Chceme byť advokátom cestovného ruchu

Úlohou Bratislava Tourist Board je ukázať, že Bratislava je atraktívna a prilákať sem najviac turistov. Ako sa im to darí, porozprávala Alžbeta Melicharová, predsedníčka Predstavenstva Bratislava Tourist Board.

Chceme byť advokátom cestovného ruchu

Bratislava Tourist Board spustilo v ostatnom čase niekoľko rôznych kampaní, ktorých úlohou bolo propagovať Bratislavu. Pre koho boli určené a splnili svoje ciele?

Naším cieľom je prilákať do Bratislavy nových ľudí zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Preto sme vytvorili dve hlavné kampane, od ktorých sa odvíjajú ďalšie aktivity. Prvá kampaň – Osobnosti, je zameraná na zahraničie – naše hlavné zdrojové trhy ako Nemecko a Anglicko a, samozrejme, okolité štáty Rakúsko a Česko. Cez vlastnosti troch európskych – až svetoznámych ľudí komunikujeme Bratislavu, ktorú tie osobnosti v minulosti navštívili – Mária Terézia – kultúra, gastronómia, Albert Einstein – smart city a nočný život, pápež – priateľské prostredie a zelené mesto, rodiny s deťmi. Druhá kampaň je zameraná pre slovenského návštevníka a má za úlohu nielen prilákať ho do svojho hlavného mesta, ale aj vytvoriť si k nemu vzťah. Preto v tejto kampani ukazujeme, čo je v Bratislave dobré, prečo sa sem oplatí prísť a užiť si to.

​Našimi kampaňami sme dosiahli to, že Bratislava sa dostáva do povedomia, vznikajú o nej diskusie, zaznamenávame zvýšenú návštevnosť nášho webu visitbratislava.com, ako aj záujem vo vyhľadávaniach na Googli a odzrkadlilo sa to na úspešnosti sociálnych sietí.

Je vašou prioritou skôr prilákať zahraničných turistov alebo domácich?

Našou úlohou je skôr ukázať, že Bratislava je atraktívna, že je významnou alternatívou k okolitým preľudneným mestám a má čo ukázať. Nechýba nám nič, preto tieto kampane robíme, ako aj mnoho ďalších vecí, a to všetko doma aj v zahraničí.

Oba trhy, tak domáci, ako aj  zahraničný, sú pre nás prioritou, ale ku každému pristupujeme osobitne – s ohľadom na osobitosti preferencií, motiváciu cestovať a spotrebiteľské správanie domácich a  zahraničných návštevníkov. Taktiež prispôsobujeme komunikačné nástroje a posolstvá, ktorými tieto trhy oslovujeme. Domácich presviedčame o tom, že Bratislava spravila za posledné roky obrovský posun vpred, a že je tu okrem top atraktivít ako Hrad, UFO, Slavín atď., mnoho menej známych, ale očarujúcich miest, ktoré by mali navštíviť. Na zahraničných trhoch sa prezentujeme ako skvelá alternatíva k veľkomestám, ako destinácia, kde je celá rozmanitá stredná Európa koncentrovaná na jednom mieste. Top prioritou je udržať u nás turistu dlhšie.

Poznajú Bratislava Tourist Board ľudia na Slovensku?

Propagácia Bratislava Tourist Board (BTB) je pre nás len komplementárnym efektom k propagovaniu destinácie Bratislava. Priorita je zvyšovať povedomie o Bratislave. My sme len radi, keď sa nám to darí a ľudia si spoja to, že sa o Bratislave viac rozpráva, prípadne píše aj s našou prácou. Prostredníctvom samostatného facebookového profilu BTB zameraného na odbornú verejnosť informujeme o našich aktivitách. Zabezpečujeme vzdelávacie aktivity pre členov, partnerov a odbornú verejnosť, čím tiež zdvíhame povedomie o našej existencii. Často odpovedáme na otázky médií k aktuálnym témam o cestovnom ruchu na Slovensku, vyjadrujeme sa k legislatíve o cestovnom ruchu, spolupracujeme s akademickou obcou a partnermi z našej brandže. Sme zastúpení v Asociácii OCR aj v prezídiu ZCR SR. Na medzinárodnej úrovni sme členom významnej organizácie ECM – European Cities Marketing.

 Máme štatistiky návštevnosti Bratislavy – zloženie turistov? Ako k tejto návštevnosti dopomohlo Bratislava Tourist Board?

