Dizajn a jeho miesto v tradičnom remesle

Súťaž KRUHY NA VODE iniciuje a podporuje vznik nových dizajnérskych produktov inšpirovaných tradičným remeslom.

Dizajn a jeho miesto v tradičnom remesle
Zdroj: ÚĽUV

Pre ÚĽUV orientácia na remeslo, ľudovú umeleckú výrobu vyplýva z jeho poslania. Úzka spolupráca s remeselníkmi a výrobcami je preň charakteristická už od jeho počiatkov. Od polovice 90. rokov 20. storočia sa táto komunikácia prehlbuje aj smerom k mladým tvorcom – dizajnérom, výtvarníkom.... Ich prostredníctvom sa snaží prepojiť potenciál tradičného remesla so súčasným prístupom. Najvýraznejšie to možno dokumentovať práve súťažou Kruhy na vode.

Pre ÚĽUV je táto súťaž akýmsi laboratóriom, kde sa kumulujú progresívne, inovatívne prístupy, miestom, kde sa zdedené vedomosti a zručnosti prirodzene prepájajú so súčasnými potrebami a skúsenosťami.

Kruhy na vode 2016 , Kateřina Žaludová – Indigo, hlavná cena v kategórií Modrotlač
Zdroj: ÚĽUV

Kruhy na vode 2016 , Kateřina Žaludová – Indigo, hlavná cena v kategórií Modrotlač

Záujem o  remeslo je v ostatnom čase citeľný v celej Európe. V dizajne sa tak už od 90. rokov uplatňuje tzv. Nová skromnosť, alebo Back to basics – vedomý návrat k redukovaným, drsným a autentickým vlastnostiam, ktoré konvenujú znovuobjavenému zmyslu pre mieru, istotu, individualitu a racionalitu. Či už to bola reakcia na bujarú a vyčerpávajúcu postmodernu, alebo „precitnutie“ naštartované ekologickým hnutím, faktom zostáva, že remeslo a konotácie s ním spojené sa stali súčasťou pretrvávajúceho trendu „návratov ku koreňom“ a „hľadania podstaty“.  V tej najtriviálnejšej podobe sa presadilo ako opozitum a univerzálna odpoveď na negatívne dôsledky industriálnej masovej produkcie.  Remeslo a v tesnom závese príroda ako lieky pre súčasnú presýtenú, unavenú konzumnú spoločnosť. Nesmieme zabudnúť ani na ochranárske projekty pre remeslo, v rámci ktorých je revitalizácia remesiel prostriedkom zachovania lokálnej identity. S tým úzko súvisí aj znovuoživovanie remeselných profesií – najmä v tradične rurálnych regiónoch.

Dizajn a jeho miesto v tradičnom remesle
Zdroj: ÚĽUV

Kruhy na vode 2008, Martin Bu - stolík, hlavná cena v kategórii Drevo

Často citovaným príkladom fungujúceho prepojenia tradičných a moderných princípov, jedinečného a opakovaného, remeselného a dizajnérskeho, je škandinávsky dizajn.  Aj keď sa tento pojem spája predovšetkým s 50. rokmi 20. storočia, kedy „škandinávske dizajnérske prednosti“ objavili v Amerike a Európe. Dizajn stotožňovaný s jednoduchosťou, čistotou, nenáročnosťou a demokratickosťou vtedy očaril svet. Princípy remesla v ňom boli zakomponované celkom prirodzene. A napriek tomu, že o opodstatnení pojmu škandinávsky dizajn sa dnes často polemizuje, jeho pozitíva zostali. Je synonymom priateľského, otvoreného a striedmeho prístupu k dizajnu.

Už v úvodnom projekte Európskej federácie ľudového umenia a remesiel, komponovanom ako medzinárodná súťažná prehliadka s národnými kolami v 8 európskych krajinách (Nórsko, Estónsko, Dánsko, Fínsko, Rakúsko, Španielsko, Sardínia a Slovensko). Našu krajinu reprezentoval ÚĽUV, s témou „Dizajn a remeslo s národnými špecifikami“. Pre ostatné zúčastnené krajiny to bola jednorazová akcia, pre Slovensko sa stala úvodným ročníkom súťaže.  Bola zameraná na domáce podmienky a domáci kultúrny kontext. Práve mladí tvorcovia už vtedy priniesli progresívny náboj, tradíciu chápali ako odrazový mostík pre experiment a kreativitu. 

Dizajn a jeho miesto v tradičnom remesle
Zdroj: ÚĽUV

Kruhy na vode 2000, Vojtech Baláž – svorová misa, kategória Drevo

Každý ročník súťaže Kruhy na vode prináša rôznorodé typy prác, ktoré charakterizujú hlavne využívanie moderných technológií a materiálov v tradičných kultúrnych vzorcoch. Konkrétne napr. „Ninera“ od dizajnéra Tomáša Brichtu, výsostne súčasná verzia tradičného hudobného nástroja z plastu, alebo prestierania z pogumovanej textílie Arty Weinerovej, evokujúce tradičnú výšivku, alebo odevná kolekcia Indigo od textilnej výtvarníčky Kateřiny Žaludovej, ktorá si sama navrhla modrotlačové vzory i formy.

Ďalšou skupinou, pri ktorej možno hovoriť o príbuznom prístupe boli tvorcovia, ktorí sa zamerali na inovácie tradičných technológii, materiálov a tvarov napr. Tibor Uhrín, Michal Hanula vo svojich prácach využívajú rôzne spôsoby opracovania dreva (ohýbanie dreva na forme, štiepanie, dlabanie), rozvíjajú ich v neobvyklých kontextoch.

Súťaže sa zúčastnilo mnoho dnes už známych dizajnérov ako Lenka Sršňová, Marcel Holubec, Michaela Bednárová, Lubica Poncik,....

Súťaž  priniesla množstvo diel umeleckého remesla a dizajnu, ktoré sú  priamo alebo sprostredkovane inšpirované tradičnou výrobou a ľudovým umením.  Ich autormi sú dizajnéri, výtvarníci, remeselníci, výrobcovia, študenti vysokých a stredných odborných škôl. Za obdobie svojej existencie si súťaž získala renomé rešpektovanej prehliadky najnovších remeselných a dizajnérskych realizácií, a to nielen  na Slovensku, ale aj v zahraničí.

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.