StoryEditor

Miloš Hofreiter: Čakanie na koniec krízy

04.05.2009, 00:00

Slovo "kríza" je v posledných mesiacoch naozaj všadeprítomné. Treba však povedať, že aj napriek skutočným problémom svetovej ekonomiky, a najmä finančného sektora, do istej miery k hĺbke prebiehajúcej recesie prispievajú aj médiá. Slová ako "kríza" alebo "recesia" sa objavujú na titulných stránkach novín a v spravodajských reláciách v televízii prakticky každý deň a nepretržite. Je to jednoducho vďačná téma zvyšujúca predajnosť novín alebo sledovanosť televízneho spravodajstva. Vedľajším efektom pesimistických správ je však výrazne negatívny vplyv na očakávania domácností a firiem v súvislosti s ďalším vývojom. Vytvorila sa atmosféra strachu z budúcnosti, čo mnohých odrádza od kúpy najmä tovarov dlhodobej spotreby. Obrazne povedané, akoby jedna bublina vystriedala druhú. Ostáva už len čakať, kedy médiá prinesú informáciu o tom, že už aj samotná kríza je v kríze. To by však bola rozhodne pozitívna správa.
Aké sú teda v čase pesimistických očakávaní verejnosti skutočné vyhliadky ekonomického vývoja vo svete a na Slovensku? Slovenská ekonomika je v rozhodujúcej miere závislá od vývoja na zahraničných trhoch, predovšetkým EÚ. Vývoj v EÚ je zase významne prepojený s ekonomickým vývojom v USA. Pri hodnotení perspektív slovenskej ekonomiky je preto potrebné najprv poznať očakávania vývoja na týchto kľúčových odbytiskách. Doteraz zverejnené výsledky dôležitých fundamentálnych indikátorov pre USA a EÚ nedávajú príliš veľa dôvodov na optimizmus. Hlavné sektory ekonomík stále zotrvávajú v červených číslach tak v medziročnom, ako aj medzimesačnom porovnaní. Čo je však dôležité, postupne dochádza k spomaľovaniu týchto prepadov. Ešte významnejšia je však stabilizácia, prípadne mierne zlepšenie hodnôt indikátorov naznačujúcich budúci vývoj (napr. stav nových objednávok, index nákupných manažérov v priemysle a službách či prieskumy ekonomického sentimentu). Všetky tieto skutočnosti opatrne naznačujú, že práve prelom prvého a druhého kvartálu 2009 by mohol byť obdobím najhlbšieho bodu recesie.

Očakávania stabilizácie svetovej ekonomiky sa v uplynulých týždňoch prejavili aj na finančnom trhu. Hlavné akciové indexy Wall Streetu od začiatku marca (s niekoľkými menšími korekciami) nepretržite rástli a zaznamenali najlepší výsledok za šesť týždňov od roku 1938. Napríklad index S&P 500 od začiatku marca do polovice apríla vzrástol o 24 %. Pripomeňme však, že dosiaľ išlo len o návrat na hodnoty z prelomu január/február 2009. Z hľadiska regiónu V4 je významné zvrátenie trendu rýchleho oslabovania mien okolitých krajín oproti euru. Môžeme teda hovoriť o postupnom ústupe extrémnej averzie k riziku z prelomu rokov 2008/2009.

Napriek uvedenému svetová ekonomika bude na ceste z recesie čeliť ešte mnohým nástrahám. Predovšetkým vo finančnom sektore pretrvávajú viaceré, doteraz skryté riziká. Je nanajvýš pravdepodobné, že reálna výkonnosť ekonomík USA a EÚ (priemer) zostane v červených číslach počas väčšej časti roka 2009. Prvé kladné medziročné prírastky reálneho HDP a zamestnanosti preto očakávajme najskôr v poslednom kvartáli 2009.

Miloš Hofreiter, analytik RITRO Finance

menuLevel = 2, menuRoute = komentare/komentare-hn, menuAlias = komentare-hn, menuRouteLevel0 = komentare, homepage = false
26. november 2022 10:56