Rekordná inflácia: Sú na ňu slovenské domácnosti pripravené?Unsplash
StoryEditor

Inflácia a jej negatívne vplyvy

06.05.2022, 00:00

V súčasnosti čelia takmer všetky štáty na ceste k udržateľnému, inkluzívnemu a odolnému hospodárskemu rastu v globálnej ekonomike negatívnym vplyvom svetovej vírusovej krízy, klimatickej zmeny, ruskej invázie na Ukrajine, relatívne vysokému objemu dlhu a rastu cien. Prudký a nekontrolovaný rast cien energie, potravín, narušenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov, ako aj prijatie sankcií voči Ruskej federácii viedli k najväčšej miere inflácie za posledné štyri dekády.

Inflácia je makroekonomickým fenoménom, ktorý je súčasťou fungovania trhovej ekonomiky. Rast cien je spravidla v prevažnej miere spojený s vývojom dopytu a ponuky jednotlivých druhov komodít, tovarov, poľnohospodárskych produktov a iných výrobkov a služieb.

Invázia ruských vojsk na Ukrajinu výraznou mierou prispela k pokračujúcej inflačnej špirále. Zavedenie sankcií vybraných štátov voči Ruskej federácií viedlo k rastu cien, hlavne energetických vstupov. To pochopiteľné viedlo aj k rastu cien potravín. Na druhej strane prijaté protiopatrenia z ruskej strany, aby sa platby za dodávky plynu uskutočňovali v ruských rubľoch, ešte viac skomplikovali vývoj v oblasti rastu cien.

Miera inflácie v členských štátoch eurozóny v roku 2021 dosiahla 2,1 percenta a v roku 2022 sa očakáva jej rast na úrovni 5,3 percenta. Dvojciferná miera inflácie sa očakáva v pobaltských štátoch (Litva 13,3 percenta, Estónsko 11,9 percenta a Lotyšsko 10 percent). Najnižšiu mieru inflácie očakávajú na Malte na úrovni 4,7 percenta. Tieto rozdiely spravidla vyjadrujú závislosť jednotlivých štátov od energií, čo súvisí aj s ich zemepisnou polohou.

Očakáva sa, že miera inflácie by mohla v roku 2023 dosiahnuť 2,3 percenta. Možno konštatovať, že tento scenár je veľmi optimistický. Tiež očakávame, že relatívne vysoká miera inflácie môže mať minimálne strednodobý charakter. Vývoj miery inflácie bude závisieť aj od toho, či sa čo najskôr ukončí invázia ruských vojsk na Ukrajine.

Rast cien energie a potravín má bezprecedentný vplyv na najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva. Preto vlády jednotlivých štátov prijímajú opatrenia na kompenzáciu rastúcich cien energie. Okrem toho ďalej bude potrebné pripraviť sa aj na možný rast cien potravín, hlavne poľnohospodárskych produktov, ktorý je ovplyvnený nielen energetickými vstupmi. Ich ceny rastú aj v dôsledku obmedzenia vývozov niektorými štátmi, ako aj nepredvídateľných zmien počasia a ich negatívneho vplyvu na poľnohospodársku produkciu.

18. máj 2022 08:32