15.10.2017, 23:48

Čo má obsahovať platný závet

Závet môžete napísať vlastnou rukou, celý, inak je neplatný. Napísať sa dá aj na stroji alebo počítači, pri vašom podpise však musia byť minimálne dvaja svedkovia – nemôže ísť o dedičov. A do tretice, môžete prísť k notárovi, ktorý ho napíše do notárskej zápisnice. HN vám ponúkajú vzor závetu od advokáta Slavomíra Rabatina písaného na počítači s jeho radami, na ktoré treba pamätať, aby bol dokument platný.

Čo má obsahovať platný závet
Zdroj: Dreamstime

ZÁVET – vzor
(písaný na počítači – alografný)

Poručiteľ:
meno a priezvisko: Tomáš Holenka
bytom: Na tráve 1212, 841 07 Bratislava
narodený: 1. 3. 1983
rod. č.: 830301/4899

Ja, nižšie podpísaný Tomáš Holenka, týmto prejavujem pre prípad svojej smrti a za prítomnosti svedkov svoju poslednú vôľu nasledovne:

Všetok svoj majetok týmto odkazujem rovným dielom svojmu maloletému synovi Petrovi Holenkovi a svojmu synovi Jánovi Holenkovi, každému v jednej polovici.

V prípade, že by niektorý z dedičov nededil, týmto odkazujem jeho podiel svojej manželke Barbore Holenkovej.

V Bratislave 10. októbra 2017 ________________________
Tomáš Holenka

Svedok:
meno a priezvisko: Miloš Sokol
bytom: Masarykova 1918, 851 04 Bratislava
narodený: 8. 1. 1951
rod. č.: 510108/7324

Svedok:
meno a priezvisko: Vladimíra Bystrá
bytom: Družstevná 1433, 821 06 Bratislava
narodená: 12. 6. 1965
rod. č.: 655612/7207

Svojimi podpismi na tomto závete potvrdzujeme, že dňa 10. októbra 2017 pán Tomáš Holenka pred nami napísal a vlastnoručne podpísal vyššie uvedený závet, pričom uviedol, že tento obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislave 10. októbra 2017

________________________ ________________________
Miloš Sokol Vladimíra Bystrá
svedok svedok

1. BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
Je potrebné zobrať do úvahy, že ak má poručiteľ v čase smrti manžela, najskôr sa musí vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo. Až následne sa zistí majetkový substrát, pre ktorý platí závet.

2. URČENIE DEDIČSKÉHO PODIELU
V závete môže poručiteľ stanoviť veľkosti podielu dedičov, v prípade, ak tak neurobí, platí, že sú rovnaké.

3. NEOPOMENUTEĽNÝ DEDIČ
Maloletý potomok musí dostať aspoň toľko, koľko predstavuje jeho zákonný dedičský podiel. Ten je závislý od počtu detí a manželského stavu poručiteľa.

4. OZNAČENIE DEDIČA
Osoba dediča by mala byť v závete označená dostatočne zrozumiteľne a určito, aby nebola zameniteľná s inou osobou. Najspoľahlivejšie je dedič v závete určený vtedy, keď je označený neskráteným krstným menom a priezviskom. Môžete uviesť aj jeho príbuzenský vzťahu k vám ako závetcovi, napríklad, že ide o vášho syna, ak je tým konkrétna osoba nezameniteľne určená. Ostatné údaje ako dátum narodenia, bydlisko či rodné číslo v závete môžu, ale nemusia byť, ak je osoba dostatočne identifikovaná menom a priezviskom a vzťahom k poručiteľovi.

5. NEOPOMENUTEĽNÝ DEDIČ
Plnoletý potomok musí dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu. Ak by tomu závet od

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.