Súťaž o nájom Národného futbalového štadióna

Súťaž o nájom Národného futbalového štadióna

Spoločnosť NFŠ, a. s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 50 110 055, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6301/B, týmto oznamuje, že dňa 18. apríla 2019 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom Národného futbalového štadióna (ďalej len „Súťaž“).

Súťažné podklady si uchádzači môžu vyzdvihnúť v sídle vyhlasovateľa v každý pracovný deň odo dňa vyhlásenia Súťaže do 13. mája 2019 od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Bližšie informácie o Súťaži získate v pracovných hodinách na tel. čísle 02/50227239 alebo 02/50227200 a na e-mailovej adrese: info@narodnyfutbalovystadion.sk.

www.narodnyfutbalovystadion.sk

Návrh (žiadosť o účasť v Súťaži) je potrebné predložiť do 16. mája 2019, 10.00 hod.

(pr)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.