Dreamstime
StoryEditor

Kto má rozhodovať o eurofondoch?

06.08.2021, 00:00
Javí sa, že štát v tomto smere nebude taký štedrý, ako by samosprávy potrebovali.

Najviac, až 41 percent respondentov, by rozhodnutia týkajúce sa projektov regionálnej politiky Európskej únie dalo do rúk žúp. Ďalších 22 percent by rozhodnutia zverilo obciam, 13 štátu a sedem percent EÚ. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Median SK v máji tohto roka na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov.

Podobný názor ako obyvatelia má aj Európska komisia či SK 8, združenie samosprávnych krajov, ktoré v rámci prípravy architektúry eurofondov v novom programovom období presadzujú decentralizáciu. Domnievame sa, že zástupcovia verejnej správy a sociálno-ekonomických partnerov vedia určiť priority komplexného rozvoja územia lepšie. Podľa respondentov je najdôležitejšie investície krajov smerovať do zdravotníctva a ciest, vzdelávania a výskumu alebo sociálnej starostlivosti. Za týmto účelom vznikli na úrovni každej župy rady partnerstva. Miera ich vplyvu je však priamo úmerná výške eurofondovej alokácie, o ktorej doteraz nebolo rozhodnuté, hoci už dávno malo byť.

Aktuálne sa javí, že štát v tomto smere nebude taký štedrý, ako by samosprávy potrebovali. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie totiž vkladá nádeje do jediného, centralizovaného operačného programu, v ktorom bude samo riadiacim orgánom. Keby toho nebolo málo, uvažuje sa o odstránení sprostredkovateľských orgánov, čo sme už v minulosti označili za povrchné a tendenčné riešenie.

V každom prípade, podľa 53 percent opýtaných by európske zdroje mali smerovať tam, kde ich najviac treba, teda do regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Slováci teda podporujú myšlienku politiky súdržnosti Európskej únie, ktorým je podpora zaostávajúcich regiónov. Aj to je dokladom, že štát dlhodobo zlyháva vo vyrovnávaní regionálnych rozdielov.

V tejto súvislosti SK 8 dlhodobo apeluje, aby župy, stredná vrstva manažmentu verejnej správy, boli rozhodujúcim článkom pri čerpaní eurofondov. To by malo byť rýchlejšie a efektívnejšie ako v minulosti. Kľúčovým pre rozvoj Slovenska bude podľa nás aj to, ako dokáže štát zabezpečiť, aby boli podporované zmysluplné projekty, ktoré zlepšia život obyvateľov regiónov. Tento proces by mal smerovať zdola nahor, a nie diktátorsky naopak.

Požadujeme tiež, aby sa odstránila zbytočná centralizácia a administratívna záťaž tak na strane žiadateľov, ako aj poskytovateľov príspevkov. Nemôžeme si dovoliť opakovať chyby z minulosti. Musím však s poľutovaním skonštatovať, že zatiaľ k tomu smerujeme.

24. jún 2022 01:20