18.09.2017, 00:00

Týchto desať rád sa držte pri kúpe

MajetokMáte vyhliadnutú nehnuteľnosť? Pozor na prekážky, na ktoré môžete doplatiť, ak sa do kúpy pustíte na vlastnú päsť. Ľubor Mäsiar, riaditeľ spoločnosti Haloreality odporúča niekoľko vecí, na ktoré by ste mali pred kúpou pamätať.

hypotéka, bývanie, financie
Zdroj: Reuters

1. Preštudujte si list vlastníctva
V časti „A“ je majetková podstata
– teda nehnuteľnosti a informácie o nich. Dozviete sa z nej, o aký druh nehnuteľnosti ide, jej súpisné číslo, parcelné číslo, číslo bytu, poschodie, vchod a podobne.


V časti „B“ sú vlastníci a iné oprávnené osoby. Overte si majiteľa aj podľa jeho rodného mena, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu. Spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti vám musí dávať jeden celok. Záleží na tom, či ste si vyhľadali nehnuteľnosť podľa mena vlastník alebo čísla listu vlastníctva. Odporúčam vyhľadávanie na základe čísla listu vlastníctva, keďže spoluvlastnícky podiel vlastníkov nehnuteľnosti vám musí dávať jeden celok – podiel 1/1. Ďalej tam nájdete titul nadobudnutia a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, a spoluvlastnícky podiel k pozemku.


V časti „C“ – ťarchy. Môžu vás v kúpe obmedziť, alebo ich musíte strpieť a kúpiť nehnuteľnosť aj s nimi.

Rada odborníka: Najrozšírenejšou je ťarcha zapísaná v prospech banky, ktorá poskytla úver na kúpu nehnuteľnosti terajšiemu majiteľovi. Pri predaji je potrebné vyrovnať zostatok úveru a banka následne ťarchu stiahne. Zašle na kataster takzvanú kvitanciu – doklad o tom, že dlh je splatený. Kataster potom ťarchu vymaže, na čo má 60-dňovú lehotu. Dnes je bežné, že banky medzi sebou spolupracujú a z úveru kupujúcemu vyplatia úver predávajúceho. Nemusí to byť v tej istej banke. Dôležité je, aby cena nehnuteľnosti nebola nižšia, ako je výška úveru, ktorým je predávaná nehnuteľnosť zaťažená.

2. Pozor na záložné práva a exekúcie
Bežné sú ťarchy zapísané v prospech exekútora alebo v prospech toho, kto dal financie vlastníkovi. Kvôli zabezpečeniu pôžičky sa založil byt ako protihodnota. Najprv sa vyplatia dlžoby a následne dotknuté osoby alebo inštitúcie požiadajú kataster o výmaz ťarchy.

Rada odborníka: V prípade exekúcie neodporúča kupovať nehnuteľnosť, na ktorej sú zapísané ťarchy na viac ako tri exekúcie. Neviete, či vyplatením jednej ťarchy počas jej výmazu nebude zapísaná na predávanú nehnuteľnosť ďalšia. Ak má predávajúci podlžnosti, obyčajne nemá na ich vyplatenie dostatok financií. Musí sa to riešiť zvyčajne z finančných prostriedkov kupujúceho, a to je niekedy veľký problém. Keďže 90 percent nehnuteľností sa kupuje na hypotéku a banky vyžadujú, aby list vlastníctva bol bez takýchto tiarch. Kúpu by ste preto mali zveriť overenej realitke. Celý obchodný prípad treba vopred poriadne a zodpovedne naplánovať, aby kupujúci nebol uvedený do omylu a podvedený.

3. Preverte, či nemá niekto právo na dožitie
Bežnou ťarchou je právo na dožitie niekoho, kto býva v nehnuteľnosti. Najčastejšie je to pri darovanej nehnuteľnosti. Napríklad rodič býva ďalej v nehnuteľnosti, ktorú daroval svojim potomkom. Zabezpečí si o tom zápis aj na liste vlastníctva – kataster zapíše právo doživotného bývania a užívania nehnuteľno

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.