Decentralizácia energetiky prináša nové riešenia, SmartEn posúva hranice čoraz ďalej

Decentralizácia energetiky prináša nové riešenia, SmartEn posúva hranice čoraz ďalej

Bezkonkurenčné riešenia, ktorých cieľom je optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie a plynu a obchodovanie s týmito komoditami. Tie ponúka svojim zákazníkom žilinská spoločnosť SmartEn, ktorá na Slovensku prináša tieto riešenia už niekoľko rokov. Kam smeruje energetika a čo spôsobuje liberalizácia trhu s energiami v rozhovore vysvetlil jeden zo zakladateľov spoločnosti SmartEn, Radoslav Štompf.

Ste spoluzakladateľom relatívne mladej spoločnosti SmartEn. Čo Vám vnuklo myšlienku založiť spoločnosť, ktorá sa zameriava na optimalizáciu výroby a spotreby elektrickej energie, plynu a zjednodušenie ich obchodovania ?

V oblasti energetiky pôsobím už niekoľko rokov. Spočiatku som pracoval v softvérovej firme, kde som sa podieľal  na vývoji softvéru a softvérových riešení pre energetické spoločnosti. Tieto firmy sa zaoberali obchodom s elektrinou a plynom a výrobou elektrickej energie. Tým, že prišla liberalizácia trhu v energetike na Slovensku, čo znamenalo postupnú decentralizáciu trhu, vytvoril sa tak priestor pre podnikanie v tomto odvetví. Z tohto procesu vyplynuli aj nové  potreby pre výrobcov a distribútorov energie. A to ma viedlo spolu s partnermi ku založeniu spoločnosti SmartEn. Pripravovali sme špeciálne systémy pre reguláciu elektriny, robili sme systémy, ktoré predtým na Slovensku nikto nepotreboval. Hľadali sme nové cesty, ako to má fungovať. Pustili sme sa cestou do neznáma.

Čo Vám s odstupom času táto cesta priniesla? Pracovali ste na vývoji, neposkytovala Vám táto oblasť dostatok priestoru na realizáciu nových riešení? Videli ste priestor posúvať sa v energetike iným smerom?

Po čase som sa dostal do stavu, že som chcel prinášať aj riešenia z iného pohľadu. Zmenil som pôsobisko a zrazu som bol na opačnej strane. Začal som chápať energetiku nielen z pohľadu, ako to celé zmerať, urobiť, zrátať, riadiť, ale ako to celé zobchodovať. Začal som sa zaoberať tým, koľko energia stojí, aké sú náklady, potreby výrobcu elektriny. Riešil som reguláciu takým spôsobom, akým to na Slovensku ešte nikto nerobil. Postupne o našu službu začalo mať záujem čoraz viac spoločnosti.

Dá sa tým povedať, že poskytujete službu, ktorá nemá na slovenskom trhu konkurenciu?

Áno, poskytujeme špeciálnu energetickú službu za účelom zvýšenia efektivity výroby elektriny. Inak povedané, optimalizujeme výrobu na zdrojoch, akými sú obnoviteľné zdroje energie (OZE – malé vodné elektrárne, fotovoltaické elektrárne, elektrárne na biomasu), kogeneračné jednotky, tepelné elektrárne, teplárne s maximálnym využitím ich potenciálu. To je špecifikum, ktoré na Slovensku nemá obdobu.

Pre koho sú Vaše služby určené?

Máme pár veľkých a viacero menších zákazníkov, ktorým poskytujeme optimalizáciu, reguláciu, služby obchodovania a všetky administratívne úkony s tým súvisiace, ktoré sú pre tieto subjekty veľmi zaťažujúce. Ide o komplexné služby pre energetické spoločnosti, čím mám na mysli plánovanie a online riadenie výroby a spotreby elektriny aj plynu. Toto riešenie je určené predovšetkým  pre bilančné skupiny a  ich zákazníkov.

Na akom princípe funguje Vaša práca?

