Energeticky efektívne riešenia v priemysle prinášajú zákazníkom úspory

V priemysle je v súčasnosti trendom outsourcovať služby, ktoré nesúvisia s výrobou a energetika nie je výnimkou. Tento trend prichádza zo západných krajín a začína nachádzať uplatnenie aj u nás.

Energeticky efektívne riešenia v priemysle prinášajú zákazníkom úspory

Ako v rozhovore vysvetľuje obchodný riaditeľ ENGIE Services, Róbert Ruňanin, základným cieľom manažmentu priemyselného podniku je venovať sa modernej a efektívnej výrobe produktov, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť na trhu. A práve outsourcing energetiky môže výrazne prispieť k naplneniu tohto cieľa.

Prečo by mala firma alebo priemyselný závod zveriť svoje technologické zariadenia (vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, elektrická energia) externej firme?

Jedným z dôvodov môže byť práve naplnenie cieľa modernej a efektívnej výroby produktov, čo bez energeticky efektívnej prevádzky technologických zariadení nie je možné. Práve odborný partner  môže priniesť do procesu prevádzky nový pohľad nezaťažený minulosťou a podporený svojimi skúsenosťami a inovatívnymi riešeniami z iných projektov. Pre dosiahnutie cieľa je zmena myslenia u ľudí na zodpovedných pozíciách nevyhnutná.

Na Slovensku pribúdajú priemyselné parky a výrobné závody. Je v nich priestor na zlepšenia, resp. zníženie energetickej náročnosti?

Áno, aj pri takýchto zákazníkoch vidíme priestor v energetickej a prevádzkovej efektívnosti, nakoľko nový investor kladie dôraz primárne na výrobu a s ňou súvisiace plnenie požiadaviek zo strany odberateľov, tzn. dodanie produktov v požadovaných objemoch, v  krátkom čase a vysokej kvalite. Výroba sa často prispôsobuje dopytom z trhu, funguje v iných režimoch ako bolo plánované v projektovom zámere a energetika by mala na tieto zmeny reagovať, čo sa v mnohých prípadoch nedeje. 

Kam sa až môžu posúvať hranice spolupráce pri priemyselných podnikoch? Vedeli by ste ich priblížiť?

V súčasnosti sú najčastejšie predmetom outsourcingu služby v oblasti facility manažmentu, čiže prevádzka a starostlivosť o technologické zariadenia, v ojedinelých prípadoch nákup primárnych energií, výroba a dodávka energie z jednotlivých zdrojov. My však vidíme posunutie hranice spolupráce v priemysle až na úroveň výrobného stroja/linky, vďaka čomu môže zákazník získať silný synergický efekt a s tým súvisiace úspory prevádzkových nákladov. Niektoré naše realizované projekty v zahraničí sú toho dobrým príkladom.   

Uveďte príklad, ako možno bez veľkých investícií ušetriť vo firme zaujímavé sumy tak, aby boli k dispozícii na iné inovácie a modernizáciu?

Jedným z kľúčových nástrojov je energetický manažment – napr. zmenou procesov a prevádzky technologických zariadení je možné ušetriť prevádzkové náklady bez potreby väčších investícií, ktoré môžu byť investované do ďalších energeticky efektívnych riešení. Čiže základným pilierom sú ľudia, odborníci s potrebnými skúsenosťami v danej oblasti.

Viac informácií o spoločnosti ENGIE Services a jej službách: www.engie.sk.

(pr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.