StoryEditor

Do spätného zberu sa môžu zapojiť aj obce

27.09.2019, 00:00
Autor:
HNHN
Ako prebieha triedenie pneumatík v praxi, aké majú možnosti občania, ale aj obce a firmy?

Sú dôležitou súčasťou osobných alebo nákladných vozidiel a priamo zabezpečujú dobré jazdné vlastnosti auta na cestách. Časom sa však každá pneumatika dostane do bodu, keď nie je možné ju naďalej využívať – môže to byť defekt, staroba materiálu či klasické zjazdenie dezénu pod bezpečnú hodnotu. Nepotrebné pneumatiky potom často končia na nelegálnych skládkach a voľne pohodené niekde v prírode. V roku 2016 vošiel do platnosti zákon o odpadoch, ktorý určuje, ako sa pneumatík správne zbaviť, a prikladá povinnosti nielen občanom, ale aj firmám.

 Odovzdanie   je   zadarmo Podľa zákona je už „vyradenú“ pneumatiku možné odovzdávať priamo v pneuservisoch, u predajcov pneumatík alebo na zberných miestach obcí. Rozhodne však nepatria do bežného komunálneho odpadu. Za nakladanie s nimi nezodpovedá obec a ustanovenie § 72 jednoznačne udáva zodpovednosť na konečného užívateľa – teda aj občana. Ak obce a mestá umož nia občanovi takéto pneumatiky odovzdať na zbernom dvore alebo inom mieste, musí to byť na základe zmluvy s OZV alebo výrobcom pneumatík a množstvá takto zozbieraných odpadových pneumatík vykazuje OZV alebo výrobca. Konečný užívateľ môže odovzdávať pneumatiky úplne zadarmo, a to v každom pneuservise alebo u predajcu pneumatík či inom zbernom mieste na to určenom. Tieto zberné miesta a firmy musia pneuma- tiky povinne prebrať – jedinou výnimkou je stav, keď naplnili svoje kapacity. „Zákon pamätá aj na prípad e-shopov. Každý, kto predáva pneumatiky výhradne zásielkovým spôsobom, je povinný informovať kupujúceho o mieste, kde mu opotrebované pneumatiky odoberie, a to v každom okrese tak, aby spotrebiteľ nemusel pneumatiky vracať poštou,“ uvádza Ing. Radim Filák, konateľ spoločnosti OZV ELTMA. Ak sa v obci alebo meste nenachádza vhodný distribútor (pre- dajca alebo pneuservis) pre spätný zber ojazdených odpadových pneumatík, podľa ustanovení zákona o odpadoch má obec právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo OZV. Aký je postup? Požiada výrobcu alebo OZV o zaslanie zmluvy,  zaregistruje sa u výrobcu alebo v OZV do systému na základe zmluvy, upraví svoje VZN (všeobecne záväzné nariadenie) a doplní doň miesto, ktoré bude určené na odovzdanie – zber odpadových pneumatík –, a následne informuje občanov, že majú možnosť odovzdať ojazdené pneumatiky aj na mieste určenom obcou. O všetko ďalšie sa potom postará výrobca alebo OZV, ktorá vždy po zozbieraní istého počtu odpadových pneumatík (dohodnuté v zmluve) zašle vozidlo, ktoré odvezie nepotrebné pneumatiky  do  spracovateľského  závodu, a tam z nich vyrobia nové použiteľné výrobky. 

 Ako odlíšiť firmy?

Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo v spoločnosti, v ktorej sa nakupuje. Register výrobcov existuje aj priamo na webe MŽP, no nemusí byť kompletný. „Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom,“ dopĺňa Filák. Pneuservis či predajcovia nemusia rozmýšľať nad tým, či v inej firme zabezpečujúcej odvoz vyzbieraných pneumatík nájdu lepšie podmienky. „Systém je nastavený tak, že výrobca platí celý systém nakladania s odpadom a zberové spoločnosti sú povinné mať uzavretú zmluvu s výrobcom alebo OZV (Organizáciou zodpovednosti výrobcov = združuje výrobcov) pre ktorých zber vykonáva. Z uvedeného  vyplýva, že servis/predajca uzatvára zmluvu s výrobcom (OZV) a ten mu oznámi, kto od neho odpadové pneumatiky odoberie a zaplatí tento odber. Rozdiely môžu nastať v kvalite poskytovaných služieb výrobcami (OZV), keďže záleží na hustote pokrytia územia SR, a tým aj operatívnosti odvozu odpadových pneumatík,“ hovorí Ing. Peter Gallovič, konateľ spoločnosti E.P.A. Už na začiatku je dôležité zhodnotiť, či zvládne konkrétny dovozca alebo výrobca plnenie všetkých povinností sama a zažiada o individuálnu autorizáciu alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mala mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Tú je možné zmeniť len koncom roka. „Odporúčame sa pozrieť do registra autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP. Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie a podobne,“ uzatvára Filák.

