemkového úradu. "Vyjadruje sa napríklad aj k tomu, či sa na parcely, ktoré sú predmetom prevodu, uplatnil reštitučný nárok. Ak áno, fond vlastníctvo k týmto pozemkom neprevedie,“ hovorí Kavjak.

Záväzná cenová mapa neexistuje. "Máme len informatívnu cenovú mapu pre naše potreby. Zhotovená je podľa predajov, ktoré v posledných rokoch fond zrealizoval.“

Avšak - kúpna cena nemôže byť nižšia, ako je cena stanovená znaleckým posudkom.
Ďalšou možnosťou, ako sa dostať k štátnej pôde, je prenájom. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú minimálne na päť rokov. Cena ročného nájmu je minimálne percento z priemernej ceny podľa bonity pôdy na hektár.

"Väčšinu nájomných zmlúv fond uzatvára na 1,5 percenta z priemernej ceny ročne. Ak fond prenajme pozemky na iný než poľnohospodársky účel, uzatvára zmluvy prevažne na dobu neurčitú, prípadne stanovenú rozhodnutím orgánu štátnej správy,“ tvrdí Kavjak.

Dlhy na prekážku
Fond však nemôže prenajať pozemky tým poľnohospodárskym podnikom, ktoré majú dlhy voči nemu, voči poisťovniam - Sociálnej či zdravotnej, ako aj daňové dlhy. "Ak si fyzická alebo jej blízka osoba riadne neplní podmienky stanovené v nájomnej zmluve, je dlžníkom fondu na nájomnom. Je ním teda v takom prípade, ak neuhradila dve a viac za sebou nasledujúcich splátok nájomného. Týka sa to aj predchádzajúcich zmluvných vzťahov, ktoré mali tieto osoby s fondom,“ vysvetľuje Kavjak. Pokiaľ si dlhy nevyrovnajú, pôdu od fondu do nájmu nedostanú.

No v jednom prípade možno zmluvu obnoviť - ak by dlžník mal na pozemku fondu stavbu. Podľa Kavjaka "vtedy ide o pozemok, ktorý je zastavaný stavbou alebo budovou, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, a preto nie je možné takýto pozemok prenajať inej osobe“.

Účel nájmu
Ak pozemok nie je vhodný alebo si ho nik nechce prenajať na poľnohospodársku výrobu, môže ho fond dočasne prenajať aj na iný než poľnohospodársky účel. Ide jednak o pozemky, na ktorých sú stožiare alebo miestne cesty a účelové komunikácie, "ale aj prístupy k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Taktiež o pozemky, na ktorých sú stavby vo verejnom záujme, na dočasné zábery, o pozemky na ťažbu, na rekreačné a športové aktivity.“

Predaj pozemkov v správe fondu sa nikde nezverejňuje. Ďalší spôsob - uzavretie zámenných zmlúv - sa realizuje len výnimočne. "Najmä na získanie pozemkov na plnenie reštitučných náhrad. Najdôležitejšími dokladmi sú pritom znalecké posudky na ocenenie dotknutých pozemkov,“ uzatvára Kaviak.
Helena Kokolová


Na uzavretie nájmu treba:
- žiadosť s označením pozemku a účelu, na aký ho chcete

- potvrdenie daňových úradov, Sociálnej a zdravotnej poisťovne o plnení záväzkov

- list vlastníctva, prípadne pozemkovo-knižnú vložku

- kópiu katastrálnej mapy 

- geometrický plán 

- potvrdenie obvodného pozemkového úradu o neuplatnení reštitučného nároku

- potvrdenie, prípadne rozhodnutie stavebného úradu, orgánu ochrany pôdneho fondu*

- zoznam vlastníkov, s ktorými máte uzavretú nájomnú zmluvu

- list vlastníctva na vlastný pozemok

- podnikateľský zámer - podľa okolností
*v závislosti od účelu nájmu

01 - Modified: 2003-12-07 23:16:25 - Feat.: 0 - Title: Možnosti trhu Moldavska sú limitované 02 - Modified: 2003-12-07 23:20:26 - Feat.: 0 - Title: Aliancia upozorňuje na porušenie ústavy 03 - Modified: 2003-12-07 23:21:38 - Feat.: 0 - Title: TEST: Renault Megane Sedan 1,5 dCi 04 - Modified: 2003-12-07 23:22:24 - Feat.: 0 - Title: Chyby v žiadostiach sa často opakujú
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/podnikanie, menuAlias = podnikanie, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
26. jún 2022 17:23