Život v stredoveku: Trest smrti aj za krádež, bizarné platenie daní a alkohol až po omši