Čo s nezaplatenými faktúrami?

Súčasná komplikovaná situácia zvyšuje možnosť nezaplatenia faktúr dodávateľmi a obchodnými partnermi. Ako sa chrániť pred nezaplatením faktúr sme sa opýtali Tomáša Mezírku z poisťovne Atradius.

Tomáš Mezírka z poisťovne Atradius
Zdroj: Atradius

Ako sa chrániť pred nezaplatenými faktúrami? Je riešením poistenie pohľadávok?

Riziko nezaplatenia je u väčšiny firiem výrazne vyššie ako napríklad riziko požiaru. Pričom platí, že už len niekoľko prípadov neplatenia, môže mať veľký vplyv na jej cash-flow. Mnoho podnikateľov si môže myslieť, že poistenie pohľadávok je zbytočné alebo neefektívne. Pričom platí, že už 10 % zlyhaných, nevymožiteľných pohľadávok môže mať pritom kritický vplyv na ziskovosť a fungovanie firmy.

Okrem toho tu vidím aj ďalšie pridané hodnoty poistenia ako je treba prevencia obchodu s neplatičom. Či už je to preverovanie, alebo hodnotenie rizík súčasných ako aj potenciálnych zákazníkov. Ako pred začiatkom obchodného vzťahu, tak i v jeho priebehu. Je to dôležité, ak chce firma preraziť na zahraničných trhoch alebo vstupuje do neznámeho prostredia. Poistené firmy tak môžu podnikať s využitím komplexných informácií o dôveryhodnosti a ekonomickej sile každého jednotlivého odberateľa. S týmito informáciami sa môžu podnikatelia pustiť do podnikania aj na zahraničných trhoch, s ktorými doteraz nemali skúsenosti. Vďaka poisteniu pohľadávok tak môže firma rásť s minimálnym rizikom, čo jej dáva výraznú konkurenčnú výhodu.  

Aké pohľadávky si vie podnikateľ poistiť?

V princípe sa dajú poistiť všetky pohľadávky z dodávky tovaru, alebo služieb. Musia však spĺňať niekoľko podmienok. Základným a nevyhnutným predpokladom poistenia pohľadávky je to, že samotný klient musí byť poistený. Tento poistený klient musí pred samotnou obchodnou transakciou vyžiadať tzv. kreditný limit na svojho zákazníka. Tento limit sa určuje individuálne, podľa aktuálnej potreby. Dôležitým predpokladom je aj to, že poistená pohľadávka nemôže mať právne vady. Musí byť zmluvne podložená a zdokumentovaná.

Súčasne platí, že firmy majú možnosť si poistiť len nové pohľadávky. Spätné poistenie pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti nie je štandardne možné. Firmy si v rámci udržateľného kreditného manažmentu väčšinou nechávajú poistiť celé portfólia zákazníkov, prípadne výber niektorých segmentov ich podnikania. Splatnosť pohľadávok je tu zväčša do jedného roka, ideálne do 180 dní.

Aj v prípade poistenia pohľadávok existujú výnimky. Tá najvýznamnejšia tkvie v tom, že sa nedajú poistiť faktúry voči tuzemským verejnoprávnym odberateľom alebo fyzickým osobám – nepodnikateľom. Pochopiteľne sa nedajú poistiť pohľadávky v krajinách, kde je miera politického rizika veľmi vysoká. Či už je to v dôsledku vojenských konfliktov, prevratov, sankčných zoznamov EÚ. Nepoistiteľné sú samozrejme aj insolventné firmy, alebo firmy s výrazne zlými finančnými výsledkami, či dlhmi voči sociálnej či zdravotným poisťovniam. Netreba opomenúť ani to, že sa nedajú poistiť aj pohľadávky voči firmám, kde má klient personálne alebo kapitálové prepojenie.

Chcem si dať poistiť pohľadávky. Ako na to? Koľko ma to vyjde?

