Liberalizácia staníc STK by ohrozila bezpečnosť na našich cestách

Liberalizácia staníc STK by ohrozila bezpečnosť na našich cestách

Novela Zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú bude v najbližších dňoch schvaľovať parlament, môže výrazne ohroziť bezpečnosť na našich cestách. Vládni poslanci Peter Náhlik (Smer-SD) a Radovan Baláž (SNS) predložili  na rokovanie výboru NR SR pre financie a rozpočet pozmeňovací návrh, vďaka ktorému je ešte možnosť, že poslanci sa  stotožnia s obavami odbornej verejnosti. 

Obavy odborníkov vyvoláva najmä časť, ktorá hovorí o liberalizácii staníc siete technickej a emisnej kontroly. Hrozí, že štát tak vedome stratí kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke.

So zámerom liberalizovať stanice STK sa nestotožnili ani členovia Výboru NRSR pre financie a rozpočet. Ten odporučil ponechať  kompetenciu ministerstva určovať sieť staníc technickej kontroly a sieť pracovísk emisných kontrol a ich počty tak, ako je to v súčasnosti. Zákon by mal podľa Výboru zmierniť pokuty za chýbajúce emisné či technické kontroly a zvýšiť požiadavky na bezúhonnosť prevádzkovateľov staníc STK, čo je taktiež pozitívom schvaľovacieho procesu a určite motoristov poteší.

Podľa Národnej asociácie STK bezpečnosti na slovenských cestách omnoho viac prospeje zavedenie zvýšených požiadaviek na kvalitu práce jednotlivých staníc, ktoré by zamedzili nedôsledným kontrolám vozidiel zo strany niektorých prevádzkovateľov. Ministerstvu dopravy odborníci z asociácie navrhli 13 konkrétnych bodov, vďaka ktorým je možné systém kontroly zefektívniť. Ministerstvo tieto pripomienky akceptovalo. Aj podľa skúseností z okolitých štátov (Poľsko, Česko) by nekontrolované rozširovanie siete dohľad nad kvalitou výrazne komplikovalo, a malo by priamy, negatívny vplyv na nehodovosť a zníženie bezpečnosti na cestách.

Na Slovensku je v súčasnosti v prevádzke 142 samostatných staníc STK a ich sieť sa oproti roku 2010 rozšírila o tretinu. Kapacita staníc je dnes dostatočná a prípadná liberalizácia rieši neexistujúci problém. V súčasnosti je na Slovensku limit vyťaženosti staníc STK nastavený na 50 %.  Pri nadpolovičnom vyťažení stanice v danom okrese automaticky vzniká priestor pre ďalšiu STK. Tým je zabezpečená dostatočná kapacita liniek STK pre vodičov.

Prípadnou liberalizáciou trhu by štát stratil kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou vozidiel v cestnej premávke. Na Slovensku by sa nekontrolovane a nezodpovedne uvoľnila sieť staníc STK bez možnosti ministerstva zvládať dozor nad ňou.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.