Ing. Radim Filák,

konateľ spoločnosti OZV ELTMA

Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Ako sa teda rieši ich likvidácia a kto to financuje, keď sa na tento typ odpadu poplatky nevzťahujú?

Od roku 2016 vošiel do platnosti zákon o odpadoch 79/2015, ktorý definoval zodpovednosť za nové pneumatiky, ako aj za pneumatiky po skončení ich životnosti. Zber a spracovanie pneumatík patria medzi povinnosti výrobcov a dovozcov pneumatík. Samotný zber je zákonom určený pneuservisom a predajcom, teda tzv. distribútorom, ktorí od konečných užívateľov pneumatiku odoberú a zároveň zmluvou s výrobcom ale- bo dovozcom, prípadne s niektorou OZV si distribútor zaistí po vyzbieraní určitého obje- mu ich odber a konečné spracovanie.

To znamená, že spotrebiteľ môže odovzdať pneumatiku v ktoromkoľvek pneuservise alebo u predajcu bez poplatku, aj keď tam pneumatiku nekúpil ani nemenil?

Zákon ukladá všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík povinnosť zadarmo pre- vziať od motoristov ojazdené pneumatiky bez ohľadu na ich značku, a to aj v prípade, že nenakúpia ďalší tovar alebo službu. Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky a každý článok predaja musí túto informáciu uvádzať na predajnom doklade tak, aby spotrebiteľ vedel, že si spracovanie už zaplatil a neplatil pneuservisu či predajcovi ďalšie poplatky.

Ako to funguje, keď si zákazník kúpi pneumatiku cez e-shop, ktorý nemá kamennú predajňu?

Zákon pamätá aj na tento prípad. Každý, kto predáva pneumatiky výhradne zásielkovým spôsobom, je povinný informovať kupujúceho o mieste, kde mu opotrebované pneumatiky odoberie, a to v každom okrese, aby spotrebiteľ nemusel pneumatiky vracať poštou.

Ako sa dá poznať, či je firma registrovaná, alebo nie?

Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo v spoločnosti, v ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale, bohužiaľ, nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom.

Čo sa stane v prípade, ak predajca alebo servis odmietnu tieto pneumatiky pre- vziať?

V prípade, že distribútor odmietne spätný zber, odporúčame občanom obrátiť sa na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Spätný zber nie je iba praktickým riešením. Ide aj o cestu, akou dostávajú ojazdené pneumatiky druhú šancu. Čo sa deje s pneumatikou po jej odovzdaní v servise či predajni?

Po spracovaní v závodoch, ktoré takéto pneumatiky recyklujú, sa z nich stáva druhotná surovina. Pneumatika sa rozomelie a vy- člení sa z nej kov a textil. Samotná guma sa ekologicky spracováva pomocou mechanického rezania, až vznikne granulát. Z neho po- tom pochádza finálny produkt. Ten má mnoho rôznych využití.

Ako si teda správne vybrať OZV?

Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach - zmluvné pod- mienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie a pod. Cena služby pritom nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti.

 

Pneumatiky aj na slovenských štadiónoch. Využijú ich športovci

Spracovaný ojazdený plášť sa môže pokojne využívať aj ako podlaha v športových zariadeniach.

Leto už je pomaly na odchode a s ním sa lúčime  aj so sezónou  na kúpaliskách. Vedeli ste, že aj na týchto miestach môžete stretnúť ekologické materiály, obsahujúce recyklované pneumatiky? Ak ich totiž správne odovzdáte na určených zberných miestach alebo napríklad v pneuservise – dostanú druhú šancu, a to možno práve v podobe pretavenia sa na podlahy či iné podobné protišmykové výrobky. Zaisťujú tak bezpečnosť nielen počas svojho prvého primárneho využitia na automobiloch, ale aj po ekologickom spracovaní na kúpaliskách či hokejových štadiónoch. Dokonca všetky novo postavené hokejové štadióny na Slovensku – napríklad v Bratislave či v Trenčíne – využívajú vo svojich priestoroch práve podlahy z takto opätovne využitých pneumatík.

Gumový granulát je totiž okrem iného veľmi spoľahlivý, dlhodobo trvácny a pružný materiál, ktorý pomáha šetriť údržbu. Je dobrou  voľbou aj v súvislosti s ochranou životného prostredia, dokáže znižovať šírenie hluku či nepríjemných vibrácií do okolia a dlho odoláva aj náročnej skúške pod čepeľami korčúľ na ľad. Pre použitie v športových zariadeniach  je teda viac než ideálny, no potenciál má určite aj v prípade efektných zámkových dlažieb. Vyzerajú totiž stále vkusne, no ponúknu podstatne lepšie vlastnosti než napríklad betónové varianty. Najmä vtedy, ak ide o dosiahnutie bezpečného protišmykového podkladu na kúpaliskách alebo iných miestach, kde hrozí kvôli vlhkosti a vode riziko pošmyknutia. Stále však platí, že na to, aby dostali pneumatiky druhú šancu, je nutné ich správne zlikvidovať.

(natívna informácia)

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
07. október 2022 08:03