Novinky pre podnikateľov v roku 2020

Podnikanie nie je jednoduché, a keďže si tento fakt naše vedúce orgány uvedomovali ešte pred krízou, rozhodli sa podnikateľom ponúknuť v tomto roku výhody, ktoré určite potešia menších i väčších majiteľov firiem.

Novinky pre podnikateľov v roku 2020

Mnohí sa ale v dôsledku množstva povinností a práce v celom procese zákonov a noviel týkajúcich sa takýchto vylepšení až tak úplne nevyznajú. Ak si preto aj napriek zložitej situácií chcete založiť novú spoločnosť alebo využiť niektoré aktuálne výhody, vybrali sme vám niekoľko benefitov, ktoré stoja v tejto neľahkej dobe za zváženie.

1. Zníženie sadzby dane z príjmov na 15 %

Najočakávanejšou zmenou je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 €. Malý podnikatelia tak dokážu na daniach ušetriť nemalé peniaze.

2. Zrušenie viacerých duplicitných oznamovacích povinnosti

Od 1.1. 2020 je zrušená povinnosť oznamovať daňovému úradu čísla bankových účtov, na ktorých sú sústredené prostriedky z podnikateľskej činnosti. Vďaka tomu sa znižuje administratívna záťaž podnikateľov pokiaľ ide o bezproblémové založenie s.r.o. alebo živnosti.

Vďaka tejto zmene takisto nie je potrebné nahlasovať zmeny v bankových účtoch. Založenie účtu alebo zrušenie účtu, napríklad pri likvidácii spoločnosti, totiž nahlasuje daňovému úradu aj banka, a preto bola táto zbytočná duplicita odstránená.

Zároveň nie je potrebné oznamovať správcovi dane, ak vznikla daňovému subjektu oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia oznamuje zmenené skutočnosti správcovi dane. Jedná sa napríklad o zmenu sídla na virtuálnu kanceláriu, zmenu trvalého pobytu alebo priezviska.

3. Call-off stock – novela zákona o DPH

Režim Call-off stock sa týka obchodovania s členskými krajinami EU. Ide o nové ponímanie transakcie, pri ktorej osoba platiteľa DPH, a teda dodávateľa, premiestni vlastný tovar do iného členského štátu na účely neskoršieho dodania odberateľovi, a teda zákazníkovi.

Táto transakcia sa po splnení stanovených podmienok nepovažuje za dodanie tovaru do iného členského štátu podliehajúce DPH. Predmetom DPH sa stane až v momente, keď prejde vlastnícke právo k tovaru na odberateľa.

4. Nelegálna práca sa nevzťahuje na rodinu

Prvou príjemnou správou je, že od 1.1.2020 platí novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá upravuje možnosti podnikateľov (s.r.o.) zapojiť rodinných príslušníkov do pomoci firme. Od začiatku roka, teda nelegálnou prácou „nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu podnikateľa alebo jednoosobovú s.r.o vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo spoločníka“.

Pre takéto vykonávanie práce je potrebné splniť požadované podmienky, a to nasledovne: „tieto osoby sú dôchodkovo poistené, sú poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo žiakom či študentom do 26 rokov“.

5. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane a zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov

Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa viaže na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa však jej výška už nepočíta ako 19,2-násobok životného minima, ako to bolo po minulé roky, ale stúpa až na 21-násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je v roku 2020 vo výške 4 414,20 €.  V roku 2019 to bolo vo výške 3 937,35 €.

Dolná hranica preddavkov dane sa v tomto roku zmenila na 5000 eur. Čo v praxi znamená, že podnikatelia, ktorých daň nepresiahne túto sumu nebudú mať povinnosť platiť preddavky vôbec. Podnikatelia s daňovou hodnotou v rozmedzí od 5000 do 16600 eur budú platiť preddavky štvrťročne a nad 16600 eur mesačne.

6. Štátna podpora na stavbu podnikových domov pre zamestnancov

Novinkou je aj štátna podpora s novým účelom obstarania ubytovacieho domu pre zamestnancov zo vzdialenejších miest. Dom môže spoločnosť postaviť alebo zakúpiť. Ubytovávať v ňom môže zamestnancov so vzdialeným miestom bydliska.

Počas pandémie COVID-19 štát ponúkol podnikateľom pomocnú ruku napríklad aj príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca alebo odkladom platenia úverov, taktiež prostredníctvom zvýhodnených preklenovacích úverov, odkladom podania daňového priznania a zaplatenia dane až po oficiálnom ukončení pandémie či dokonca dotáciou na nájomné.

Vláda ďalej schválila „podnikateľské kilečko“ vypracované ministerstvom hospodárstva, ktoré má zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť znovu naštartovať ekonomiku po koronakríze. Vďaka tomu sa ani menší podnikatelia nemusia obávať nasledujúceho obdobia a môžu pokojne ďalej expandovať. Stačí už len dúfať, že tomu tak bude aj v praxi.

 

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.