Príkladom môže byť tepláreň ktorá primárne dodáva do sústavy teplo na základe požiadaviek zo strany odberateľov, ale zároveň aj vyrába eklektickú energiu ako „sekundárny produkt“. My s naším systémom zabezpečujeme dodávku tepla tak, aby aj výroba elektrickej energie vyhovela potrebám bilančnej skupiny. Bilančnou skupinou, mám na mysli obchodníka s energiami, ktorými môžu byť tradiční dodávatelia alebo alternatívni.

Toto naše riešenie je možné aplikovať nielen na spomenutých teplárňach, ale prakticky na akýchkoľvek výrobcoch a odberateľoch elektrickej energie s možnosťou regulácie.  

Pri výrobe elektrickej energie a tepla, naše riešenie maximálne optimalizuje vstupy, akými sú jednak tradičné (fosílne), ale v dnešnej dobe stále viac využívané obnoviteľné zdroje. Takouto optimalizáciou prispievame ku znižovaniu nie len nákladov, ale aj emisií.

Postupne však stúpajú nároky na tzv. smart grid riešenia. Tieto inteligentné siete prinášajú obojsmernú digitálnu komunikáciu, okrem iného medzi dodávateľom a spotrebiteľom, inteligentné meranie a monitoring. Ich základným predpokladom sú správne a komplexné dáta z meraní, ktoré si zabezpečujeme vlastným systémom ASEM.  

Spoločnosť SmartEn si vďaka tomuto systému dokáže merať spotrebu energií lepšie a rýchlejšie, než iné dostupné systémy. Na to využívame rôzne formy komunikácie ako GPRS, GSM, PLC a iné...

Dnes sa od veľkých spoločnosti posúvame smerom k menším spoločnostiam (napríklad, lokálne distribučné spoločnosti LDS a ich zdroje, malé vodné elektrárne a podobne), až k domácnostiam. A tieto nazbierané dáta na základe našich skúseností a systémov vieme využiť a pracovať s nimi, čím zabezpečujeme pre našich klientov najvyššiu možnú pridanú hodnotu.

Aké máte vízie do budúcna, čo s informáciami, ktoré vďaka smart meteringu získate?

S príchodom Smartcities, oblasť smart meteringu nadobúda stále väčší význam. Meriame takmer všetko ? elektrickú energiu, spotrebu vody, plynu, kvalitu ovzdušia, vyhodnocuje sa doprava. Je to smer, ktorý je v dnešnej dobe stále výraznejšie podporovaný aj zo strany regulátorov.

Tento smer vedie následne k navrhovaným Smart riešeniam, ktoré ku príkladu v oblasti energetiky vedú k decentralizácií a väčšej nezávislosti od tradičných zdrojov.

Týmto smerom sme sa pred časom vydali aj my a prinášame riešenie v podobe projektu BIATEK, ktorý bude umožňovať okrem už vyššie spomenutého trendu aj  P2P obchodovanie.

Vyvíjame riešenie, pri ktorom sa venujeme aj obnoviteľným zdrojom. Dnes aj zo strany štátu sú podporované napríklad inštalácie fotovoltaických panelov, solárnych panelov, tepelných čerpadiel pre domácnosti. Človek tak získa istú mieru nezávislosti od centrálneho zdroja a získa zelenú elektrinu, ktorú treba presne merať. Potom sa ponúka otázka, čo s vyrobenou elektrinou, keď ju práve domácnosť nepotrebuje v takom množstve.

Vnímate záujem o takéto služby aj zo strany domácnosti?

Jednoznačne áno. S nárastom IoT (Internet of Things) riešení  tento dopyt narastá.

K tomuto trendu prispieva veľkou mierou aj spoločnosť ako TESLA, ktorá svojim vývojom zatraktívnila používanie batériových systémov. Nielen v automobilovom priemysle, ale aj v domácnostiach, ktoré následne hľadajú im dostupné riešenia.

Podporou malých zdrojov elektrickej energie trend decentralizácie naberá reálne kontúry. Výroba musí byť v mieste spotreby. Takto sa to bude uberať. Vyrábať elektrinu, keď ju treba. Uskladniť ju, keď nie je potrebná. Toto je vízia do budúcnosti. Náš projekt BIATEK  bude riešiť túto potrebu.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.