24.10.2017, 00:00

Konkurenciu si poistite doložkou

Ako správne uzatvoriť pracovnú zmluvu a neprerobiť na tom? Experti z praxe vám radia, na čo sa oplatí dať si pozor.

Konkurenciu si poistite doložkou
Zdroj: freeimages.com

Radí Milan Ficek, advokát
1. Typy pracovných zmlúv
Aké typy pracovných zmlúv najčastejšie riešite u vašich klientov?
Možno uzavrieť len také zmluvné typy, ktoré Zákonník práce predpokladá. Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou. V nej je možné dohodnúť si trvanie pracovného pomeru na dobu určitú alebo neurčitú, respektíve na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší týždenný pracovný čas. Trvanie pracovného pomeru sa, samozrejme, líši v závislosti od požiadaviek klientov.

2. Doba určitá či neurčitá
Je výhodnejšie uzatvoriť pracovnú zmluvu na dobu určitú či neurčitú?
Pre zamestnanca je najvýhodnejšie, ak má uzavretú zmluvu na dobu neurčitú, pretože sa nemusí obávať toho, či s ním zamestnávateľ zmluvu predĺži alebo nie. Často riešime prípady neplatného skončenia pracovného pomeru, a tam sa stretávame s rôznymi formuláciami pracovných zmlúv. Niekedy im chýbajú podstatné náležitosti alebo je nesprávne formulované miesto výkonu práce. Klienti sa často pýtajú, koľkokrát je možné opakovane uzavrieť pracovnú zmluvu.

3. Náležitosti v dokumente
Ktoré náležitosti v pracovnej zmluve sú nutné a ktoré dobrovoľné?
Zákonník práce rozlišuje náležitosti pracovnej zmluvy na podstatné, pravidelné a náhodilé. Podstatnými náležitosťami sú druh práce a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve a deň nástupu do práce. Medzi pravidelné náležitosti patrí napríklad dohoda o skúšobnej dobe, pracovný čas, splatnosť mzdy, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej lehoty. Zamestnávateľ a zamestnanec si okrem toho môžu dohodnúť aj iné podmienky pracovného pomeru, najmä hmotné výhody, treba však vždy rešpektovať Zákonník práce. Určite nie je možné dohodnúť si v pracovnom práve zmluvné pokuty.

4. Súhlas s podmienkami
Pracovné zmluvy zvyčajne predkladajú firmy. Môžu si ich budúci zamestnanci upravovať, alebo ich môžu len podpísať v danej predloženej forme?
To, či môže zamestnanec zmluvu modifikovať, závisí od zamestnávateľa, pretože platí určitá zmluvná voľnosť. Firma sa môže slobodne rozhodnúť, s kým uzavrie pracovný pomer. Pri uzatvorení zmluvy je možné navrhovať zmeny v obsahu, avšak treba rešpektovať Zákonník práce. Zamestnanec môže navrhnúť znenie zmluvy, ale záleží na zamestnávateľovi, či ho bude akceptovať alebo nie. To isté platí naopak. Ak má firma podmienky, ktoré zamestnanec neakceptuje, potom pracovný pomer nevznikne.

5. Porušenia v praxi
Aké sú najčastejšie porušenia pri pracovných zmluvách zo strany zamestnávateľov či zamestnancov?
Medzi najčastejšie porušenia patria chybne uzatvorené dohody o skúšobnej lehote. Je možné dohodnúť si ju len písomne a najneskôr v deň, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu zamestnanca do práce. Často však dochádza k jej uzavretiu už počas trvania pracovného pomeru, čo nie je v súlade so zákonom. Chybou je uvádzanie zmluvných pokút v tomto dokumente. Ak sa v ňom náhodou nachádzajú, sú neplatné. Problémom býva aj definovanie druhu práce. Firmy v snahe ponechať si možnosť zadávať zamestnancovi čo najväčší okruh činností, vymedzia prácu veľmi široko a všeobecne. Aj vtedy môže ísť o neplatnú dohodu z dôvodu neurčitosti právneho úkonu.

6. Viac hlavných pomerov
Povoľuje zákon ľuďom uzatvárať aj dve pracovné zmluvy od rôznych zamestnávateľov?
Zákonník práce umožňuje aj to, aby mal zamestnanec uzatvorené viaceré pracovné zmluvy. Existujú však výnimky, napríklad advokátsky koncipient nemôže vykonávať inú zamestnaneckú alebo podnikateľskú činnosť, ani mať uzatvorených viacero pracovných pomerov k inému zamestnávateľovi. Platí to okrem vykonávania pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi. Viacero pracovných pomerov zamestnanca môže mať pre neho výhodu v podobe vyššej mzdy, avšak možno na úkor oddychu a zdravia.

7. Rôzne formy zmlúv
Môžu mať aj pracovné zmluvy rôzne formy, napríklad iná je pre radového zamestnanca, iná pre manažéra?
Pracovné zmluvy sa líšia obsahom, ak ide o rôzne pracovné pozície. Jednak sa líšia v druhu práce a pracovnej náplni, vo výške mzdy, právach a povinnostiach. Ak ide o tzv. manažérske zmluvy, je treba posudzovať najmä to, či činnosti, ktoré bude manažér vykonávať, budú spadať pod charakteristiku závislej práce alebo nie. Ak tieto činnosti bude možné posúdiť ako závislú prácu, potom bude musieť byť uzavretá pracovná zmluva. Ak by spadala pod podnikateľskú činnosť, zmluva by sa uzavrela v režime Obchodného zákonníka.

8. Dokumenty k formulár

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.