20.01.2018, 16:52

Viac zelene aj lepší vzduch. Na environmentálne projekty pôjdu milióny eur

Obce, mimovládne organizácie či súkromný sektor môžu žiadať o finančné prostriedky v desiatich rôznych oblastiach. Podporí sa budovanie zelených parkov, živých plotov, ale tiež dažďových nádrží.

Viac zelene aj lepší vzduch. Na environmentálne projekty pôjdu milióny eur

Revitalizácia verejných priestorov či zdravšie ovzdušie. To sú oblasti, na ktoré môžu mestá získať finančné prostriedky z eurofondov. Agrorezort vyhodnotil prvé kolo výzvy z eurofondov zamerané na zelenú infraštruktúru a schválil 38 projektov za takmer trinásť miliónov eur. „Od kvality životného prostredia v mestách závisí aj naše zdravie a kvalita života,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podľa ktorej nie je jedno, aký vzduch dýchame či koľko máme okolo seba stromov. „Vďaka schváleným projektom zameraným na zelenú infraštruktúru budú naše mestá a obce o niečo krajšie a zelenšie“, dodala.

 

Predložili sedemdesiat projektov

Rezort pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhodnotil prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. „Predložených bolo sedemdesiat projektov v hodnote viac ako 21 miliónov eur,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja agrorezortu. „Najčastejšie žiadali mestá a obce peniaze na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk“, uviedol Mitošinka. Nechýbali však ani projekty na sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov.“

 

Protihlukové steny či ostrovčeky lesa

Celkovo môžu regióny žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí je možné žiadať prostriedky na protihlukové plány, hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy. Ministerstvo tiež podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Práca s dažďovou vodou

Ďalšími oblasťami, na ktoré môžu regióny získať peniaze, sú tiež zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje veľký priestor aj na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

 

Integrovaný regionálny operačný program je zameraný na podporu regiónov v oblasti dopravy, pomáha zvyšovať kapacity v materských školách, zlepšuje technické vybavenie na základných a stredných školách, a tiež nezabúda na sociálne veci či kultúru.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.