Štatistiky a dáta, s ktorými priebežne pracujeme, sú pre nás alfou a omegou pri nastavovaní našich marketingových aktivít. Vďaka tomu, že vieme, ktoré sú naše zdrojové trhy, cielime konkrétny obsah na konkrétne cieľové trhy a skupiny. Taktiež aktívne sledujeme aktuálne trendy a prispôsobujeme sa im. Preto oveľa intenzívnejšie spolupracujeme s blogermi a vlogermi a vytvárame atraktívny online obsah. Nezanedbávame však ani tradičnejšie formy prezentácie destinácie (veľtrhy, výstavy, články v médiách), ktoré prispôsobujeme cieľovému publiku. Aj vďaka práci BTB zarezonovala Bratislava aj v medzinárodnom kontexte – ocenenie Golden Apple – oscar v turizme udeľované asociáciou F.I.J.E.T. Tento rok sme získali 4. miesto v súťaži Emerging Europe Awards v kategórii „najlepšia kampaň v cestovnom ruchu“, v konkurencii mnohých európskych miest. O jedinečnosti Bratislavy už písali viaceré svetové médiá, ako napríklad The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph a iné. Spolupracujeme aj s leteckými spoločnosťami a dopravcami, ktorí ročne do Bratislavy prinesú ľudí z celého sveta. Za spomenutie stoja napríklad spoločnosti Ryanair, Fly Dubai, OBB alebo na SR ZSSK. Dôležitá je aj spolupráca s platformou expedia.com na rezerváciu ubytovania, leteniek, ako aj pobytových balíčkov. 

Aké ciele máte v tomto smere?

Naše ciele vidíme trošku zložitejšie. Ako prvé by sme upravili legislatívu, pretože aktuálne nie je nastavená tak, aby bol plne využitý potenciál cestovného ruchu na Slovensku. Štát dáva na cestovný ruch extrémne málo financií v porovnaní s tým, ako z neho dostáva do rozpočtu. Zároveň propagácia na národnej úrovni takmer neexistuje a podpora organizácií cestovného ruchu v podobe dotácií je nízka.... Na Slovensku fungujeme v relatívne nestabilnom prostredí a propagujeme tému – cestovný ruch, ktorej je tu zatiaľ venovaná minimálna pozornosť  – najmä v politických kruhoch na miestnej i národnej úrovni, napriek tomu, aké nepopierateľne významné ekonomické odvetvie cestovného ruchu predstavuje. Musíme preto „bojovať“ na mnohých frontoch, šíriť osvetu, argumentovať, prečo sa oplatí začať sa aktívnejšie zaujímať o podporu finančnú i nefinančnú cestovného ruchu. Na Slovensku bola zrušená národná agentúra pre cestovný ruchu, jej úlohy prevzalo Ministerstvo dopravy SR. Vo svete neexistuje vyspelá krajina, ktorá by nemala svoju samostatnú agentúru. Nehovoriac o tom, že v mnohých krajinách funguje aj samostatné ministerstvo cestovného ruchu. Preto k cieľom BTB patrí profilovanie sa na takzvaný DDMMOS – destination development marketing and management organisation. Nie je to len o marketingu, ale aj o manažmente destinácie, čo je skutočne náročná úloha. Ide o tvorbu partnerstiev, aktívne zameranie sa na miestne obyvateľstvo, aplikovanie stratégií, ktoré by eliminovali negatívne efekty masového turizmu v destinácii, aktívnu diskusiu so stakeholdermi, politikmi, záujmovými skupinami, vytváranie funkčnej siete subjektov, ktorá sleduje spoločný cieľ – rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na jeho trvalú držateľnosť v destinácii.

Čo dnes býva najväčšou atrakciou pre turistov?

Turisti v Bratislave milujú atmosféru, ktorá je všadeprítomná. Z medzinárodných prieskumov vyplýva, že turistov zaujíma všetko autentické, miestne, lokálne, netradičné. Hľadajú zážitky, chcú byť objavitelia a cestovatelia, NIE turisti. Chcú sa aktívne zapájať do diania v destinácii, vyskúšať si veci na vlastnej koži – navariť miestne jedlo, povečerať s miestnymi, vyrobiť si vlastný tradičný výrobok, naučiť sa tancovať tradičný tanec a podobne. Bratislava ponúka aj v tomto smere nespočetné množstvo možností, a to popri klasických turistických highlightoch ako je Bratislavský hrad, UFO, Primaciálny palác, Michalská veža, Modrý kostolík.

​​Aké eventy majú najväčší úspech?

Leto v Bratislave je z pohľadu turistov najsilnejšie. S tým sa spája aj úspech jednotlivých podujatí, medzi ktoré určite patrí Kultúrne leto a Hradné slávnosti, veľký úspech majú Bratislavské korunovačné dni, rovnako aj Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavský majáles či neodmysliteľné Vianočné trhy, ktoré sa často umiestňujú aj na rôznych svetových priečkach obľúbenosti. V roku 2019 nás čaká veľmi dôležité podujatie – majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Je to jedinečná šanca prezentácie Bratislavy a Slovenska v celosvetovom meradle. 

Ako sa vám darí pomáhať hotelierom v kontexte neustále sa rozširujúceho Airbnb?

Airbnb v Bratislave zatiaľ nepredstavuje relevantnú konkurenciu pre hotelierov, ani nedeformuje trh s realitami a nevytláča miestne obyvateľstvo preč z mesta, ako je to v iných destináciách – Barcelona, Benátky, Amsterdam. Hotely v centre Bratislavy cielia na inú cieľovú skupinu, prevažne biznis klientelu, resp. náročného hosťa.

