17.10.2017, 00:00

V závete môžete potomka aj vydediť

Najčastejšími nedostatkami závetov je chýbjúci dátum, či spísanie závetu dvoma a viacerými poručiteľmi. Náš právny poriadok pripúšťa len tri formy závetu. Na veci, ktoré pri spísaní listiny musíte brať do úvahy, upozorňujú notári a advokáti.

V závete môžete potomka aj vydediť
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Barbora Ficeková, advokátka
 
1. Tri druhy závetu
Ako sa dá urobiť závet?
Zákon rozlišuje tri základné formy závetu. Napísaný vlastnou rukou (holografný), nenapísaný vlastnou rukou (alografný) a závet vo forme notárskej zápisnice. Chyby, pochopiteľne, najčastejšie vznikajú pri prvých dvoch formách závetu.

2. Listina u advokáta
Žiadajú ľudia o spísanie závetu aj advokátov?
Zriedka, skôr závet spíšu sami alebo navštívia notára, ktorý s nimi spíše závet vo forme notárskej zápisnice. Je to najvhodnejšia forma, pretože je extrémne malá pravdepodobnosť, že by bol taký závet neplatný. Ak by aj advokát spísal závet v súlade s pokynmi a vôľou poručiteľa, išlo by o závet alografný, a teda by bolo potrebné splniť podmienky uvedené v Občianskom zákonníku.

3. Dokument z počítača
Aké podmienky treba splniť, ak závet spisuje advokát?
Poručiteľ by musel takýto závet podpísať vlastnou rukou pred dvoma svedkami súčasne prítomnými a rovnako by musel pred nimi výslovne prejaviť, že podpisovaná listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Takýto závet podpisujú aj svedkovia. Takéto požiadavky sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Niekedy však klienti vyhľadajú s cieľom konzultácie týkajúcej sa spísania závetu aj advokáta, ktorý im napríklad môže podľa ich požiadaviek spísať závet, ktorý si klienti následne vlastnoručne celý prepíšu alebo ho neskôr podpíšu pred dvoma svedkami.
 
4. Neplatná listina
Kedy býva závet neplatný?
Na to, aby bol závet platný, musí okrem „poslednej vôle“ obsahovať aj deň, mesiac a rok, keď bol podpísaný, inak je neplatný. Veľmi dôležitou náležitosťou závetu je aj vlastnoručný podpis poručiteľa. Podľa Občianskeho zákonníka je neplatný závet, ktorý spíšu viacerí poručitelia. Ide najmä o prípady, keď sa manželia rozhodnú spísať spoločný závet. Takéto konanie zákon neumožňuje a závet každého z manželov by bol v tomto prípade neplatný. Závet musí vždy napísať len jedna osoba – poručiteľ a disponovať môže len so svojím majetkom.

5. Spísaný a podpísaný vlastnou rukou
Ako je to s platnosťou závetu napísaného vlastnou rukou?
Najčastejšími chybami, ktoré môžu pri holografnom závete vzniknúť, sú najmä neuvedenie dňa, mesiaca a dátumu, nenapísanie závetu vlastnou rukou poručiteľa či spísanie závetu dvoma a viacerými poručiteľmi.

6. Dôvody neplatnosti
Čo môže byť dôvodom neplatnosti závetu napísaného na počítači alebo písacom stroji?
Podľa Občianskeho zákonníka závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. Aj takýto závet musí obsahovať deň, mesiac a rok podpisu. Pri alografných závetoch môže nastať napríklad situácia, že si závet poručiteľ napíše na počítači a následne ho podpíše. V takomto prípade by však nešlo o platný závet, pretože absentuje podmienka prítomnosti a podpisu svedkov. Neplatný bude aj, ak sú svedkami osoby v závete označené ako dedičia. Svedkami nemôžu byť ani osoby nevidomé, nepočujúce, nemé, také, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a ani osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

7. Vydedenie
Môže byť súčasťou závetu aj listina o vydedení? 
Občiansky zákonník nevylučuje, aby bola listina o vydedení súčasťou závetu, a preto poručiteľ môže potomka vydediť aj priamo v závete. Nemusí spísať samostatnú listinu o vydedení. Na to, aby bolo vydedenie platné, musia byť splnené prísne zákonné podmienky. Listina o vydedení musí mať rovnaké formálne náležitosti ako závet. Okrem toho však musí poručiteľ v listine o vydedení uviesť označenie toho z potomkov, ktorý má byť vydedený a výslovne uviesť niektorý zo štyroch dôvodov, ktoré sú stanovené v Občianskom zákonníku. Nepostačuje len dôvod, pre ktorý poručiteľ potomka vydeďuje, ale mal by byť aj odôvodnený konkrétnymi okolnosťami. Napríklad, ak vydeďuje svojho potomka z dôvodu, že vedie trva

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.