Základné parametre poistenia sú dohodnuté v rámcovej zmluve. Táto v sebe obsahuje všetko, netreba prácne študovať všeobecné poistné podmienky či rôzne výluky. Patrí sem cena, výška poistného krytia, alebo potrebné termíny. Cez jednoduchý internetový portál je potom klient schopný podľa jednotlivých obchodných prípadov vyžiadať úverové rámce na daných zákazníkov. Následne vystavujeme jednotlivé úverové limity na jednotlivých zákazníkov podľa požiadavky klienta – samozrejme výšku potvrdzujeme v závislosti na ich bonite. Požiadavky na poistný limit zasielajú klienti on-line a mnoho z limitov je už aj systémom predschválených, teda proces funguje rýchlo a obchod klienta sa môže realizovať bez zdržania.

Cena poistenia sa pohybuje rádovo v desatinách percenta poisteného obratu. Zväčša je to pod 0,5 % z realizovaného poisteného obchodu. Na celkovú cenu vplýva viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí napríklad veľkosť klienta. Posudzujeme aký bude predpokladaný poistiteľný obrat či portfólio zákazníkov a ich rating. Dôležitá je aj dĺžka splatnosti. Pri nej platí, že čím dlhšia splatnosť, tým viac rastie riziko vďaka dĺžke úverovania tohto zákazníka. Svoju úlohu zohráva aj oblasť pôsobenia samotnej firmy. Niektoré oblasti sú viac a niektoré menej rizikové. Do ceny sa premietajú aj straty klienta v minulosti, prognóza vývoja ekonomiky a jednotlivých sektorov či dodatočný počet pripoistených rizík.

Ako veľká musí byť firma, aby bola poistiteľná?

Poistenie pohľadávok je určené nielen pre veľké firmy, ale aj segment SME. Napriek tomu existujú samozrejme určité obmedzenia. U Atradius však platí, že každá zmluva je posudzovaná individuálne, nesnažíme sa všetkých napchať do „škatuliek“. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že záväzky vo výške niekoľkých stoviek eur nie je pre klientov ekonomicky a administratívne výhodné poistiť. No v praxi sa stretávame i s úverovými rámcami od cca. 2 000 eur. Z pohľadu segmentu podnikania je možné poistiť takmer všetky pohľadávky. Od výroby a predaja ocele, rôznych subdodávok v automotive, cez spracovanie mäsa, mliečnych produktov, personálny lízing až po predaj vysoko sofistikovaných IT služieb a zariadení.

Ako sú na tom slovenské firmy? Dávajú si poistiť pohľadávky, alebo na to zabúdajú?

Ešte pred niekoľkými rokmi slovenské firmy zabúdali poisťovať svoje pohľadávky. Dôvodov je niekoľko. Jednak je to skutočnosť, že u nás je takýto produkt pre firmy i po 20 rokoch jeho ponuky na Slovensku relatívne nový. V západných krajinách sa poisťujú pohľadávky už približne 90 rokov. Jedným z dôležitých faktorov zvýšenia záujmu bola finančný kríza. Tá naučila firmy myslieť aj na riziká. No bohužiaľ už v dobe, kedy vďaka zlyhaným pohľadávkam zápasili o prežitie a málokto z nich mohol investovať do akéhokoľvek poistenia. Akonáhle sa firmy pozviechali z krízy pred desiatimi rokmi, zvýšil sa okrem dopytu aj reálny počet poistiek. Napriek tomu je tu stále veľká skupina firiem, ktoré sú zvyknuté poisťovať si ostatný firemný majetok ako sú budovy, stroje, autá, ale svoje najväčšie aktívum - pohľadávky - nechávajú nepovšimnuté. Akákoľvek nezaplatená pohľadávka pritom bolí. Najmä firmy, ktoré robia s menšími maržami. Musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby si danú stratu vôbec dokázali vykompenzovať.

 

 (PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.