Na druhej strane však nemôžeme ignorovať fenomén zdieľanej ekonomiky, ktorý sa teší jednoznačne stúpajúcej popularite a v zahraničných destináciách spôsobuje aj značné problémy. Dôležité je systémové nastavenie jasných pravidiel a legislatívy, ktoré by nastavovali férové podmienky fungovania týchto platforiem. Patria k nim napríklad: výber dane za služby zdieľanej ekonomiky, poskytovanie jasných a zrozumiteľných informácií poskytovateľom P2P služieb zo strany samosprávy, prijatie nových legislatívnych rámcov a opatrení, ktoré začlenia zdieľanú ekonomiku do systému, budú definovať novú terminológiu s tým spojenú, ako aj sankcie v prípade nedodržania stanovených pravidiel.

​​Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Jeden som už spomenula, ide o postupné profilovanie BTB na DDMMO – ambícia stať sa akýmsi „networkingovým“ centrom v destinácii: nadväzovať partnerstvá, spolupracovať s miestnymi komunitami a najmä s miestnymi ľuďmi na koncepčných riešeniach, spolupracovať so stakeholdermi a poskytovateľmi služieb v cestovnom ruchu,  nastavovať koncepčné a systémová riešenia v tejto oblasti, byť advokátom  cestovného ruchu v širokom meradle. V neposlednom rade ide aj o diverzifikovanie zdrojov príjmov, aby sme neboli odkázaní len na verejné financovanie, zvyšovať zdroje, aby sme mohli vykonávať viac aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu a s tým súvisí aj zvyšovanie personálnych kapacít. Z hľadiska marketingových aktivít a aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu chceme získavať dáta, ktoré sú základným podkladom na tvorbu stratégie a koncepčných riešení do budúcnosti, sledovať trendy v marketingu a aplikovať ich pri svojej práci – kampane, sociálne siete, kontinuálne zlepšovanie dôležitého produktu Bratislava Card – city & region, práca s informačno-komunikačnými  technológiami  a ich využívanie v prospech turistov. Využívanie viac user generated contentu – obsah vytváraný samotnými návštevníkmi (blogeri, vlogeri, medzinárodné projekty a podobne), podpora kongresového CR (veľký potenciál Bratislavy). Podpora nových produktov CR, ktoré zatraktívnia ponuku a udržia návštevníka v destinácii dlhšie.

Letná kampaň 2017  (Osobnosti) vyhodnotenie:     

–       2 225 084 pozretí (YT, FB)

–       13 136 000 zobrazení (Google Adwords)

–       82 % nárast unikátnych návštevníkov webu

–       355 % nárast návštev webu z ČR

–       110 % nárast návštev z ostatných zdrojových trhov

–       4 800 000 dosah postov na FB

Do plôšky:

Financovanie Bratislava Tourist Board

Bratislava Tourist Board (BTB) bola založená koncom roka 2011, v súčasnosti má takmer 80 členov – silná sieť členov i partnerov. Na financovanie BTB významne vplýva nastavenie politiky podpory cestovného ruchu na miestnej úrovni (samospráva – magistrát Bratislava) a národnej úrovni Ministerstvo dopravy SR. Magistrát mesta Bratislava schvaľuje výšku členského príspevku Magistrátu Bratislava do BTB. Platné uznesenie stanovuje túto výšku ako 30 percent vybratej dane za ubytovanie v roku n-2. Zatiaľ sa však nedarí plniť toto uznesenie v plnej miere. Ideálnym scenárom aplikovaným v zahraničí je refundovať príjmy z cestovného ruchu späť do jeho rozvoja, to znamená zvyšovať neustále podiel sumy, ktorá sa investuje do rozvoja cestovného ruchu – aj v podobe členského do BTB.

Na národnej úrovni je dotácia Ministerstva dopravy SR nenárokovateľná, to znamená, že nemusíme dostať celú sumu, na ktorú si v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu nárokujeme. Fungujeme v značnom provizóriu, bez garancie získania zdrojov, bez ktorých by sme nemohli realizovať gro našich aktivít. S týmto faktom je spojená aj potreba úpravy legislatívy, ktoré na Slovensku vytvorí flexibilnejšie možnosti fungovania z pohľadu financovania organizácií.

​​​Vývoj výšky vybratej dane za ubytovanie:

Poskytovanie dotácií OOCR a KOCR na Slovensku zo strany MDV

Rok 2018: Spolu: cca 5,7 mil. eur

Rok 2017: Spolu: 5 055 412,83 eura

Rok 2016: Spolu: 4 352 259,08 eura

Rok 2015: Spolu: 4 327 641,85 eura

Napriek tomu, že ide o postupné zvyšovanie zdrojov, v roku 2018 došlo prvýkrát ku kráteniu dotácií pre OOCR a KOCR na Slovensku, celkovo v sume cca 313 712 eur. To, či je suma cca 5 mil. eur alokovaná v rezorte MDV na podporu CR (OOCR, KOCR) adekvátna, necháme na uváženie čitateľov i kompetentných...

Viac na www.visitbratislava.com

​(pr)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.