15.10.2017, 23:48

Čo má obsahovať platný závet

Závet môžete napísať vlastnou rukou, celý, inak je neplatný. Napísať sa dá aj na stroji alebo počítači, pri vašom podpise však musia byť minimálne dvaja svedkovia – nemôže ísť o dedičov. A do tretice, môžete prísť k notárovi, ktorý ho napíše do notárskej zápisnice. HN vám ponúkajú vzor závetu od advokáta Slavomíra Rabatina písaného na počítači s jeho radami, na ktoré treba pamätať, aby bol dokument platný.

závet
Zdroj: Dreamstime

ZÁVET – vzor
(písaný na počítači – alografný)

Poručiteľ:
meno a priezvisko: Tomáš Holenka
bytom: Na tráve 1212, 841 07 Bratislava
narodený: 1. 3. 1983
rod. č.: 830301/4899

Ja, nižšie podpísaný Tomáš Holenka, týmto prejavujem pre prípad svojej smrti a za prítomnosti svedkov svoju poslednú vôľu nasledovne:

Všetok svoj majetok týmto odkazujem rovným dielom svojmu maloletému synovi Petrovi Holenkovi a svojmu synovi Jánovi Holenkovi, každému v jednej polovici.

V prípade, že by niektorý z dedičov nededil, týmto odkazujem jeho podiel svojej manželke Barbore Holenkovej.

V Bratislave 10. októbra 2017 ________________________
Tomáš Holenka

Svedok:
meno a priezvisko: Miloš Sokol
bytom: Masarykova 1918, 851 04 Bratislava
narodený: 8. 1. 1951
rod. č.: 510108/7324

Svedok:
meno a priezvisko: Vladimíra Bystrá
bytom: Družstevná 1433, 821 06 Bratislava
narodená: 12. 6. 1965
rod. č.: 655612/7207

Svojimi podpismi na tomto závete potvrdzujeme, že dňa 10. októbra 2017 pán Tomáš Holenka pred nami napísal a vlastnoručne podpísal vyššie uvedený závet, pričom uviedol, že tento obsahuje jeho poslednú vôľu.

V Bratislave 10. októbra 2017

________________________ ________________________
Miloš Sokol Vladimíra Bystrá
svedok svedok

1. BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV
Je potrebné zobrať do úvahy, že ak má poručiteľ v čase smrti manžela, najskôr sa musí vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo. Až následne sa zistí majetkový substrát, pre ktorý platí závet.

2. URČENIE DEDIČSKÉHO PODIELU
V závete môže poručiteľ stanoviť veľkosti podielu dedičov, v prípade, ak tak neurobí, platí, že sú rovnaké.

3. NEOPOMENUTEĽNÝ DEDIČ
Maloletý potomok musí dostať aspoň toľko, koľko predstavuje jeho zákonný dedičský podiel. Ten je závislý od počtu detí a manželského stavu poručiteľa.

4. OZNAČENIE DEDIČA
Osoba dediča by mala byť v závete označená dostatočne zrozumiteľne a určito, aby nebola zameniteľná s inou osobou. Najspoľahlivejšie je dedič v závete určený vtedy, keď je označený neskráteným krstným menom a priezviskom. Môžete uviesť aj jeho príbuzenský vzťahu k vám ako závetcovi, napríklad, že ide o vášho syna, ak je tým konkrétna osoba nezameniteľne určená. Ostatné údaje ako dátum narodenia, bydlisko či rodné číslo v závete môžu, ale nemusia byť, ak je osoba dostatočne identifikovaná menom a priezviskom a vzťahom k poručiteľovi.

5. NEOPOMENUTEĽNÝ DEDIČ
Plnoletý potomok musí dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu. Ak by tomu závet od

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.