TASR/Martin Baumann
StoryEditor

Pomôž si sám alebo ti pomôže župa

07.05.2021, 00:00
V kraji už od roku 2009 funguje Centrálny krízový fond

Aj počas stále trvajúcej pandémie sa ukazuje, že je lepšie veci riešiť vopred, respektíve včas, a nie, až keď je neskoro. Mať zabehnuté systémy a pripravené nástroje je z tohto hľadiska kľúčové. Na vlastnej koži však pociťujeme aj význam spolupatričnosti a empatie.


V trnavskej župe už od roku 2009 funguje Centrálny krízový fond, ktorý je práve na nich založený. Pre členské obce a mestá predstavuje de facto poistný nástroj, z ktorého môžu čerpať finančné prostriedky na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí. V roku 2019 sme sa rozhodli ísť ešte o krok ďalej a zaviedli sme možnosť realizácie opatrení na predchádzanie vzniku živelných katastrof – prívalových dažďov, povodní, zosuvov pôdy, požiarov alebo sucha. Vtedy sme neočakávali, že budeme čeliť pandémii, ktorá tiež spadá do tejto kategórie kríz, s ktorými – vyzerá to tak – sa budeme stretávať čoraz častejšie.


Náš fond je v podmienkach Slovenska unikátny. Funguje na princípe ročného členstva. Obce a mestá uhrádzajú príspevok vo výške 50 centov na obyvateľa. Tento rok ich je 76, teda asi tretina v kraji. Oproti rokom 2012 a 2013, keď to bolo len zo desať, to považujem za veľký úspech. Pilierom fondu však je, celkom prirodzene, župa. Každoročne prispievame dokonca až sumou 60 centov za každého obyvateľa prihlásenej obce alebo mesta. Za tento rok to predstavuje spolu 83-tisíc eur.


Minulý týždeň sme vyhlásili prvú tohtoročnú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu. Takto rozdelíme 150-tisíc eur.


O tom, že z tohto jedinečného fondu dokážeme pomôcť veľmi rýchlo a adresne v nepredvídateľných situáciách, sa presvedčili obyvatelia obce Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda. Schválili sme totiž dotáciu na zabezpečenie filtrácie pitnej vody po tom, ako v nej hygienici namerali zdravie ohrozujúce hodnoty atrazínu. Aj v tomto prípade platí, že dokážeme pomôcť v prípadoch, keď si menšie obce nedokážu poradiť samy.


Začal som postrehmi z uplynulých mesiacov a tými i skončím. Myslím si, že v skúškach, ktoré nám pandémia pripravila, sme doteraz obstáli veľmi dobre. Potvrdzuje sa význam a sila obcí, miest a krajov, ktoré v kritických chvíľach reagujú pružnejšie a efektívnejšie ako centrálna vláda. Našou úlohou je myslieť globálne a konať lokálne. Aj preto som rád, že Centrálny krízový fond Trnavského samosprávneho kraja je postavený na princípe vzájomnej pomoci a už spomínanej spolupatričnosti. „Spolu to zvládneme“ nie je ani v tomto prípade len prázdnym sloganom.

24. jún 2022 01:20