StoryEditor

Strecha -- predmet všeobecného záujmu

03.04.2003, 00:00

Architektúra každej budovy, aj rodinného domu, má svoj charakter, vlastné tvaroslovie, znaky a prvky, pričom dominantné postavenie pokiaľ ide o štýl sa často pripisuje streche. Dom na konkrétnom pôdoryse s rôznymi typmi striech naozaj bude pôsobiť s každým typom strechy vždy iným dojmom a bude mať iný štýl. Strecha sa zvykne považovať za piatu fasádu domu, hoci ako fasáda je priamo vnímateľná iba z vyšších budov v okolí. Práve tvar a typ striech patrí k tým témam, ktoré bývajú často predmetom diskusií investorov, stavebníkov aj architektov.

Základné delenie striech
Strechy sa delia na: šikmé a ploché. Šikmé strechy majú rôzne spôsoby zastrešenia ako napríklad sedlové, valbové, polvalbové, stanové, pultové, niekedy aj poloblúkové, mansardové alebo kombinované typy, ktoré mali a majú svoje miesto na vidieku aj v meste. Existuje nekonečné množstvo variácií šikmých striech, doplnených strešnými vikiermi rôznych tvarov. So sklonom strechy korešponduje aj typ krytiny. Pre tú ktorú krytinu výrobcovia presne odporúčajú vhodné sklony striech. Ploché strechy môžu byť pochôdzne a nepochôdzne. Na pochôdznych strechách sa dajú vytvoriť terasy, prípadne aj zelené strešné záhrady. Použitie takéhoto prvku môže príjemne ovplyvniť samotné bývanie aj architektúru domu. V mestskom prostredí, a to aj v starších štvrtiach, existujú miesta, kde má svoje čaro architektúra plochých striech, realizovaná v prevažnej miere na budovách medzi dvoma svetovými vojnami. Napriek populárnemu prevládajúcemu trendu šikmých striech sa uplatňujú aj systémy plochých striech, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú na vysokej úrovni aj po materiálovej a remeselnej stránke. Strecha môže byť rovnako jednoduchá ako členitá. Skombinovať sa dá plochá aj šikmá strecha dokonca aj tak, že nedráždi ani okolie ani vkus.
Šikmá alebo plochá?
Oficiálna mienka považuje vo väčšine prípadov šikmú strechu za peknú a dobrú, a plochú strechu za zlú a škaredú. Prevaha plochých, vo väčšine prípadov aj zle remeselne realizovaných striech na sídliskách v minulosti ovplyvnila pohľad väčšiny obyvateľov Slovenska. Nedostatok bytov podnietil prispôsobovanie povál a podkrovných priestorov na bývanie, čo tiež zohralo určitú rolu pri tvorbe tohto stále všeobecne platného názoru. V podkroviach vznikli totiž byty neštandardných rozmerov, presvetlených a priestranných dispozícií, ktoré oproti bežne dostupným bytom získali punc výnimočnosti. Spomínané jednoznačné triedenie je okrem iného postavené aj na argumentoch, že historická a romantická tradícia má na Slovensku podobu šikmých striech, ploché strechy sú pre Slovensko neprirodzené a neprijateľné. Pravda, ako to už býva, nie je ani na jednej strane. Áno, šikmá strecha do istej miery zaručuje vytvorenie atypického obytného podkrovia, kde sa objavia príjemné šikmé tvary a drevené trámy v interiéri, ale súčasne sa istým spôsobom aj podieľa na zmenšovaní obytného priestoru, pretože ukrajuje z miestností. Ak však strecha nie je dobre zaizolovaná môže sa stať, že sa v podkroví v lete nedá žiť pre horúčavy a v zime zas pre nevykúrený priestor. Mnohí odborníci z takýchto dôvodov odporúčajú navrhnúť v podkroví klimatizáciu, čo však stavbu ako takú pomerne dosť predražuje. Napriek mnohým námietkam podkrovné priestory nemusia byť ani v rodinnom dome vždy výhodou. No a čo sa plochých striech týka, strecha nemusí byť zatekajúcim strašiakom, ale útulným exteriérovým prostredím -- súčasťou bývania.
Architektúra nie je iba strecha
Otázka dobrej a vhodne umiestnenej architektúry však nestojí iba na tom, či je strecha šikmá alebo nie, pretože architektúru rodinného domu predurčuje množstvo faktorov. Architekt do domu premieta svoje myšlienky a individuálne predstavy majiteľa domu o bývaní. Koncepcia a prevádzka sa pretvárajú do jednotlivých plôch, výšok, miestností a hmôt, a tak sa vyprofiluje charakter domu a ten vytvára v konečnom dôsledku hmotové členenie. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež exteriérové prvky, tvar strechy, materiály, povrchové úpravy a farebnosť. Architektúra rodinného domu, vrátane jeho strechy, by sa mala vždy riešiť ako celok. Hľadanie vnútorných súvislostí, ktoré vychádzajú z domácich tvaroslovných zdrojov, pochopenie kontextu, urbanizmu a umiestnenia domu, rešpektovanie okolia -- to je cesta ku kvalitnej súčasnej architektúre slovenského rodinného domu. No popri tom netreba zabúdať, že architektúra rodinného domu nie je len otázkou stavebných materiálov, hmoty a kompozície, ale aj spoločenskej komunikácie, tolerancie a kultivovanosti architekta a aj majiteľa.
Nech by bola strecha akákoľvek, či plochá alebo šikmá, v prvom rade si treba uvedomiť, že musí plniť svoju najzákladnejšiu a zároveň najdôležitejšiu funkciu, a teda chrániť pred nepriazňou počasia. Na tento účel by mala byť bezpodmienečne dobre technicky navrhnutá a kvalitne remeselne zrealizovaná a zaizolovaná. Architektúra domu pri nezatekajúcej a kvalitnej streche určite tiež lepšie vyznie, čo myslíte.

Ing. arch. Irena Dorotjaková

25. máj 2022 03:58