23.10.2017, 00:00

Výmeru voľna môže firma zvýšiť

Určiť miesto výkonu práce sa dá na základe sídla zamestnávateľa, mesta či obvodu. Ak by firma chcela určiť ako miesto výkonu práce celé Slovensko, zo zákona je takáto definícia neplatná.

Výmeru voľna môže firma zvýšiť
Zdroj: Dreamstime

PRACOVNÁ ZMLUVA

Zamestnávateľ:
Názov: PRÍKLAD, s. r. o.
Sídlo: Nová 16, 040 01 Košice
IČO: 44455522
Štatutárny orgán – konateľ: Jozef Milý
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Zamestnanec:
Titul, meno a priezvisko: Františka Príkladová
Trvalé bydlisko: Nová 10, 040 01 Košice
Dátum narodenia: 9. 1. 1972
Rodné číslo: 725109/7555
Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Číslo bankového účtu: 540302/2342
Kontakt: 0918 333 444
(ďalej len „zamestnanec“)
uzatvárajú podľa ustanovení § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) po vzájomnej dohode pracovnú zmluvu nasledujúceho znenia:


I.
Druh práce

1. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: administratívny pracovník.


2.
Zamestnanec bude v rámci dohodnutého druhu práce na vyššie uvedenej pracovnej pozícii pre zamestnávateľa vykonávať najmä tieto práce:
Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie
Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov
Práca s interným informačným systémom spoločnosti
Zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok
Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka)
Spracúvanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov
Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a externými partnermi
Zodpovednosť za zverenú hotovosť, vklady a výbery finančných prostriedkov z bánk
Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia

II.
Miesto výkonu práce

1. Miestom výkonu práce zamestnanca je Nová 16, 040 01 Košice.


III.
Deň nástupu do práce, trvanie pracovného pomeru a skúšobná lehota

1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že dňom nástupu zamestnanca do práce je 1. 11. 2017. Týmto dňom vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


2. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že pracovný pomer založený touto pracovnou zmluvou sa uzatvára na určitý čas, a to do 31. 12. 2018.


3. Zamestnávateľ a zamestnanec sa v súlade s § 45 a nasl. dohodli na skúšobnej lehote v trvaní tri mesiace.


IV.
Mzdové podmienky a výplatné termíny

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mesačnú mzdu vo výške 900 eur (slovom d

Vyhrajte 5 x predplatné balíka Digital na rok

Zaregistrujte svoju emailovú adresu cez formulár nižšie a ste v žrebovaní.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.