Verejná súťaž MH Manažment, a. s. – upozornenie o zmene podmienok

MH Manažment, a. s.

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01  Bratislava

IČO: 50 088 033

(ďalej len "Vyhlasovateľ")

U P O Z O R N E N I E

Vyhlasovateľ vyhlásil dňa 02.10.2020 opakované verejné súťaže na predaj majetku vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s. ako vyhlasovateľa, pozostávajúceho z nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Radvaň, obec: Banská Bystrica, okres: Banská Bystrica, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.1983  a z nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Zvolen, obec: Zvolen, okres: Zvolen, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.262 a v katastrálnom území: Hájniky, obec: Sliač, okres: Zvolen, zapísaných v evidencii nehnuteľností na liste vlastníctva č.695 (ďalej len „verejné súťaže“).

Z dôvodu aktuálneho vývoja pandémie ochorenia COVID-19 vyhlasovateľ mení podmienky predkladania návrhov záujemcov do verejných súťaží uvedené v bodu 2. písmena A/ v časti II. Informačných materiálov týkajúcich sa verejných súťaží zverejnených na internetovej stránke spoločnosti MH Manažment a.s.  www.mhmanazment.sk.  nasledovne:

„Záujemca predloží svoj návrh na zaradenie do verejnej súťaže vo forme ponuky:

 - osobne alebo prostredníctvom svojho písomne splnomocneného zástupcu s úradne overeným podpisom dňa 28.10.2020 v čase od 09. 00 hod. do 15.00 hod., do podateľne spoločnosti MH Manažment, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, 3. poschodie., alebo

- zaslaním poštou, pričom posledný deň, kedy môže záujemca podať svoju ponuku na pošte je 28.10.2020.“

Ostatné podmienky verejných súťaží ostávajú nezmenené.  

 (PR)

 

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.